นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

25 September 2011
Ico48

Likes

Ico48
Small_fnrgrad549
fnr grad 54 9
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2193
Ico48
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิต คณะทรัพย ปี 2554 NR31
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พิธีแสดงความยินดี บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 22 กันยายน 2554 1. ตั้งแถว เคารพธงชาติ 8.00 น. 2. เดินแถวผ่านแถวนักศึกษา 3. กล่าวยินดีกับบัณฑิต 4. ตัวแทนบัณฑิต กล่าวขอบคุณ คณะ คณาจารย์ 5. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น และอาจารย์ตัวอย่าง 6.ถ่ายภาพบัณฑิต มหาบัณฑ...
Flowers: 8 · Comments: 5 · Read: 3157
Ico48
Small_fnrgrad5410
fnr grad 54 10
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1189
Ico48
Small_fnrgrad549
fnr grad 54 9
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2193
Ico48
Small_fnrgrad548
fnr grad 54 8
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1291
Ico48
Small_fnrgrad5471
fnr grad 54 71
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1194
Ico48
Small_fnrgrad547
fnr grad 54 7
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 963
Ico48
Small_fnrgrad546
fnr grad 54 6
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1016
Ico48
Small_fnrgrad545
fnr grad 54 5
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1120
Ico48
Small_fnrgrad544
fnr grad 54 4
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 966
Ico48
Small_fnrgrad543
fnr grad 54 3
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 937
Ico48
Small_fnrgrad542
fnr grad 54 2
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 809
Ico48
Small_grad541
fnr grad 54 1
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1291
Ico48
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นในโลกประจำวัน ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน มาดูว่า ประเทศต่าง ๆ มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไรกันบ้าง สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานผลการศึกษาความเร็วอินเทอร์เน็ตในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการสำรวจของแพนโด เน็ตเวิร์กส์ บริษัทผู้ให้บริการด้านเน็ตเวิร์คในสห...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 1735
Ico48
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จาก ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20397 และ 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20403 การทำงานเหมือนการเล่นละคร ก็ให้ดูผู้แสดงตัวละคน แต่ละบทบาท ที่แสดงดีมีคนชื่นชมเพราะแสดงได้ตามบทบาทถูกใจคนดู นั่นคือ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2213
Ico48
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จาก ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20397 การเป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง คือการรู้จักธรรมชาติ ความเป็นจริง เริ่มจากตัวเอง รู้จักตนเอง ยอมรับและอยู่กับความจริงของตัวเอง ไม่ต้องเสริมเติมแต่งเกินความเป็นจริง ยกเว้นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ เช่นความพิ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2458
24 September 2011
Ico48
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปรัชญาการอยู่อย่างเป็นสุข ต้องมีชีวิตอย่างธรรมดา เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง ทำงานอย่างเล่นละคร มีชีวิตอย่างธรรมดา หมายถึง การปฏิบัติตนเช่นคนธรรมดาทั่วไปทำกัน ไม่ว่า เราจะเป็นใครเป็นอะไร ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนทั่วไป กิน อยู่ หลับ นอน ตามวงจรชีวิตประจำวัน ถึงเป็นคนจน คนมี ทำงานในอาชีพอะไร เ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1994
Ico48
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เขียนบันทึก ค่าของงานรับปริญญามา 5 ตอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20392 คิดว่าคงจบแล้ว แต่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 54 ซึ่งเป็นวันที่บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับในตอนบ่าย ตอนเช้า คณะจึงได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะ ทั้ง ปริญญา ตรี โท และเอก ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2133
Ico48

ยินดีกับการเพิ่มค่าของความรู้จากประสบการณ์เรา ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมทั้งตัวเราเองที่ต้องกลับมานำไปใช้ประโยชน์ และยังบันทึกว่าเราก็มีความรู้ หากไม่บันทึกไว้ นอกจากไม่มีใครรู้ แม้เราเองยังลืมได้เช่นกัน เรียกว่า ความรู้หายไปอย่างน่าเสียดาย

ผลการจัดการความรู้ บอกความรู้ ใช้ประโยชน์ความรู้ เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประโยชน์ของความรู้ และบอกว่าใครเป็นผู้รู้

Ico48
24 กันยา วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ม.อ.
By Wullop Santipracha
Flowers: 0