นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

14 ตุลาคม 2554
Ico48

บิวตี้

ตกใจคิดว่า จะขยายขนาดในช่วงปีใหม่ ฮา

ว่าแต่เริ่มกี่บันทึกแล้ว เพราะระฆังเริ่มแล้ว

Ico48
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ครู คือ ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประจำชาติ อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2268
Ico48

คุณ Teddy

อย่าเพิ่งผิดหวัง ในรอบแรกได้ขยายเวลาไปอีกที่จะนับให้ครบ 27 บันทึก จากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20619

ซึ่งขาดบันทึกเดียว ไม่มีปัญหา

และขอให้บันทึกต่อไป รางวัลที่แท้จริงคือได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างไรก็ขอให้ได้รางวัลเสื้อด้วย

Ico48

คุณภาพอยู่ที่ความุ่งมั่นของคนปฏิบัติงาน ไม่ใช่ระบบที่แสร้งหลอกกันอยู่ ดูอย่างไทยมีระบบประกันมา 10 ปี กลับมีคุณภาพลดลง เพราะแต่งานธุรการ จัดทำเอกสาร ไล่หาหลักฐาน

การจะทำให้มีคุณภาพดี ต้องเอาคุณภาพสู่ใจคนทำ

13 ตุลาคม 2554
Ico48

ยินดีขนาด

ติดคำเหนือจากละคร รอยไหม

Ico48

คุณ เมตตา

บันทึกนี้ต้องการบอกให้ลดอัตตา รู้ค่าของทีม

หาจุดดีของคนอื่น อย่าไปหาจุดด้อย

ช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าความสำเร็จของทีม

รู้จักเอาจุดดีของตนมาเป็นประโยชน์ ร่วมสุขในการทำงาน

บอกว่า ต้องเก่งงาน เก่งคน ด้วย

Ico48
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้เพิ่งเข้ามาอ่าน ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20603 รวมความเห็นของหลาย ๆ ท่าน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านผ่านเข้ารับรางวัล ซึ่งในส่วนของคณะทรัพยฯเองไม่ได้มีกระบวนการอะไร แต่เป็นความคึกคักของแต่ละคนเอง คือเข้าแข่งข...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1939
Ico48

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และบันทึกนี้ต้องเป็นการปฏิบัติของแต่ละคน และเริ่มที่ตนเองไม่ต้องรอใคร ที่ว่าเข้าใจการทำงานเป็นทีม แต่บันทึกนี้ บอกว่าควรปฏิบัติอย่างไรของแต่ละคน หากเข้าใจแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็คงไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติก็คงเป็นความสุขของแต่ละคน

Ico48

ขอบคุณทุกท่านที่ตามให้กำลังใจในบันทึกครับ

12 ตุลาคม 2554
Ico48
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ฝากคำถามไว้พัฒนาตน อนาคตคน ความเหลวไหล ไม่เอาจริงกับการเรียน จะมีอนาคตเป็นอย่างไร จ่ายค่าเรียนแพง แทนที่เรียนเร่งเรียนให้คุ้มค่า กลับมาบ่นค่าธรรมเนียมแพง ไม่ตั้งใจเรียน จนตกต้องลงเรียนใหม่ ใครได้ผลคุ้มค่า ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง แทนที่จะตั้งใจเรียน สอบถามหาความรู้ กลับหนี อ้างว่ามาเรียนก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1691
11 ตุลาคม 2554
Ico48
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วันนี้ได้รับหนังสือเชิญชวนบริจาคไปช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ ภาคกลางที่มีสภาพแสนสาหัส ที่กินก็ยาก ที่อยู่ก็แทบไม่มี น้ำเหนือก็มา น้ำบนฟ้าก็ตกหนัก เห็นภาพนี้มาหลายวัน เป็นเดือนแล้ว จึงได้ดำเนินการบริจาคไปแล้ว เป็น รายได้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 5,000 บาท เงินรับบริจาคจากผู้มีจิตศัทธาที่เห็นมีทั้งคนใ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2044
Ico48

อีกหนึ่งทีมงาน จัดการความรู้สู่ชุมชน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เริ่มต้นผลิตงาน

