นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

10 November 2011
Ico48
ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 1. ความเห็นภาพรวม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 จากบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2554 http://share.psu.ac.th/blog/sodafai/21047 หลังจากที่ได้ดำเนินการทำแผนฯมาตั้งแต่ปี 2552 ที่เริ่มด้วยการวิเคราะห์แนวทาง อนาคต สถานการณ์ ทั้งภายนอก ภายใน ร...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1643
Ico48

ขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมใจ

งานของเรา เพียงร่วมมือกัน มันก็ก้าวไป หลายอบ่างที่เราได้ทำผ่านมาแล้ว

09 November 2011
Ico48
ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของ ม.อ. ที่นำมาจากพระราชดำรัสของพระราชบิดานั้น ที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งการทำงาน ทั้งการหล่อหลอมคน เป็นต้นแบบของสังคม โดยเฉพาะมหาวิทยาสงขลานครินทร์ แต่ก็ได้ฟัง รับรู้ บางท่านนำไปใช้อย่างลืมตัว จนทำให้เสียความหมายของคำปณิธานไป “ก...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 2166
Ico48

เอ ความแตกเอาไปซ่อม ปะต่อคืนได้ไหม

คุณเมตตามีการเขียนแบบบทสนทนา จะเตรียมไปเป็นผู้เขียนบทเปล่า

Ico48

ติดแชร์ไม่ว่า แต่ค้างค่าแช ต้องระวัง

อะไรที่ทำอย่างพอดี นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างพอดี ย่อมมีแต่ดี ครับ

Ico48

ยินดีที่คนธรรมดา ได้มีความคิดก้าวไปอีกขั้น จากเขียนไปตามอารมณ์ มากำหนดแผนทิศทางกำกับตัวเอง และเป็นเรื่องเป็นราว คิดว่าจะเป็นแหล่งความรู้ที่ดี และไม่หายไป

การบังคับตนเองในสิ่งที่อยากทำ รับรองว่าจะเกิดความภาคภูมิใจ หลายบันทึกก็เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ที่สามารถไปดูเมื่อเวลาต้องการนำมาใช้งาน

การแลกเปลี่ยนรู้ ทำให้สามารถขยับความคิดพัฒนาไปอีกขั้นได้ ชาวคณะทรัพยฯที่ได้มีโอกาสเชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเยี่มเยียน ก็คงยินดีด้วยครับ

Ico48
บริการดีมีมาตรฐาน อยากได้จาก ม.อ. บ้างจัง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากที่ได้บันทึกเรื่อง มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21050 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20910 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20909 และมีหลายหน่วยงานที่ได้ปรับมาตรฐานการบริการให้สะดวกรวดเร็ว ที่ไม่เพียงแต่ผู้รับบริการที่ได้ประโยชน์เท่านั้น ยัง...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1621
08 November 2011
Ico48
ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากที่ได้มีการพัฒนาจัดมาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ทำให้พบว่าในกระบวนการทำงานมีมาตรฐาน 3 ประเภท มาตรฐานเวลาการให้บริการ เป็นมาตรฐานเวลาสำหรับลูกค้าและผู้มารับบริการให้ทราบว่าแต่ละเรื่อง แต่ละบริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการต้องใช้เวลานานเท่าไร ซึ่งส่วนนี้ไม่ต้องแจกแจงขั้นตอนการทำงาน เพราะลูกค้าไม่ต้อ...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 2434
Ico48

กลับไปเป็นคนสอนเคมีอินทรีย์แล้วนะนี่

หากสอนที่วิชา ชุดบันทึกคงยาว ก็คงดี เป็นเนื้อหาของผู้ใช้งาน

07 November 2011
Ico48
ไปร่วมบริจาคผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับนักศึกษาคณะทรัพยฯ ที่ตลาดนัดเกษตร อีกแล้ว จันทร์ 7 พ.ย. 54
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
เก่ง 3. ทำงานเก่งกับเก่งงาน คิดเก่งกับเก่งคิด คนเก่งกับเก่งคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานเก่ง มีลักษณะเดียวกับ การเรียนเก่งคือ เก่งเฉพาะตัว ทำงานเร็ว เรียนรู้ รับลูกเร็ว แต่อาจเคร่งครัดในแนวปฏิบัติ ข้อตกลง จึงไม่ค่อยยืดหยุ่น และเพราะความเก่งจึงทำให้มีปัญหาการทำงานเชิงระบบ เชิงการทำงานร่วม และมักคาดหวังว่าทุกคนในกระบวนการทำงานจะมีลักษณะเช่นเดียวกับตน จึงมักสร้างแรงกดดันให้ตนเอ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 4450
06 November 2011
Ico48

ติด share ถ้ารู้ตัวว่าเป็นงาน เป็นที่กำหนดว่าจะใช้ประโยชน์ไม่ว่าสิ่ง ใด ๆ ก็เกิดประโยชน์ ไม่งั้นคงไม่มี KM gotoknow share.psu social network ต้องใช้เสริมงาน เพิ่มค่างาน

อย่างการใช้ facebook สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา ตักเตือน สั่งสอน แก้ปัญหา ที่นักศึกษาเข้ามาสอบถามบ่อย ทั้งเป็นหาทางออก ทำความเข้าใจ ติดต่อประสานงาน แต่ต้องใช้ให้เป็น มิฉะนั้น นักศึกษาหนีหมด วันนี้นักศึกษารู้จักคณบดี รู้ว่าทักทายกันได้ รู้ว่าสอบถามปัญหาได้ ทำให้ไปทักทายกันเมื่อพบกันจริง

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้อย่างพอดี ไม่มีปัญหากับหน้าที่ และเสริมหน้าที่

ติด share นี้ได้ แต่อย่าค้างค่าแช มิฉะนั้นจะโดนตามทวง

Ico48

บันทึกนี้ดูเหมือนไม่มีสาระ แต่เป็นสาระที่จำเป็นและสำคัญของชีวิต เพราะเป็นภารกิจที่ต้องทำ ไม่มีข้ออ้างใด ๆ ไม่บอกว่าไม่มีเวลา เพราะต้องให้เวลา

สาระสำคัญคือการให้เวลาก็มีเวลา สามารถทำได้

เมื่อมีงานมาก ภาระหลายอย่างต้องทำก็จัดการเวลาได้ ปรับตัวได้

เวลาที่เคยบอกว่า พักผ่อน คลายเครียด ก็ไม่มีคำนั้น เวลานั้น เพราะหากมีจะยิ่งเครียด

นี้คือ หน้าที่ของความเป็นแม่ ที่คนไม่เคยมีลูกก็ไม่มีปรสบการณ์ ความรู้สึกนี้

ทุกอย่าง เพียงรู้ว่าต้องทำ ก็ทำได้ ขนาดมีภารกิจ หน้าที่มาก ยังเขียนบันทึกได้ แสดงว่า ความสำคัญของการบันทึกเป็นหนึ่งที่อยากทำ จึงให้เวลา ไม่บอกว่าไม่มีเวลา

Ico48
ของจริง ของปลอม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้อ่านบทความ ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ จุดเริ่ม ค้นหา 'ตัวจริง-ตัวปลอม' ที่มีเนื้อหาความมีมาตรฐานไม่เท่ากันในการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ทำให้คิดถึงตัวจริง ตัวปลอม ในกลุ่มภาพสังคมไทย คำว่า ตัวจริง ตัวปลอม ในที่นี้จะหมายถึง ได้วุฒิ ใบประกาศ การแต่งตั้งจริง แต่มีคุณสมบัติ ความสามารถ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1667
Ico48
เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากความหมายและลักษณะของ เรียนเก่งและเก่งเรียน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20986 มีผลสะท้อนเป็นพฤติกรรม บุคลิก และการปฏิบัติตน คนเรียนเก่งมัก ประสบความสำเร็จในการเรียน มีวุฒิการศึกษาสูง ระดับปริญญาเอก หลังปริญญาเอก ประสบความสำเร็จในหางานทำ เพราะใคร ๆ ก็อยากชวนไปทำงาน โดยเฉพาะ อา...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1762
Ico48

เห็นชื่อเรื่อง คิดว่าเมื่อ Share เข้าตา แล้วเขียนบันทึกกันจนหยุดไม่ได้ หรือตาแฟนของยาย ตานั้นตานี้ หรือตานี้เสียแก้ตัวใหม่ตาหน้า หรือเข้าตาคุณมอนลี่ แต่กลับเป็น Share เข้าตา ต้องหยอดตา หาแว่นใส่

เรื่องของสายตาก็มีการปรับเปลี่ยนมาแล้ว 2 ครั้ง ตอนอายุประมาณ 40 ครั้งหนึ่ง และ 50 อีกครั้ง ไม่แน่ใจจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่า

Ico48
สวัสดี เช้าวันอาทิตย์ ถึงสภาพการณ์จะเป็นอย่างไร ขอให้ทุกคนสุขอย่างตั้งใจ
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
05 November 2011
Ico48
ฝนตกหนัก ฟ้ามืด ที่ ม.อ. หาดใหญ่ เวลา 16.30 น. 5 พ.ย. 54
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
เก่ง 1. ความหมายเรียนเก่ง และเก่งเรียน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เก่ง เป็นคำที่หมายถึงความสามารถของคน สิ่งมีชีวิต คนเก่ง ต้นไม้หาอาหารเก่ง ม้าวิ่งเก่ง ความเก่งเชื่อว่า ใคร ๆ ก็อยากเป็น แต่ก็มีคนหลายคนที่ใช้ความเก่งไม่เป็น ถึงกับใช้ความเก่งลดค่าของตนเอง ให้คนอื่นดูถูก รังเกียจ ไม่อยากคบหาสมาคม ก็มี การที่จะใช้ความเก่งให้เป็นความเก่งจริง เก่งดี มีประโยชน์ คง...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 4305
04 November 2011
Ico48
เรียน 2. เรียนตามระบบการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เรียน 2. การเรียนตามระบบการศึกษา เป็นการเรียนตามระบบตามหน้าที่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ที่วันนี้ประเทศไทยมีบทเรียนเฉพาะอย่างเป็นทางการไปหมด ไม่มีบทเรียนทางชีวิตจริง ไม่เชื่อถือบทเรียนธรรมชาติ ชีวิตจริง เป็นการเรียนที่แยกจากชีวิตจริง เป็นการเรียนแบบจัดกิจกรรมให้ ต่างจากสภาพของตะวันตก ที่ยังมีการไป...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1415