นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

My Activities

19 October 2011
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
19 October 2011 18:37
#69924

ของดีสุด นำไปใช้ในทางไม่ดี มีผลเสียมหันต์ คุณธรรม จริยธรรมจึงสำคัญด้วยเหตุฉะนี้

Ico48
ทีมงานดี ไม่ใช่รอให้ใครมาสร้าง ต้องเริ่มสร้างจากแต่ละคน จัดการตัวเองด้วยเป้าหมายเดียวกัน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
Ico48
ทำไมลูกค้าถึงเป็นพระเจ้า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ลูกค้าว่าเรา พูดไม่ดี พูดไม่เพราะ เรารู้สึกเจ็บไม่พอใจ หากให้อภัย ไม่ด่าตอบ ลูกค้าอาจซื้อของ ทั้งในครั้งนี้และครั้งหน้า หรืออาจกลับมาซื้อ หลังจากไปดูร้านอื่น แล้วถูกคนขายด่าตอบมา หรือข้อมูลเราดีกว่า ลูกค้าว่าเรา พูดจาไม่ดี เราเจ็บ เราด่าตอบ ลูกค้าไม่ซื้อของเรา เราอาจสะใจ และไม่สบายใจจากคำพูด...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2432
18 October 2011
Ico48

Likes

Ico48
Small_acehpage4
Aceh4
By ศิริพร พรหมพัฒน์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1251
Ico48
การจัดกระบวนการสอนที่เน้นเป้าหมายกระบวนการเรียนรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การจัดการเรียนการสอน ที่ทำกัน มีแบบบรรยาย ปฏิบัติการ ทำโครงการ ทำรายงาน นำเสนองาน ศึกษาดูงาน ก็มีทั้งให้ความรู้ ทำจริง เสริมประสบการณ์ ก็น่าจะครบกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน นอกจาก กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ ยังต้องเพิ่มเป้าหมาย ให้รู้แหล่งความรู้ เพิ่มทักษะการใช้ความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1823
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
18 October 2011 13:12
#69879

ท่าน Our Shangri-La และ คนธรรมดา

จากความเห็นทั้งสองท่าน ดูเหมือนไม่มีทางจะปรับเปลี่ยนได้เลย

ทำอย่างไรกันดี ที่บันทึกนี้เป็นการศึกษาในศตวรรษ 21 นี้ ซึ่งยังต้องมีการเรียนในสภาพความเป็นจริง เหมือนการเรียนหมอ นะครับ

17 October 2011
Ico48
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่มีความรู้และแหล่งความรู้มากมาย ความรู้จึงไม่ได้อยู่ที่ผู้สอน และผู้สอนก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้รู้ โดยเฉพาะผู้สอนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่สอน ผู้สอนที่เรียน อ่านมาสอน จึงเข้าไม่ถึงสถานการณ์จริง แต่ในการปฏิบัติงานจริง ต้องทำด้วยการเข้าถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง ที่แปรเปลี่ยนตล...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 2048
Ico48
เสาร์ อาทิตย์ ตรวจข้อสอบเสร็จ เตรียมส่งคะแนนให้ทันกำหนด
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
15 October 2011
Ico48

เวลาของหาย หรือหาอะไรไม่เจอ อย่าไปคิดโทษใคร แม้แต่ตัวเอง เพราะจะทำให้ใจเป็นทุกข์อย่างที่เป็น และเป็นบาปที่ไปโทษใครต่อใครที่ไม่รู้ไปโทษผิดคนหรือเปล่า รวมทั้งโทษตัวเอง เพราะโทษไปก็ไม่ได้ของคืนมานอกจากความเศร้าหมอง

ขอให้คิดว่ามันไม่ใช่ของของเรา และมันก็ไม่ใช่จริง ๆ วันก่อนมันก็ไม่ได้อยู่เรา แม้แต่ของที่อยู่กับเราวันนี้ วันนึ่งมันก็ไม่ไปกับเรา หากยังอยากได้ก็หาใหม่ เพราะเมื่อก่อนไม่มียังหามาได้ วันนี้เคยมีแล้วย่อมหาได้ คือคิดแบบสบายใจและมีอนาคตดีกว่า

14 October 2011
Ico48

บิวตี้

ตกใจคิดว่า จะขยายขนาดในช่วงปีใหม่ ฮา

ว่าแต่เริ่มกี่บันทึกแล้ว เพราะระฆังเริ่มแล้ว

Ico48
ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ครู คือ ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประจำชาติ อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2374
Ico48

คุณ Teddy

อย่าเพิ่งผิดหวัง ในรอบแรกได้ขยายเวลาไปอีกที่จะนับให้ครบ 27 บันทึก จากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20619

ซึ่งขาดบันทึกเดียว ไม่มีปัญหา

และขอให้บันทึกต่อไป รางวัลที่แท้จริงคือได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างไรก็ขอให้ได้รางวัลเสื้อด้วย

Ico48

คุณภาพอยู่ที่ความุ่งมั่นของคนปฏิบัติงาน ไม่ใช่ระบบที่แสร้งหลอกกันอยู่ ดูอย่างไทยมีระบบประกันมา 10 ปี กลับมีคุณภาพลดลง เพราะแต่งานธุรการ จัดทำเอกสาร ไล่หาหลักฐาน

การจะทำให้มีคุณภาพดี ต้องเอาคุณภาพสู่ใจคนทำ

13 October 2011
Ico48

ยินดีขนาด

ติดคำเหนือจากละคร รอยไหม

Ico48

คุณ เมตตา

บันทึกนี้ต้องการบอกให้ลดอัตตา รู้ค่าของทีม

หาจุดดีของคนอื่น อย่าไปหาจุดด้อย

ช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าความสำเร็จของทีม

รู้จักเอาจุดดีของตนมาเป็นประโยชน์ ร่วมสุขในการทำงาน

บอกว่า ต้องเก่งงาน เก่งคน ด้วย

Ico48
เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้เพิ่งเข้ามาอ่าน ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตเสื้อนกเงือก รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ http://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20603 รวมความเห็นของหลาย ๆ ท่าน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านผ่านเข้ารับรางวัล ซึ่งในส่วนของคณะทรัพยฯเองไม่ได้มีกระบวนการอะไร แต่เป็นความคึกคักของแต่ละคนเอง คือเข้าแข่งข...
Flowers: 7 · Comments: 8 · Read: 2033
Ico48

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และบันทึกนี้ต้องเป็นการปฏิบัติของแต่ละคน และเริ่มที่ตนเองไม่ต้องรอใคร ที่ว่าเข้าใจการทำงานเป็นทีม แต่บันทึกนี้ บอกว่าควรปฏิบัติอย่างไรของแต่ละคน หากเข้าใจแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็คงไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติก็คงเป็นความสุขของแต่ละคน

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
13 October 2011 11:31
#69653

ขอบคุณทุกท่านที่ตามให้กำลังใจในบันทึกครับ

12 October 2011
Ico48
การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ฝากคำถามไว้พัฒนาตน อนาคตคน ความเหลวไหล ไม่เอาจริงกับการเรียน จะมีอนาคตเป็นอย่างไร จ่ายค่าเรียนแพง แทนที่เรียนเร่งเรียนให้คุ้มค่า กลับมาบ่นค่าธรรมเนียมแพง ไม่ตั้งใจเรียน จนตกต้องลงเรียนใหม่ ใครได้ผลคุ้มค่า ผู้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง แทนที่จะตั้งใจเรียน สอบถามหาความรู้ กลับหนี อ้างว่ามาเรียนก...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1796