นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

27 October 2011
Ico48

ขอบคุณที่มาเพิ่มเติม

เป็นแบบของการจัดการความรู้

26 October 2011
Ico48

คุณ รัตติยา เขียวแป้น

ขออภัยที่ไวไปนิดเดียว พอดีกำลังเป็นกังวลที่จองเที่ยวบินไว้ ว่าจะเดินทางอย่างไร

Ico48
ข่าวสารการเดินทางจากนกแอร์ ช่วงน้ำท่วม กทม. 54
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ท่านที่จองการเดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ ที่ไปลงสนามบินดอนเมือง ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้ มีประกาศให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ การเปิดบริการไปลงสนามบินสุวรรณภูมิแทน ผู้โดยสารนกแอร์ที่ไม่สามารถเดินทางได้อันเนื่องมากจากเหตุน้ำท่วม โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2554 นกแอร์ยินยอมให้เ...
Flowers: 2 · Comments: 4 · Read: 2393
Ico48
ย. ยักษ์ ใครว่าเขี้ยวใหญ่ อาจเป็น ย.ยักษ์ใจดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ย เป็นอักษรไทยที่มีคำสร้อยที่แสดงถึงความน่าเกรงขามว่า ย ยักษ์เขี้ยวใหญ่ แต่มีคำที่เขียนด้วย ย แสดงถึงความเป็น ย ยักษ์ใจดี เป็นที่น่าเชื่อถืออยู่หลายคำ ยิ้มแย้ม เยือกเย็น ยืนหยัด ยกย่อง หยิบยื่น ยืนยัน ยืดหยุ่น เยี่ยมเยียน เยื่อใย ยั่งยืน ยืนยาว ยอดเยี่ยม หยดย้อย หยาดเยิ้ม แยกแยะ และก็มีคำหลายค...
Flowers: 3 · Comments: 5 · Read: 1877
25 October 2011
Ico48
โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การส่งระดับคะแนนล่าช้า มีบทลงโทษหากมีการส่งคะแนนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หรือการส่งคะแนนในการสอบในช่วงเดือนตุลาคม 2554 นี้ โทษขั้นที่ 1 คือตักเตือน โดยถือเอาผลการส่งคะแนนที่กองทะ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2128
Ico48

เตรียมตัวไว้เนิ่น ดีครับ แต่ก็ภาวนาว่า อย่าให้ท่วมเป็นดีที่สุด

ปีนี้ท่วมคงยุ่งกว่าปีก่อนเพราะทางกรุงเทพฯ ภาคกลางมีปัญหาอยู่

24 October 2011
Ico48
รางวัล share.psu กับการพัฒนาความรู้ พัฒนาคน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากที่ share.psu มีการให้รางวัลด้วยการนับจำนวนบันทึกต่อช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดปรากฏการณ์การเขียนบันทึกด้วยการนำความรู้จากแหล่งอื่นมาบันทึกมากขึ้น หรือดูอีกนัยหนึ่ง ทำให้มีการเรียนรู้ด้วยการอ่านเพิ่มขึ้น การหาแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้มากขึ้น การจัดการความรู้เกิดจากต้องการให้ผู้ฝึกฝนเรียนรู้พัฒน...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1785
Ico48
พรุ่งนี้ 25 ต.ค. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2554 แล้ว
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บุคลิกคนทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 1. หมั่นลดความเป็นอัตตาหรือการเห็นแก่ตนลง 2. รับความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา 3. ให้ความสำคัญแก่คนอื่นมากขึ้น เห็นประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 4. อย่าเอาเปรียบผู้อื่น 5. ยิ้มไว้เสมอ 6. เป็นผู้ให้ก่อนเสมอ 7. พร้อมให้บริการแก่ผู้อื...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1659
Ico48

แสดงว่าทำเป็นมาตรฐาน

หน่วยของไทยดูไม่เป็นมาตรฐาน เดี๋ยวก็เทียบเป็นนิ้วฟุต และเป็นเมตร 2 เมตรเท่ากับ 1 วา ใช้กับที่ดินเป็นตารางวา เป็นงาน เป็นไร่ ทำให้ไทยใช้ลูกผสม ทั้งเมตร ทั้งนิ้ว แล้วแต่คุ้นเคยกับการวัดอะไร อย่างสัดส่วนวัดเป็นนิ้ว แต่พอส่วนสูงใช้เป็นเซ็นติเมตร

