นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

My Activities

26 November 2018
Ico48
Small_ny01
NY01
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 382
Ico48
Small_129327
ny1
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 349
16 March 2018
Ico48
Small_slide14
ลักษณะน้ำหมักชีวภาพ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 723
Ico48
Small_slide19
สูตรน้ำยาอเนกประสงค์
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 586
Ico48
Small_slide15
วัดค่าpH
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 606
Ico48
Small_slide6
ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 365
Ico48
Small_slide5
สูตรน้ำหมัก
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 348
15 March 2018
Ico48
Small_abc6
ทีมงาน
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 387
Ico48
Small_abc5
ทำน้ำยาอเนกประสงค์
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 363
Ico48
Small_abc4
ทำน้ำหมักชีวภาพ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 337
Ico48
Small_abc7
เครือมาส
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 312
Ico48
Small_abc2
รางวัล
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 295
Ico48
Small_abc1
ต้อนรับ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 175
25 October 2017
Ico48

คิดว่าน่าจะต้องปรับทัศนคติเวลานัดหมายการนัด9โมงความหมายคือเริ่มประชุมไม่ใช่เป็นเวลาที่ออกจากที่ทำงานเพื่อไปประชุม

28 August 2017
Ico48

เข้าเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หัวข้อลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

27 August 2016
Ico48

กรรมการท่านที่ป่วยทำหน้าที่ประธานกรรมการรึเปล่า หากทำหน้าที่ประธานฯขอเสนอให้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับ แต่ถ้าเป็นกรรมการท่านอื่น หากป่วย1ท่านกรรมการที่เหลือสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้

09 June 2016
Ico48
มีอะไรในAgritech park @ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24
in พัฒนางาน
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดจัดงานงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559 ขณะนี้ได้มีบางฝ่ายเริ่มงานแล้ว อาทิ ฝ่ายพาณิชยกรรมได้ดำเนินการรับจองร้านค้าที่จะมาจำหน่ายในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต ก็เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่และเตรียมปลูกพืชเพื่อจัดแสด...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1925
Ico48
Small_662865
ฟักทองยักษ์
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1028
Ico48
Small_page2
สมาชิกAgritech pack
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 768
Ico48
Small_corn
ข้าวโพด
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 758