นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

ความเคลื่อนไหวของฉัน

10 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล
ใน งานของภาควิชาฯ
โดย anni
สัมภาษณ์พี่สุจิตร์ พี่สุจิตร์ เล่าว่าได้ยินจาก วิทยุมอ.ประกาศรับสมัครงาน โดยสมัยนั้นเป็นการเปิดรับสมัครรวม สมัครที่คณะวิทย์ และเลือกสมัครในตำแหน่ง ที่ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาทำงานสมัยผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ เป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ในปี 2523 ตอนนั้นห้องปฏิบ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1175
Ico48
Small_scan0007
รศ.ขวัญจิตร สันติประชา
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1919
Ico48
Small_scan0006
รศงขวัญจิตร สันติประชา
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 799
Ico48
Small_k16
ข้าวโพดหวาน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 469
Ico48
Small_kj11
ทีมสัมภาษณ์
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 574
Ico48
Small_k15
การเรียนการสอน
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489
Ico48
Small_k10
กิจกรรม
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 327
Ico48
Small_cats
ไม้เถาเลื้อย
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 271
Ico48
Small_k19
ดอกไม้แปลงสาธิต
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 308
18 กรกฎาคม 2558
Ico48

ตอนต่อไปพี่เปลือนต้องเล่าเรื่องครุภัณฑ์(วัว)เดินข้ามภูเขาให้น้องๆฟังด้วยนะค่ะ

Ico48

ชอบ

Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.ตอนที่ 2
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
สมันนั้นมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่พักพิงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในม.อ.หน่วยงานใหญ่ในปัจจุบัน เช่น คณะแพทย์ฯ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต้องอาศัยคณะวิศวะฯ เป็นที่ทำงานและการเรียนการสอน ไปหาหมอก็ต้องไปที่ตึกคณะวิศวะฯ แต่เท่าที่สังเกตจะให้บริการกับบุคลากรของ ม.อ. เป็นส่วนใหญ่ - หน่ว...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1209
Ico48

ชอบ

Ico48
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.
ใน งานของฉัน
โดย เปลือน ณ มณี
ย้อนอดีตตอนที่ 1 ปีพ.ศ. 2519 ได้เข้ามาทำงานอยู่ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ รวมแล้วประมาณ 39 ปี ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรและก่อนเกษียณอายุราชการอยากจะเล่าความเป็นอยู่สมัยก่อนให้น้อง ๆ ทราบพอเป็นสังเขป - ได้เข้ามาทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1390
16 มิถุนายน 2558
Ico48

ขอบคุณจ๊ะไอซ์ ต้องยกเครดิตให้กับทีมสัมภาษณ์ที่ทำให้มีเนื้อหาไปร้อยเรียงเรื่องราวได้น่าสนใจ

09 มิถุนายน 2558
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจเมื่อแรกเจอกัน ผู้สัมภาษณ์ (คุณสุระพงศ์) ได้บอกความประทับใจเมื่อแรกเจอกับอาจารย์ อาจารย์ได้ขอร้องพวกเราไม่ให้ พูดภาษากลางกับอาจารย์ ให้พูดภาษาใต้ พวกเราภูมิใจมากที่อาจารย์พูดภาษาใต้ ตั้งแต่วันแรกเจอจนถึงวันนี้ ขอบอกว่าอาจารย์พูดได้ชัดมากๆอาจารย์บอกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1426
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ผ่านช่วงเวลานานนับเกือบ 40 ปี บุคคลผู้สร้างงานนับร้อยนับพันชิ้น อาจลืมเลือนไปด้วยกาลเวลา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำเป็นบุคลากรอีกท่านหนึ่งที่สร้างงาน สร้างองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1508
Ico48

จากคำถามที่ถามมี2ประเด็น

1. บริษัทแจ้งส่งของล่าช้าจากกำหนดสัญญาแต่เมื่อถึงเวลาสามารถส่งได้ก่อนหมดสัญญา กรณีนี้ไม่ต้องทำอะไร

2. บริษัทแจ้งส่งของของล่าช้าไม่เกิน 30 วัน กรณีนี้จะต้องนำไปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เหตุที่ขอส่งมอบของล่าช้ามาจากอะไร เกิดจากความผิดหรือบกพร่องของผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด เมื่อพิจารณาได้แล้วก็ขยายเวลาก็ส่งมอบแก้ไขสัญญา ในระบบ e-GP ให้ไปที่ แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันส่งมอบไปจากสัญญาเดิม

Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (3)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจ/ภูมิใจ ณ ที่แห่งนี้ ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกในตำแหน่งอาจารย์ใน ม.สงขลานครินทร์ที่นักศึกษาเรียก “ อาจารย์ “ เนื่องจากมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ตรง...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1472
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (2)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ภาระหน้าที่ ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ (รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส) “ อาจารย์เป็นต้นแบบของการสอน สอนได้ละเอียด ใส่ใจในรายละเอียดเรื่องการสอนทุกอย่างชัดเจน สอนด้วยความตั้งใจ เรียนแล้วเข้าใจหมด คุณสุระพงศ์ สายบุญ หนึ่งในทีมสัมภาษณ์ ได้พูดสนับสนุนสิ่งที่ รศ. ดร. อรัญ งามผ่องใสพูดถึ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1421
Ico48
ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ (1)
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ตอน ความประทับใจเมื่อแรกเจอกัน ผู้สัมภาษณ์ (คุณสุระพงศ์) ได้บอกความประทับใจเมื่อแรกเจอกับอาจารย์ อาจารย์ได้ขอร้องพวกเราไม่ให้ พูดภาษากลางกับอาจารย์ ให้พูดภาษาใต้ พวกเราภูมิใจมากที่อาจารย์พูดภาษาใต้ ตั้งแต่วันแรกเจอจนถึงวันนี้ ขอบอกว่าอาจารย์พูดได้ชัดมากๆอาจารย์บอกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1426
Ico48
Small_surakrai9
รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 292