นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

28 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
เด็กทรัพย์
in ตามเด็กไปค่าย
By แมงปอ
ปีนี้เป็นปีแรก ที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อได้ใกล้ชิด ทำกิจกรรมร่วมกัน ก็พบว่านักศึกษาคณะทรัพย์ก็มีหัวใจไม่แตกต่างจากนักศึกษาคณะอื่นๆ เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ปล่อยปะละเลยให้เป็นธรรมชาติ จนดูแปลกตาไปบ้างในสายตาของคนอื่นๆ จากเด็กชายตัวดำๆ ที...
Flowers: 14 · Comments: 0 · Read: 2073
24 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2)
in กิจกรรม 5ส
By เปตอง
Next>กลุ่มที่ 3
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1451
Ico48

Likes

Ico48
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1)
in กิจกรรม 5ส
By เปตอง
คณะกรรมการ 5ส และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อปรับปรุงความสะอาดรวมถึงตกแต่งทัศนียภาพของคณะฯ 2. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส ร่วมกันของบุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการในตลาดเกษ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1817
Ico48

Likes

Ico48
ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 2) : ปลูกป่าในสวนยาง ปลูกยางในสวนป่า
in การพัฒนาการเกษตร
By สมยศ
มีแปลงปลูกพืชร่วมยางอยู่ที่หนึ่ง ใกล้ ม.อ.(วิทยาเขตหาดใหญ่) นี่เองครับ ของอาจารย์สุชาติ ณ สงขลา ซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นเกษตรกรในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ ด้วย ผมเข้าไปเห็นมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมาก มีต้นไม้ต่างๆขึ้นอย่างหนาทึ...
Flowers: 9 · Comments: 19 · Read: 24104
Ico48

Likes

Ico48
อย่ามัวหาคนผิด ให้คิดแต่เป้าหมาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ยังดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (บอกว่า ตำแหน่งใหญ่นะ) และเป็นอาจารย์ของภาควิชา ที่ขอนำนักศึกษาไปดูงานในภาคกลางหลังสอบเสร็จ มีอยู่ปีหนึ่งที่ได้ขอใช้รถบัสมหาวิทยาลัยเพื่อนำนักศึกษาไปดูงาน ได้ทำเรื่องเรียบร้อย นัดรถมารับเพื่อออเดินทางประมาณ ตี5 ครึ่ง เพราะต้องเดิ...
Flowers: 12 · Comments: 2 · Read: 1248
22 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
อยากได้เลื่อนขั้นเท่าไร? 5. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ที่บันทึกมา 4 ตอน เป็นระบบของข้าราชการ ในมหาวิทยาลัย ยังมีบุคลากรกลุ่มอื่น ที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่างไป คือ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบบริหารบุคลากรเพื่อท้าทายความสามารถของแต่ละบุคคล ที่ทำข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนตามค่าของข้อตกลงนั้น ๆ แ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1259
18 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
คำบ่นของลูกค้าคือทางพัฒนางาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การบ่นของลูกค้ามักเกิดจากความไม่พึงพอใจ อยากได้สินค้า บริการที่ดีกว่า หรือเคยได้รับบริการที่ดีจากที่อื่น การพัฒนางาน พัฒนาสินค้าให้ดี ต้องตอบสนองความพึงพอใจของผู้ซื้อ ผู้ใช้ ไม่ใช่ตอบสนองต่อตนเอง ตอบสนองผู้ทำงาน โดยเฉพาะลูกค้าภายใน คือผู้รับงานต่อไปใช้ และผู้มารับบริการ การบ่นของลูกค้า คือ ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1167
Ico48

Likes

Ico48
มากกว่าให้_มหัศจรรย์วันเด็ก ที่ตลาดเกษตร ม.อ.
in learn
By ศรีนรา
เห็นภาพบรรยากาศกันมามายมายกับ มหัศจรรย์วันเด็กที่ ตลาดเกษตร ม.อ.กับบันทึกความประทับใจของใครหลายท่านผ่านตามาบ้างแล้ว... บันทึกนี้น่าจะเป็นบันทึกสรุปท้ายๆ ของงานนี้-ในปีนี้ กับ สิ่งที่มอบให้ และสิ่งที่ได้รับ มากเกินกว่าจะเก็บไว้.. ภาพต่างๆ เหล่านี้ ที่ เหล่าบรรดาจิตอาสาพาน้องสนุก ได้รับจากงานนี้ ...
Flowers: 13 · Comments: 1 · Read: 1834
Ico48

Likes

Ico48
นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา
in learn
By ศรีนรา
รายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอน นักคัดสรรพันธุ์พืชผัก ปักษ์ใต้ : รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณ ช่อง 9 อสมทขอขอบคุณhttp://www.youtube.com/watch?v=fuD3VTIEao4
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 2483
Ico48

Likes

Ico48
ครู หน้าที่ที่มีความสุขยิ่ง
in learn
By ศรีนรา
ครูท่านหนึ่งยังคงระลึกถึงศิษย์เสมอมา..แม้ท่านเกษียณอายุราชการแล้ว.. แต่ท่านไม่เคยเกษียณจากความเป็นครูและบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่านส่งmailมาให้เพื่อที่จะให้ส่งถึงครูทุกท่านของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยความรู้สึกที่อ่านแล้ว เปี่ยมด้วยความสุขที่จะขออนุญาต..เผยแพร่มอบให้แด่ครู ทุกท่าน
Flowers: 14 · Comments: 3 · Read: 1550
Ico48
อาจารย์พิเศษ "การจัดการความรู้"
in เวที...คุณภาพ
By PalmMy
ด้วยมีหนังสือเรียนเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่อน ร้อน มาถึงคณะ ขอเชิญบุคคลท่านนี้ไปเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ "การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ" เนื้อความในจดหมายมีความว่า..... ด้วยภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดสอนรายวิชา 460-498 ระบบการจั...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1533
Ico48

Likes

Ico48
จุดที่ควรระวังบนถนนกาญจนวนิชย์
in เรื่องเล่าของมิกกี้
By มิกกี้
หลายวันก่อนขับรถเส้นกาญจนวนิชย์ทางไปอ.เมืองสงขลา เมื่อผ่านบริเวณสำนักงานทางหลวงจังหวัดสงขลา ขับไปคุยไปเกือบเจออุบัติเหตุ จุดที่กลังก่อสร้างทางแยกซึ่งจะตัดเข้าถนนเส้นใหม่ซึ่งจุดที่กำลังสร้างล้ำถนนเส้นเดิมค่อนข้างเยอะ หากขับไม่ระมัดระวัง อาจทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ค่ะ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน ตามรูปด้านล...
Flowers: 11 · Comments: 6 · Read: 2233
Ico48
Small_mali7
มอลลี่
By PalmMy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 750
Ico48
Small_mali5
มอลลี่
By PalmMy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 915
14 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
ได้อะไรจากวันเด็ก
in เล่าสู่กันฟัง
By เปตอง
มหัศจรรย์วันเด็ก2556 ที่ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยมีจิตอาสาพาน้องสนุก ดังนี้ พ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ. สโมสรนักศึกษา/ชมรมต่างๆ คณะทรัพยฯ ชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ม.อ.(สอนเด็กๆ) สถานีโทรทัศน์ไทย พี บีเอส ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 1664
Ico48

Likes

Ico48
เกร็ดน่ารักๆจากมุมลงทะเบียนงานวันเด็ก
in พัฒนางาน
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
งานวันเด็กปีนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ตลาดนัดเกษตรของคณะทรัพย์ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมช่วยกิจกรรมจากการชักชวนของ แมงปอ “ใครมีลูกก็ให้พาลูกมาเที่ยวงาน ใครไม่มีลูกก็ขอให้มาช่วยงาน” กิจกรรมที่ช่วยทำคือรับลงทะเบียนเพื่อแจกคูปองการเล่นเกมส์ในฐานต่างๆและอาหารที่แต่ละซุ้มจัดไว้ให้ ซึ่งผู้ปกครอ...
Flowers: 12 · Comments: 1 · Read: 2897
11 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
กว่าความ มหัศจรรย์ จะเกิดขึ้นในวันเด็ก
in บันทึกลับ หนูณิช
By หนูณิชน์
อย่างที่พี่แมงปอ เขียนถึง มหัศจรรย์วันเด็กไว้ แล้วว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร พี่ ศรีนรา ได้ประชาสัมพันธ์ ไว้แล้วว่า มันจะมหัศจรรย์ อย่างไร พี่ บุษราคัม ได้บอกไว้แล้วว่า จิตอาสาสร้างมหัศจรรย์ อย่างไร ...สำหรับหนูณิชน์ ...เมื่อก่อน สัก 20 ปีก่อนนั้น เด็กบ้านนอกอย่างหนูณิชน์ รู้จักวันเด็ก จา...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 2098
10 January 2013
Ico48

Likes

Ico48
หลักการเว้นวรรคในการเขียนภาษาไทย
in แลกเปลี่ยนเรียนรู้
By fruity
หลักการเว้นวรรค คือ เว้นวรรคให้อ่านแล้วสื่อความหมายได้ถูกต้อง การเว้นวรรคเล็กมีระยะระหว่างวรรค 1 เคาะ การเว้นวรรคใหญ่มีระยะระหว่างวรรค 2 เคาะ 1. การเว้นวรรคในประโยคเดียวกัน 1.1เว้นวรรคระหว่างชื่อคน สิ่งของ หรือสถานที่ที่มีมากกว่า 2เช่น กิตติชัย กิตติพร และศุภกรเรียนวิชาสัมมนา 1.2เว้นวรรคระ...
Flowers: 9 · Comments: 5 · Read: 4485
Ico48
การขอหนังสือเดินทางราชการ (Passport) และการลงตรา VISA
in เรื่องเล่า PalmMy
By PalmMy
จากบันทึกของ คณบดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26686 และhttp://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/26687 จึงก่อให้เกิด Share เรื่องนี้.... การขอหนังสือเดินทางราชการ (Passport) และการลงตรา VISA ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และต้องการหนังส...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 4364
Ico48
Small_passport-visa
Passport-visa
By PalmMy
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1032