นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

20 สิงหาคม 2561
Ico48
ทำงานต้องเผื่ออนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานเป็นการใช้กำลังความสามารถสร้างค่าสร้างรายได้เพื่อการใช้ชีวิต ซึ่งชีวิตที่ใช้ไม่ใช่แค่ชีวิตประจำวัน แต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตที่มีอยู่ แต่การทำงานสร้างรายได้ไม่สามารถทำได้ตลอดชีวิต ทำอย่างไรจึงสามารถทำให้การทำงานแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตลอดไปทั้งที่ทำงานได้และช่วงชีวิตที่ทำงานไม่ได้แล้ว...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 47
19 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่าของคำถาม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การตั้งคำถามมีความหมาย มีค่าต่อการรับรู้ เรียนรู้ การทำ และการพัฒนา คำถามที่ตั้งประกอบด้วย อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม การถามว่าอะไรเป็นเพียงการรับรู้ว่าคืออะไร มีอะไรเกิดขึ้น คือได้แค่รู้ การรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เป็นการรู้ว่ามีผลมีค่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ เช่น การเก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 47
18 สิงหาคม 2561
Ico48
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ สามารถเรียนได้ตลอดเวลา หากมีการฝึกเรียนให้เป็น ทุกคนมีลูกมักพาไปในที่ต่าง ๆ การฝึกให้เรียนรู้ทำโดยการมอบหมายให้ทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่เคยทำ และติดตามเฝ้าสังเกตเพื่อความปลอดภัย จากนั้นก็สอบถามว่าเป็นอย่างไร ยากง่ายอย่างไร ดี ไม่ดีอย่างไร ได้เห็นอะไรบ้าง วิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 63
17 สิงหาคม 2561
Ico48
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การลงทุนคือการทำสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ เพื่อเก็บเกี่ยวผลในวันหน้า การศึกษาเป็นการลงทุนทั้งเวลา ความมุ่งมั่น พยายาม ความอดทน เพื่อเก็บผลไปทั้งชีวิต การศึกษาในระบบต้องใช้เวลาหลายปี ตั้งแต่เรียนอนุบาล หรือก่อนหน้านั้น จนถึงทำงานได้ คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 90
16 สิงหาคม 2561
Ico48
คน 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ยุค 4.0 คือยุคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค internet ยุค online ยุค IT ยุคอุปกรณ์ smart ต่าง ๆ ยุคสื่อสังคม online แน่นอนมีคนจำนวนได้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันมากมาย แต่ทุกคนเป็นคน 4.0 หรือไม่ การเป็นคนในยุคนั้น ๆ คือคนที่สามารถใช้สิ่งนั้นสร้างค่า ทำประโยชน์ให้ได้ดีมีค่ามากขึ้น มาก...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 111
15 สิงหาคม 2561
Ico48
หวงแหน กับ หวงของ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
หวงแหนคือการทำให้สิ่งดี ๆ คงอยู่ มีค่า มีความเจริญ พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนหวงของเป็นการหวงสิ่งดีไว้ไม่ให้ใครมาแย่งใช้ จึงเก็บไว้ใช้คนเดียว หลายคนได้อดทนทำสิ่งดี ๆ อย่างมุ่งมั่นจนได้ดีมีค่า คนที่หวงแหนจะนำไปใช้ขยายค่า สอนให้คนอื่นได้ใช้ ได้ทำ ได้ช่วยพัฒนาให้มีค่าและเจริญก้าวหน้าคงอยู่ แ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 120
14 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีค่าต้องใช้ความรู้ความสามารถสร้างค่าทำประโยชน์ให้ใคร ๆ คนทำสินค้าทำของขายก็ต้องเป็นต้องการ ถูกใจกับความต้องการของผู้ใช้ให้มาซื้อไปจึงได้ค่า ขายได้มีกำไร คนเป็นนักร้อง นักแสดง ศิลปิน เป็นนักกีฬา ต้องใช้ความสามารถเป็นที่ถูกใจคนดูจึงมีคนจ้าง มีค่าจ้าง มีคนเสียสตางค์ไปดู แม้แต่ฝีมือดี แต่ม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 91