Ico48

ทุโล้น น่าจะเป็นแค่ความคิด

23 October 2011
Ico48
หน่วยวัดละเอียดและใหญ่มาก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
หน่วยวัดปัจจุบัน มีทั้งละเอียดเป็น ไมโคร ซึ่งได้ยินมานาน จนปัจจุบันมีความละเอียดในระดับ นาโน ด้านจำนวนมากหรือใหญ่ มีหน่วยเป็น กิโล เมกะ จิกะ หรือ กิกะและกำลังเป็นระดับ เทระ ที่พบคือหน่วยความจุของความจำของระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตอนเป็นเด็กนักเรียน เคยท่องระบบหน่วยวัดเป็นระบบที่เรียกว่า ระบบเมตร...
Flowers: 3 · Comments: 4 · Read: 7208
22 October 2011
Ico48

นี้แหละครับ ปัญหาของการศึกษาไทย ซึ่งยังไม่แน่ใจว่า แม้แต่ความรู้มีหรือไม่

Ico48
ข้อคิดจากผลไม้เพื่อความเป็นไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การกินแอปเปิล ไม่จำเป็นต้องปลูกแอปเปิลที่มีคนปลูกให้กินมากแล้วและดีกว่าจะมาปลูกเอง เราปลูกยาง ปลูกปาล์มน้ำมัน ปลูกมังคุด ทำต้มยำกุ้งในพื้นที่และหน้าที่ของเรา และไม่จำเป็นต้องเอาไปเทียบกับแอปเปิล เพราะแต่ละอย่างมีคุณค่าในตัวเอง เช่นเดียวกับความเป็นไทยที่ต้องแสดงความเป็นไทย ไม่ใช่ทำเป็นแบบต่างชาต...
Flowers: 4 · Comments: 3 · Read: 2251
21 October 2011
Ico48
มิตรภาพและเวทีแสดงตัวตน ความสามารถจาก share.psu
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากการที่ ม.อ. จัดให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ share.psu ทำให้มีผู้บันทึกนำความรู้จากการปฏิบัติจริงที่เรียกว่า tacit knowledge มาเป็น explicit knowledge ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สิ่งที่ได้ประโยชน์อีกด้านคือ การรู้จักทักทายกันจนเกิดเป็นมิตรภาพ จากคนทำงานต่างคณะหน่วยงาน ทำงานคน...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 1652
Ico48
ม.อ. รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคกลาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อ 19 ต.ค.54 ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมคณบดีเพื่อดำเนินการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักภาคกลางและหลายพื้นที่ โดยให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ช่วยจัดรับการบริจาคของบุคลากร และผู้ต้องบริจาคอื่น และให้กองคลังเป็นผู้ประสานการดำเนินการหลัก ผู้ต้องการบริจาค สามารถบริจาคได้ที่คณะ/หน่ายงาน หรือบริจาคที่ธนาคาร ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1645
Ico48
21 ต.ค. วันเกิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอให้ชาวทรัพยฯมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ช่วยพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
Ico48

คุณเมตตา

ผิดข้อแรก คงทำให้ผู้รับยิ้มกลับไป หรือแปลกใจ ข้อสุดท้าย ผู้อนุมัติคงต้อง อนุมัติให้ไปทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะส่วน....

คุณมอนลี่ เช่นนั้นต้องส่งผ่านตรงทางเดียว

ขอบคุณที่เพิ่มประสบการณ์

20 October 2011
Ico48
ภาษาใกล้ ความหมายต่าง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
มีภาษาไทยบางคำ เขียนตกไปแค่อักษรตัวเดียว หรือคำเดียว มีความหมายการกระทำมีผลเสียหายที่ยิ่งใหญ่ ที่พึงใส่ใจในการกระทำ คำว่า “เต็มที่” อย่าตกไม้เอก เพราะความหมายและผลต่างกันมาก ๆ คือ“เต็มที” สร้าง “ชื่อเสียง” ห้ามตก “ง งู” เพราะมันจะได้ความที่ตรงข้าม...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1888
Ico48
กำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากตัวเอง ต้องหมั่นให้กำลังใจกับตัวเองเสมอ ๆ
By Wullop Santipracha
Flowers: 3