นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

ความเคลื่อนไหวของฉัน

06 ตุลาคม 2554
Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
วิธีการทำงานให้ได้ผลและพัฒนา 1. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 2.ถึงเวลาทำให้ทำอย่างตั้งใจและเต็มที่ 3.ทำแล้วประเมินผล 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน ทำเช่นนี้ต่อเนื่องไปเป็นประจำ จะทำให้มีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องไป 1. การเตรียมตัวให้พร้อม แต่มักได้ยินคนส่วนใหญ่อ้างเสมอ ไม่มีเวลา ทำไม่ทัน นั่นเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1655
05 ตุลาคม 2554
Ico48

เป็นข้อมูลที่ดี ที่ได้รับทราบกับวิชานี้

ฝากให้ทำการประเมิน แหล่งที่ส่งไปเรียนหลังจากสิ้นสุดการเรียน ว่าความรู้ ทักษะที่จัดให้เพียงพอ ขาดเหลืออะไร จะได้นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงผู้เรียน ทำเป็นผลการพัฒนางานด้วย

ฝากการระบุ คำสำคัญแต่ละคำให้ขั้นด้วย , จะได้แยกเป็นคำ ๆ ตามระบบ

Ico48
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ช่วงนี้ ผู้เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ โดยสารเครื่องบิน ต้องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินเพิ่มขึ้น ½-1 ชม. เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บันถือศาสนาอิสลามทยอยเดินไปประกอบพิธีการทางศาสนาที่นครเมกะ จำนวนมาก ทำให้จราจรติดขัด โดยเฉพาะในบริเวณสนามบินหาดใหญ่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการเดินทาง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2156
Ico48
การวิ่งชนเป้าหมายพัฒนาตน พัฒนางาน ชนเท่าไรก็ไม่เจ็บ ยิ่งชนยิ่งเบิกบาน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
Ico48
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ถึงเรียน อบรม ดูงานสักกี่สิบครั้ง หากไม่เอาผล เอาความรู้ มาใช้งาน พัฒนาจริง ก็มีค่าที่เป็นแต่ค่าใช้จ่าย เขียนในประวัติ หามีค่าความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร องค์กรไม่ และเป็นประวัติอันน่าละอายที่ใช้เงิน ใช้เวลา ที่ไม่เกิดค่าของงาน ดังนั้น การชี้วัดด้วย มีงบประมาณการอบรมพัฒนาบุคลากร มี...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1558
04 ตุลาคม 2554
Ico48
เป้าหมายมีไว้ให้วิ่งชน ที่ไม่เกิดอันตราย นอกจากท้าทายตนเอง ยินดีกับผู้บรรลุเป้าหมายhttp://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20482
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
Ico48
ค่าและการใช้เวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ทุกชีวิตมีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน สิ่งที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างกันคือการใช้เวลา คนที่ตื่นมากกว่านอนก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่นอนมากกว่า และอาจเสียมากกว่าหากใช้เวลาไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ แสดงว่า ยิ่งมีเวลามาก ยิ่งมีเวลาไปทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มาก และมีเวลาไปทำให้เกิดโทษมาก อย่างนี้ นอนมากน่าจะดีก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1859
Ico48

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในตลาดนัดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาคิ ม.อ. นอกจากอิ่มด้วยอาหารกาย อาหารสมอง (การบรรยายให้ความรู้) ส่วนนี้เป็นอาหารใจที่ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แม้เงินจะน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหาย แต่เต็มด้วยน้ำใจของผู้บริจาค

เสียดายที่ช่วงนี้เป็นช่วงสอบไล่ของนักศึกษาจึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ขอบคุณผู้บริจาคและผู้ดำเนินการทุกท่าน เราจะนำเงินไปมอบให้กับพื้นที่และหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป

02 ตุลาคม 2554
Ico48

เราชาวทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นสื่อกลางนำความปรารถนาของทุกท่านสู่ผู้ประสบภัย ส่วนของคณะเอ

งได้ใช้งบรายได้บริจาคแล้วส่วนหนึ่ง

01 ตุลาคม 2554
Ico48
ผู้ที่คิดว่าคนไทยไม่เท่าเทียมกับชาติอื่น ๆ คือผู้ที่เป็นทาสของชาติอื่น
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
30 กันยายน 2554
Ico48

ฝากทีม km คณะทรัพย เร่งช่วยให้เข้าระบบ เรื่องการใช้คำสำคัญ และอื่นๆ

Ico48

ยินดีที่ดำเนินการ ขอให้ใชประชาสัมพันธ์ ประสานกันกับชาวทรัพย

Ico48
ประกันคุณภาพด้วยจิตสำนึกความเป็นไทย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ถูกตั้งและดำเนินการด้วยเงินของรัฐ ที่มาจากภาษีของประชาชน จึงมีหน้าที่ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยหน้าที่และชื่อของคณะ คือการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และยั่งยืน ไม่ใช้ให้หมดในวันนี้ ต้องรักษาไว้สำหรับลูกหลานด้วย ต้องเป็นที่พึงของเกษตรกรเพราะทรัพยากรที่เป็นหน้าที่ของคณะ เป็น...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1997
Ico48

ขอบคุณ คุณใยมะพร้าวน้องใยไหม ที่ติดตามอ่าน

หากพิมพ์ผิดจริง ช่วยทักด้วยจะได้แก้ให้ถูกต้อง

Ico48
30 กันยา วันสุดท้ายของเดือน ปีงบประมาณ 54 วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานของผู้เกษียณอายุราชการ วันสุดท้ายของการสอนภาค 1/54 แต่เป็นสุดท้ายเพื่อเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2
Ico48
การสอนที่ต้องย้อนยุค
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการมาเป็นอาจารย์ตั้งแต่เมื่อ 30 กว่าปีก่อน ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ แผ่นใสก็ยังใช้กันน้อย การพิมพ์ทำเอกสารก็ลำบาก ถ่ายเอกสารแผ่นละ 2 บาท เงินเดือนอาจารย์ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว วันนี้ใครไม่ใช้ พาวเวอร์พ้อยท์ คลิปภาพเคลื่อนไหว ประกอบการสอนเหมือนไม่ทันยุค ทันสมัย ตาม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1644
29 กันยายน 2554
Ico48
ข้าราชการ คือผู้ปฏิบัติงานให้พระราชา คือหน้าที่ข้าราชการไทย
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
Ico48
ฝากให้คิดกับตำแหน่ง ชำนาญงาน และชำนาญการ ระบบแท่ง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการปรับระบบเงินเดือนข้าราชการจากระบบ ซี เป็นระบบแท่ง ทำให้มีผู้มีตำแหน่ง ชำนาญงาน ชำนาญการขึ้นจำนวนมาก เดิมในระบบ ซี การจะได้เป็น ตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการต้องสร้างผลงานการพัฒนางานให้เห็นเป็นประจักษ์ และมีความสามารถทำงานที่มีค่าเพิ่มกว่าเดิมจึงได้รับการขยายเพดานค่าตอบแทน นับเป็นโชคดีของการปรับร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3771
Ico48
การปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ต้องตีบทให้แตกฉานในบทบาทหน้าที่การทำงานและเข้าใจเป้ามายขององค์กร
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 0
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
29 September 2011 12:12
#69077

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้พัฒนา ม.อ. ยุคแรก ๆ ที่สำคัญท่านหนึ่ง คณะทัรพยากรธรรมชาติ จึงร่วมสมทบในการดำเนินการนี้