Ico48
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การทำงานเป็นทีมที่ดี นอกจากที่ทุกคนช่วยกันทำงานสู่เป้าหมายเดียวกัน ยังช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาทำให้ทีมเข้มแข็งขึ้น เพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่สำคัญต้องไม่ฝืนความถนัดของแต่ละคน เพราะหากฝืนไปย่อมเกิดผลเสียต่อทีมงานและความสำเ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 6250
Ico48

ที่พูดว่าผิดหวัง แต่ไม่ทราบตรงไหน ที่คนส่วนใหญ่มักไปเทียบกับระบบเดิม ที่ให้เป็นขั้น คือ ทุกคนอบ่างน้อยก็ได้ 1 ขั้นทั้งปี และมาระยะหลังที่มีระบบขั้นครึ่ง ทำให้ส่วนใหญ่ได้ขั้นครึ่ง ที่ต่างจากระบบแท่งมาก ๆ ที่มีการกระจายการปรับผู้มีผลประเมินดี แต่ส่วนใหญ่ปรับได้น้อย คือไม่มีโควต้าจำนวนคน แต่จำกัดวงเงิน คนที่มีเงินเดือนสูงกว่าค่ากลาง ได้%สูงแต่ตัวเงินน้อย เพราะระบบเน้นให้ได้ประโยชน์แก่ผู้มีเงินเดือนน้อยจะก้าวเร็วขึ้นจากค่ากลางที่สูงกว่าเงินเดือน คงเพราะเคยได้ขั้นครึ่งกันมานานจึงทำให้ดูระบบใหม่แย่ลง

สิ่งที่ระบบแท่งให้มาที่ทุกคนได้คือ การขยายตำแหน่ง ขยายขั้นเงินเดือน โดยไม่ต้องขอเป็นชำนาญงาน ชำนาญการ เพดานเงินเดือนเพิ่มคนละ 1 ซีของเดิม เช่นเดิมตันที่ซี 7 ก็ขยายเป็น ซี 8 เป็นต้น พูดง่าย ๆ คือได้กันมาแล้ว ทำให้การปรับในแต่ละครั้งได้กันน้อยลง และระบบใหม่จำกัด คือกรอบวงเงินการปรับ และทุกคนก็ได้ผลเหมือนกันเพราะอยู่ในระบบเดียวกัน ความจริงระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ดูแล้วยังด้อยกว่า

10 ตุลาคม 2554
Ico48
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
“Stay hungry, stay foolish” เป็นคำคมของ Steve Jobs ผู้สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการสื่อสารในยุคนี้ หากแปลตรงตามภาษา ก็อาจเป็นว่า “อยู่อย่างหิวกระหาย และทำตัวให้โง่ตลอดเวลา” แต่เป็นการกระหายการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ แก้ความโง่ด้วยการเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ด้วย...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4654
09 ตุลาคม 2554
Ico48
ความเกรงใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ขั้นตอนที่สี่เป็นการนำผลการทำแต่ละครั้ง แต่ละช่วงมาวิเคราะห์ผลการพัฒนาให้เป็นมูลค่า จากจุดเริ่มต้น จนเวลาผ่านไป ที่ทำให้เห็นว่ามีอะไรพัฒนากี่เรื่อง อะไรบ้าง พัฒนาอย่างไร เปรียบเทียบตีเป็นมูลค่า เช่น ทำงานได้ทันกี่เรื่อง ลดเวลาทำงานลงเท่าไร เพิ่มงานได้เท่าไร คิดเป็นเวลาได้ก็คิดเป็นมูลค่าได้ วิเครา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2250
Ico48
เช้านี้ 9 ต.ค. 54 อากาศดีที่หาดใหญ่
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
08 ตุลาคม 2554
Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทำงาน เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนางานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ไม่คุ้นสำหรับคนไทย ที่ส่วนใหญ่ทำงานไปไม่มีการเก็บสถิติ ข้อมูล พอทำงานเสร็จแต่ละชิ้น แต่ละครั้ง บอกตัวเองว่าเสร็จแล้ว ว่างแล้ว รองานใหม่มา ไปฉลองความสำเร็จกัน ที่แย่ไปกว่านั้น ยังมักเก็บเอาค...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1970