นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่บ้านมีหนวด
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

01 กุมภาพันธ์ 2560
Ico48
ผมก็ตามรอยพ่อน่ะคร้าบบ #3
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ “คำนิยาม” ว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1181
Ico48
ผมก็ตามรอยพ่อน่ะคร้าบบ #2
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงคำนึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งใ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1119
Ico48
ผมก็ตามรอยพ่อน่ะคร้าบบบ #1
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง คำว่า ความพอเพียง นั้นหมายถึงความพร้อมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ยังสามารถมองได้ว่าเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ที่จำเป็นต้องใช้ทั้ง ความรู้ ความเข้าใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1205
21 กันยายน 2559
Ico48
Small_36
รูป
โดย แม่บ้านมีหนวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 427
Ico48
Small_99
รูป
โดย แม่บ้านมีหนวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489
Ico48
Small_35
รูป
โดย แม่บ้านมีหนวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 501
23 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
ICP OES คือ
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ICP-AES(InductivelyCoupledPlasma-Atomic Emission Spectroscopy) หรือ ICP-OES (Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer) เรียกกันสั้นๆ ว่า ไอซีพี (ICP) สามารถวัดสเปคตรัมแสงในช่วงทั้งความยาวคลื่นที่ตามองเห็น และช่วงอุลตร้าไวโอเลต(Visible and Ultraviolet Region)โดยใช้หลักการอะตอมมิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2285
Ico48
Small_capture
cap
โดย แม่บ้านมีหนวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 601
30 พฤศจิกายน 2558
Ico48
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาค
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาค ลักษณะการจัดงานลอยกระทงของแต่ละจังหวัด และแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันคือ - วันลอยกระทง ภาคเหนือ (ตอนบน) จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่า "ยี่เป็ง" อันหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนยี่ถ้านับตามล้านนาจะตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย) โดยชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์โคมลอย ห...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 974
22 กันยายน 2558
Ico48
คอนยัค คืออะไร???
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
คอนยัค (Cognac) ซึ่งเป็นบรั่นดีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจความแตกต่างของชื่อคอนยัค (Cognac) และบรั่นดี (Brandy) ให้เข้าง่ายๆ คอนยัคก็คือบรั่นดี ซึ่งต้องผลิตจากองุ่นที่ปลูกในแคว้นคอนยัค ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตก็จะต้องผลิตในคอนยัคเช่นเดียวกัน คอนยัคโด...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1553
31 สิงหาคม 2558
Ico48
วิสกี้ที่รักก
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
วิสกี้ (Whisky,Whiskey)คือสุรากลั่นที่ทำจากข้าวหรือข้าวข้าวโพดหรือ Grain ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดก็ได้โดยนำมาหมักแล้วกลั่นให้มีดีกรีสูงขึ้น จากนั้นนำไปเก็บบ่มในถังไม้โอ๊กเพื่อให้ได้สี กลิ่น รสที่ดีขึ้น แต่ก่อนจะนำมาบรรจุขวด บางชนิดยังนำไปปรุงแต่ง สี กลิ่น รสอีกครั้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามความน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 961
30 มิถุนายน 2558
Ico48
บรั่นดี
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
บรั่นดี (Brandy)เป็นเหล้าที่นิยมดื่มกันมาก เกิดจากการหมักองุ่นให้เป็นไวน์ (Wine) แล้วจึงนำมากลั่นเป็นบรั่นดี จากนั้นนำไปเก็บบ่มให้ได้ สี กลิ่น รส ที่ดี บรั่นดี ที่มี ขายตามท้องตลาดทั่วๆไป แบ่งเป็น 3 ประเภท Domestic Brandy (บรั่นดีพื้นเมือง)คือบรั่นดีที่ผลิตจากองุ่นแล้วนำมากลั่นเป็นบ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1462
28 พฤษภาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลกแหวกแนว
ใน endless memo
โดย เห็ดเผาะ
1. Afterclap แปลว่า คนที่ตบมือเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนตบมือไปแล้วมาจากคำว่า after + clap 2. Ambitchous แปลว่า ผู้หญิงที่จงใจทำตัวให้ร้ายกว่าผู้หญิงปกติมาจากคำว่า amtitious + bitch 3. Askhole แปลว่า คนที่ชอบถามคำถามงี่เง่า ไร้สาระ หรือน่ารังเกียจมาจากคำว่า ask + asshole 4. Bedgasm แปล...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2008
27 พฤษภาคม 2558
Ico48
10 ข้อดีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณคาดไม่ถึง
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
1. ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้ นอกจากนี้ นักวิจัยจากสาธารณรัฐเช็กยังค้นพบอีกว่าสารโฟเลตที่อยู่ในเบียร์ สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 2. ส่งผลดีต่อการทำงานของสมอง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลื...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1246
Ico48
Small_f1053
แอลกอฮอล์
โดย แม่บ้านมีหนวด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 501
28 เมษายน 2558
Ico48
เรื่องเหล้า
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ภรรยา: พี่กินเหล้าเดือนนึง 5,000 ปีนึงก็ 60,000 ถ้า 20 ปีก็ 1.2 ล้านแล้วใช่มั้ยพี่......?? สามี:ใช่จะที่รัก..... ภรรยา: ถ้าพี่เอาเงินก้อนนี้ฝากประจำดอกเบีี้ยทบต้น ปานี้พี้ก็มีรถปอร์เช่ขับแล้วละนะพี่ สามี: แล้วเธอละ......!! กินเหล้าบ้างหรือเปล่า....?? ภรรยา: จะบ้าหรือพี่....!! เค้าเป็น...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1087
Ico48