13 สิงหาคม 2561
Ico48
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อกลุ่มนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่หมู่คณะ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนที่เป็นการอาสา และบังคับโดยกลุ่ม จนถึงเป็นการให้คะแนน การคิดชั่วโมงประกอบการสำเร็จการศึกษา กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร นอกจากการทำประโยชน์ ยังเป็นการพัฒนาตนของแต่ละคนในการฝึกการท...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 114
12 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่าการมีวิสัยทัศน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิสัยทัศน์คือภาพในอนาคตว่าต้องเป็นอะไร ด้วยเหตุผลอะไร ที่เหมาะและพอดีกับความสามารถตนและสภาพในอนาคต วิสัยทัศน์จึงไม่ใช่แต่ความอยาก แต่ต้องอยากให้พอดีกับความถนัด ความสามารถของตน และตรงกับความเป็นไปในอนาคต การมีวิสัยทัศน์ทำให้เกิดสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ จากการที่ทำให้รู้ว่า ต้องทำอะไรเพื่อให้ได้อะ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 144
11 สิงหาคม 2561
Ico48
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในทุกการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา แข่งขันความสามารถต่าง ๆ สิ่งที่ต้องทำคือการฝึกฝนพัฒนาตน ต้องแต่การเรียนรู้ การฝึกซ้อม การเตรียมสมรรถนะทางกาย การเรียนรู้เข้าใจกฎกติกา การมีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน รวมทั้งความอดทนอดกลั้นต่าง ๆ จะเห็นว่าสิ่งที่ทุกคนที่เข้าแข่งขันได้คือการพัฒนาความสามารถ สม...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 149
10 สิงหาคม 2561
Ico48
คนมีอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คนมีอนาคตไม่ใช่สิ่งจะเป็นตามเวลาในอนาคตโดยไม่ต้องทำอะไร ที่จะได้อนาคตตามบุญตามกรรม คนมีอนาคตที่ดี ต้องมีการสร้างอนาคต การสร้างอนาคตที่ดี ต้องมีการวางอนาคตที่ต้องการว่าต้องการอะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้าง ต้องพัฒนาต้องทำอะไรในวันนี้ให้มีให้ได้ให้เกิดให้เป็นตามอนาคตที่ดีที่ต้องการ การสร้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 147
09 สิงหาคม 2561
Ico48
การทำให้ได้ดีมีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ไม่ว่าทำอะไรก็อยากได้ดีมีค่า แต่คนส่วนใหญ่เวลาลงมือทำมักไม่คิดถึงว่าผลที่ได้จะได้ตรงกับที่อยากได้หรือไม่จึงทำแบบให้ผ่าน ๆ ไป หรือทำแบบเบื่อหน่าย บางคนถึงกับหนีการทำ การทำให้ได้ผลว่าอยากได้ดีมีค่า ต้องหมั่นถามหาความหมาย ความเป็นจริงที่ได้เสมอ การทำให้ได้ดีมีค่า คือทำให้ได้ผลดี ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 117
08 สิงหาคม 2561
Ico48
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลง พัฒนาไว การมีความรู้ยังไม่เพียงพอทำให้อยู่ได้ดี ต้องใช้ความรู้ให้เป็นให้เกิดค่า ให้ทันเหตุการณ์ ให้ทันการณ์ และทันความต้องการ รวมทั้งการทำงานใช้ความรู้ยังต้องผสานกับคนอื่น ต้องผสมความรู้ และต้องทำสิ่งที่เกิดประโยชน์จึงได้ค่า การจะใช้ความรู้ได้ดีต้องมีประสบการณ์...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 135
07 สิงหาคม 2561
Ico48
เกษตรธุรกิจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเกษตรเป็นการผลิตอาหารและสิ่งต่าง ๆ ผ่านกระบวนการธรรมชาติร่วมกับสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ จุลินทรีย์ คือใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในการสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ โดยอาศัยพันธุกรรมของพืช สัตว์ จุลินทรีย์เป็นโรงงาน เดิมทีการเกษตรเป็นการเกษตรเพื่อชี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 256
06 สิงหาคม 2561
Ico48
พฤติกรรมการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนรู้ที่เป็นผลจริงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนได้ จากไม่รู้เป็นรู้ จากไม่เข้าใจเป็นเข้าใจ จากทำไม่ได้เป็นทำได้ จนถึงการสร้างค่า สร้างนวัตกรรม การทำให้ได้ดีมีค่าแก่ใคร ๆ พฤติกรรมการเรียนมีหลายระดับ ระดับต้นเป็นทำให้มีความรู้ เมื่อรู้ก็บอกได้ รู้ว่าคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ข...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 215
05 สิงหาคม 2561
Ico48
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเรียนเป็นสิ่งสำคัญทำให้มีความรู้เพิ่ม แต่ความรู้จะมีค่าต้องมีการนำไปใช้ การเรียนมีตั้งแต่การเรียนด้วยสัญชาตญาณ เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอน เรียนด้วยตนเอง เรียนด้วยการอบรม เรียนด้วยการพัฒนาตนในการทำงานทำหน้าที่ แต่ทุกการเรียนจะเกิดค่ามีสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งการนำไปใช...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 261
04 สิงหาคม 2561
Ico48
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกคน ทุกที่ทำงาน มักมีโครงการพัฒนางานเป็นประจำ แต่ส่วนใหญ่ได้ทำ แต่ไม่ทราบผล ที่เป็นเช่นนั้นเพราะขาดการติดตามผล การติดตามผล ต่างจากการวัดผล การวัดผลเป็นการแค่ดูผล เช่น การสอบ แต่การติดตามผล นอกจากการรู้ผลแล้วต้องหาเหตุที่ทำให้ได้ผลดี ไม่ดี นั้น เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดี ให้มีค่า...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 134
03 สิงหาคม 2561
Ico48
การถกเถียงให้สำเร็จ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ในการคิด การทำอะไรใหม่ ๆ ให้สำเร็จ โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร มักต้องมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียงเพื่อหาข้อดี ข้อเสียว่าของใครดีกว่า จนหลายครั้งนำไปสู่การเถียงกันเพื่อเอาชนะกัน และผลสุดท้ายไม่เกิดค่าความสำเร็จ การถกเถียงให้สำเร็จ หลังจากที่มีการถกกันแล้ว ก็นำสิ่งที่ถกเถียงนั้นมาคิดพิจารณา แล...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 162
02 สิงหาคม 2561
Ico48
คนทันโลก
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
โลกทุกวันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เทคโนโลยี และคน จนไม่สามารถพยากรณ์คาดเดาได้ รวมทั้งความรู้เดิม ของเดิมก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ยิ่งสมัยที่เทคโนโลยีสามารถสร้าง เปลี่ยนแปลงแต่งเติมได้ สิ่งที่เห็น สิ่งได้ยินก็อาจไม่ใช่ของจริง แค่เพียงภาพถ่ายที่เห็นสวยงาม แต่พอเจอตัวจริงก็อาจไ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121
01 สิงหาคม 2561
Ico48
การนำอย่างมีระบบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การนำคือการทำงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมาย คือมีวิสัยทัศน์ ซึ่งมีความจำเป็นในการบริหารองค์กรที่ใหญ่ ที่มีคนมาก ที่ไม่สามารถควบคุมกำกับประจำวันได้จึงต้องมีระบบเป็นเครื่องมือ การทำงานที่มีคนจำนวนมาก มีความสามารถหลากหลาย หากไม่มีระบบนำจะทำให้ต่างคนต่างทำ และทำอย่างเต็มที่แต่มีทิศทางที่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121