นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

My Activities

11 October 2011
Ico48
น้ำใจจากคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ภัยน้ำท่วม ต.ค. 54
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันนี้ได้รับหนังสือเชิญชวนบริจาคไปช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ ภาคกลางที่มีสภาพแสนสาหัส ที่กินก็ยาก ที่อยู่ก็แทบไม่มี น้ำเหนือก็มา น้ำบนฟ้าก็ตกหนัก เห็นภาพนี้มาหลายวัน เป็นเดือนแล้ว จึงได้ดำเนินการบริจาคไปแล้ว เป็น รายได้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 5,000 บาท เงินรับบริจาคจากผู้มีจิตศัทธาที่เห็นมีทั้งคนใ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2154
Ico48

อีกหนึ่งทีมงาน จัดการความรู้สู่ชุมชน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เริ่มต้นผลิตงาน

Ico48
เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การทำงานเป็นทีมที่ดี นอกจากที่ทุกคนช่วยกันทำงานสู่เป้าหมายเดียวกัน ยังช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาทำให้ทีมเข้มแข็งขึ้น เพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกัน ต้องรับข้อด้อยของคนในทีมได้ ที่สำคัญต้องไม่ฝืนความถนัดของแต่ละคน เพราะหากฝืนไปย่อมเกิดผลเสียต่อทีมงานและความสำเ...
Flowers: 6 · Comments: 5 · Read: 6358
Ico48

ที่พูดว่าผิดหวัง แต่ไม่ทราบตรงไหน ที่คนส่วนใหญ่มักไปเทียบกับระบบเดิม ที่ให้เป็นขั้น คือ ทุกคนอบ่างน้อยก็ได้ 1 ขั้นทั้งปี และมาระยะหลังที่มีระบบขั้นครึ่ง ทำให้ส่วนใหญ่ได้ขั้นครึ่ง ที่ต่างจากระบบแท่งมาก ๆ ที่มีการกระจายการปรับผู้มีผลประเมินดี แต่ส่วนใหญ่ปรับได้น้อย คือไม่มีโควต้าจำนวนคน แต่จำกัดวงเงิน คนที่มีเงินเดือนสูงกว่าค่ากลาง ได้%สูงแต่ตัวเงินน้อย เพราะระบบเน้นให้ได้ประโยชน์แก่ผู้มีเงินเดือนน้อยจะก้าวเร็วขึ้นจากค่ากลางที่สูงกว่าเงินเดือน คงเพราะเคยได้ขั้นครึ่งกันมานานจึงทำให้ดูระบบใหม่แย่ลง

สิ่งที่ระบบแท่งให้มาที่ทุกคนได้คือ การขยายตำแหน่ง ขยายขั้นเงินเดือน โดยไม่ต้องขอเป็นชำนาญงาน ชำนาญการ เพดานเงินเดือนเพิ่มคนละ 1 ซีของเดิม เช่นเดิมตันที่ซี 7 ก็ขยายเป็น ซี 8 เป็นต้น พูดง่าย ๆ คือได้กันมาแล้ว ทำให้การปรับในแต่ละครั้งได้กันน้อยลง และระบบใหม่จำกัด คือกรอบวงเงินการปรับ และทุกคนก็ได้ผลเหมือนกันเพราะอยู่ในระบบเดียวกัน ความจริงระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ดูแล้วยังด้อยกว่า

10 October 2011
Ico48
ใช้คำคมให้เกิดค่า ต้องนำไปทำจริง “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
“Stay hungry, stay foolish” เป็นคำคมของ Steve Jobs ผู้สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการสื่อสารในยุคนี้ หากแปลตรงตามภาษา ก็อาจเป็นว่า “อยู่อย่างหิวกระหาย และทำตัวให้โง่ตลอดเวลา” แต่เป็นการกระหายการเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ แก้ความโง่ด้วยการเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ด้วย...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 4767
09 October 2011
Ico48
ความเกรงใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ขั้นตอนที่สี่เป็นการนำผลการทำแต่ละครั้ง แต่ละช่วงมาวิเคราะห์ผลการพัฒนาให้เป็นมูลค่า จากจุดเริ่มต้น จนเวลาผ่านไป ที่ทำให้เห็นว่ามีอะไรพัฒนากี่เรื่อง อะไรบ้าง พัฒนาอย่างไร เปรียบเทียบตีเป็นมูลค่า เช่น ทำงานได้ทันกี่เรื่อง ลดเวลาทำงานลงเท่าไร เพิ่มงานได้เท่าไร คิดเป็นเวลาได้ก็คิดเป็นมูลค่าได้ วิเครา...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2347
Ico48
เช้านี้ 9 ต.ค. 54 อากาศดีที่หาดใหญ่
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
08 October 2011
Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 3. ติดตามประเมินผล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทำงาน เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนางานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ไม่คุ้นสำหรับคนไทย ที่ส่วนใหญ่ทำงานไปไม่มีการเก็บสถิติ ข้อมูล พอทำงานเสร็จแต่ละชิ้น แต่ละครั้ง บอกตัวเองว่าเสร็จแล้ว ว่างแล้ว รองานใหม่มา ไปฉลองความสำเร็จกัน ที่แย่ไปกว่านั้น ยังมักเก็บเอาค...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2074
Ico48