ชอบ

Ico48
ขอทานกับร้านซาลาเปา
ใน ศิษย์พี่หย่ายย
โดย ศิษย์พี่หย่ายย
ร้านซาลาเปาร้านหนึ่ง กิจการดีมาก มีลูกค้าเข้าร้านตลอดทั้งวัน อยู่มาวันหนึ่งมีขอทานสวมเสื้อผ้าเก่าๆ ขาดๆ เนื้อตัวสกปรก มาที่ประตูร้าน ทำให้ลูกค้าหลายคนพากันอุดจมูกเดินหนี ลูกจ้างของร้านก็เข้ามาต่อว่า และเอ่ยปากไล่ไปให้พ้นร้าน แต่ขอทานก็รีบอธิบาย "คุณครับ ผมไม่ได้มาขอทานหรอก แต่จะมาซื้อซาลาเปา...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1231
02 เมษายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
เครื่องสำหรับขึ้นรูปยาง
ใน บันทึกของฉัน คุณหญิงมิน
โดย PENNEE
เครื่องผสมสองลูกกลิ้งtwo roll mill เครื่องมือชนิดนี้ใช้ในการผสมยางกับสารเคมี โดยบดรีดผ่านลูกกลิ้งสองลูก (ลักษณะเครื่องคล้ายกัลเครื่องจักรรีดยางของชาวบ้าน) ความเร็วของลูกกลิ้งตัวหน้า และตัวหลังจะไม่เท่ากัน เราสามารถปรับช่องว่างของลูกกลิ้งได้(nip) โดยฟีดยางตรงช่องระหว่งลูกกลิ้ง ขณะผสมสารเคมีต้องท...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1483
01 เมษายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ประกันสังคม เป็นปัญหาที่ต้องหาคำตอบ
ใน ขีดเส้นใต้...เอาไว้
โดย อาเกา
สิทธิของตัวเราเองที่ต้องรู้ นั่นคือประเด็นที่ในตอนนี้อาเกาต้องหาคำตอบให้กับน้องๆ ที่ศูนย์เครื่องมือฯ ต้องออกตัวก่อนนิดหนึ่งว่า บางครั้งไม่ได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง แต่เมื่อมีข้อสงสัย และอยู่ในวิสัยที่จะหาคำตอบได้ สิ่งที่คิด คือ แล้วเราจะรออยู่ใย จัดให้ตามคำขอ อย่ารอช้า วันนี้เริ่...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1486
30 มีนาคม 2558
Ico48
ซุปไก่สกัด
ใน Spipe
โดย แม่บ้านมีหนวด
ซุปไก่สกัดและรังนก ของเยี่ยมไข้ยอดนิยมในทุกโรงพยาบาล ของเหล่านี้มีคุณค่าทางอาหารอยู่จริง ประกอบไปด้วยโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่คุณค่าทางอาหารเหล่านี้ ก็สามารถพบได้ในอาหารทั่วไปที่ราคาย่อมเยากว่า เช่น นม และไข่ขาว เมื่อเทียบด้วยปริมาณและราคา เราจะพบว่าความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสารอาหารที่ได้รั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 863