ผลการดำเนินการ เป็นสิ่งที่ทุกท่าน ทุกคน พร้อม ยินดี จะแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลืออยู่แล้ว เพียงแต่เอ่ยให้ทำ ก็ไหลแข่งกับสายน้ำที่ท่วม

ทุกอย่างเป็นแรงใจ ร่วมใจของทุกท่าน

ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจ กำลังกาย

06 October 2011
Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 2. ทำงานอย่างตั้งใจและเต็มที่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ถึงเวลางานทุกครั้งต้องทำให้ทำอย่างตั้งใจและทำอย่างเต็มที่ ส่วนนี้มักเป็นที่ต้องมีการนำเสนองาน รวมถึงการสอบต่าง ๆ แต่ถึงเป็นการปฏิบัติงานทั่วไปก็ทำได้ ที่เมื่อถึงเวลาทำงานจริงให้สำเร็จทุกครั้ง ทุกงานต้องสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ว่าจะเตรียมตัวมาอย่างไร พร้อมหรือไม่ เมื่อถึงจุดนี้แล้วต้องทำอย่า...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2164
Ico48

น้ำเงิน น้ำใจแบ่งปันได้ แต่ความสุขใจเป็นของเฉพาะคน จากรอยยิ้มที่ทุกท่านส่งให้เราจะส่งไปยังผู้ประสบภัยต่อไป

Ico48
4 ขั้นตอนการทำงานให้ได้ผลและพัฒนาตนพัฒนางาน 1. เตรียมตัวให้พร้อม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วิธีการทำงานให้ได้ผลและพัฒนา 1. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 2.ถึงเวลาทำให้ทำอย่างตั้งใจและเต็มที่ 3.ทำแล้วประเมินผล 4. วิเคราะห์ผลพัฒนากระบวนการและพัฒนางาน ทำเช่นนี้ต่อเนื่องไปเป็นประจำ จะทำให้มีการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องไป 1. การเตรียมตัวให้พร้อม แต่มักได้ยินคนส่วนใหญ่อ้างเสมอ ไม่มีเวลา ทำไม่ทัน นั่นเ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1783
05 October 2011
Ico48

เป็นข้อมูลที่ดี ที่ได้รับทราบกับวิชานี้

ฝากให้ทำการประเมิน แหล่งที่ส่งไปเรียนหลังจากสิ้นสุดการเรียน ว่าความรู้ ทักษะที่จัดให้เพียงพอ ขาดเหลืออะไร จะได้นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงผู้เรียน ทำเป็นผลการพัฒนางานด้วย

ฝากการระบุ คำสำคัญแต่ละคำให้ขั้นด้วย , จะได้แยกเป็นคำ ๆ ตามระบบ

Ico48
เผื่อเวลาเดินไปสนามบินหาดใหญ่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ ผู้เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่ โดยสารเครื่องบิน ต้องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินเพิ่มขึ้น ½-1 ชม. เนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้บันถือศาสนาอิสลามทยอยเดินไปประกอบพิธีการทางศาสนาที่นครเมกะ จำนวนมาก ทำให้จราจรติดขัด โดยเฉพาะในบริเวณสนามบินหาดใหญ่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการเดินทาง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2272
Ico48
การวิ่งชนเป้าหมายพัฒนาตน พัฒนางาน ชนเท่าไรก็ไม่เจ็บ ยิ่งชนยิ่งเบิกบาน
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
การพัฒนาบุคลากรและการวัดประเมิน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ถึงเรียน อบรม ดูงานสักกี่สิบครั้ง หากไม่เอาผล เอาความรู้ มาใช้งาน พัฒนาจริง ก็มีค่าที่เป็นแต่ค่าใช้จ่าย เขียนในประวัติ หามีค่าความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร องค์กรไม่ และเป็นประวัติอันน่าละอายที่ใช้เงิน ใช้เวลา ที่ไม่เกิดค่าของงาน ดังนั้น การชี้วัดด้วย มีงบประมาณการอบรมพัฒนาบุคลากร มี...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1662
04 October 2011
Ico48
เป้าหมายมีไว้ให้วิ่งชน ที่ไม่เกิดอันตราย นอกจากท้าทายตนเอง ยินดีกับผู้บรรลุเป้าหมายhttp://share.psu.ac.th/blog/padkmsharing/20482
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
ค่าและการใช้เวลา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ทุกชีวิตมีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน สิ่งที่ทำให้แต่ละคนแตกต่างกันคือการใช้เวลา คนที่ตื่นมากกว่านอนก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่นอนมากกว่า และอาจเสียมากกว่าหากใช้เวลาไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ แสดงว่า ยิ่งมีเวลามาก ยิ่งมีเวลาไปทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มาก และมีเวลาไปทำให้เกิดโทษมาก อย่างนี้ นอนมากน่าจะดีก...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1978
Ico48

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในตลาดนัดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาคิ ม.อ. นอกจากอิ่มด้วยอาหารกาย อาหารสมอง (การบรรยายให้ความรู้) ส่วนนี้เป็นอาหารใจที่ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แม้เงินจะน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหาย แต่เต็มด้วยน้ำใจของผู้บริจาค

เสียดายที่ช่วงนี้เป็นช่วงสอบไล่ของนักศึกษาจึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ขอบคุณผู้บริจาคและผู้ดำเนินการทุกท่าน เราจะนำเงินไปมอบให้กับพื้นที่และหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป