นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

My Activities

25 September 2011
Ico48
Small_fnrgrad547
fnr grad 54 7
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1054
Ico48
Small_fnrgrad546
fnr grad 54 6
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1115
Ico48
Small_fnrgrad545
fnr grad 54 5
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1189
Ico48
Small_fnrgrad544
fnr grad 54 4
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1060
Ico48
Small_fnrgrad543
fnr grad 54 3
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1058
Ico48
Small_fnrgrad542
fnr grad 54 2
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 938
Ico48
Small_grad541
fnr grad 54 1
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1454
Ico48
ความเร็วอินเทอร์เน็ตของโลก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นในโลกประจำวัน ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน มาดูว่า ประเทศต่าง ๆ มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไรกันบ้าง สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานผลการศึกษาความเร็วอินเทอร์เน็ตในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการสำรวจของแพนโด เน็ตเวิร์กส์ บริษัทผู้ให้บริการด้านเน็ตเวิร์คในสห...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 1869
Ico48
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 3 : ทำงานอย่างเล่นละคร
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จาก ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20397 และ 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20403 การทำงานเหมือนการเล่นละคร ก็ให้ดูผู้แสดงตัวละคน แต่ละบทบาท ที่แสดงดีมีคนชื่นชมเพราะแสดงได้ตามบทบาทถูกใจคนดู นั่นคือ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2353
Ico48
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 2 : เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จาก ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20397 การเป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง คือการรู้จักธรรมชาติ ความเป็นจริง เริ่มจากตัวเอง รู้จักตนเอง ยอมรับและอยู่กับความจริงของตัวเอง ไม่ต้องเสริมเติมแต่งเกินความเป็นจริง ยกเว้นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ เช่นความพิ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2566
24 September 2011
Ico48
ปรัชญาชีวิตที่เป็นสุข 1 : มีชีวิตอย่างธรรมดา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปรัชญาการอยู่อย่างเป็นสุข ต้องมีชีวิตอย่างธรรมดา เป็นอยู่ตามธรรมชาติและความจริง ทำงานอย่างเล่นละคร มีชีวิตอย่างธรรมดา หมายถึง การปฏิบัติตนเช่นคนธรรมดาทั่วไปทำกัน ไม่ว่า เราจะเป็นใครเป็นอะไร ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนคนทั่วไป กิน อยู่ หลับ นอน ตามวงจรชีวิตประจำวัน ถึงเป็นคนจน คนมี ทำงานในอาชีพอะไร เ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2117
Ico48
ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เขียนบันทึก ค่าของงานรับปริญญามา 5 ตอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20392 คิดว่าคงจบแล้ว แต่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 54 ซึ่งเป็นวันที่บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับในตอนบ่าย ตอนเช้า คณะจึงได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะ ทั้ง ปริญญา ตรี โท และเอก ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาต...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 2280
Ico48

ยินดีกับการเพิ่มค่าของความรู้จากประสบการณ์เรา ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น รวมทั้งตัวเราเองที่ต้องกลับมานำไปใช้ประโยชน์ และยังบันทึกว่าเราก็มีความรู้ หากไม่บันทึกไว้ นอกจากไม่มีใครรู้ แม้เราเองยังลืมได้เช่นกัน เรียกว่า ความรู้หายไปอย่างน่าเสียดาย

ผลการจัดการความรู้ บอกความรู้ ใช้ประโยชน์ความรู้ เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประโยชน์ของความรู้ และบอกว่าใครเป็นผู้รู้

Ico48
24 กันยา วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ม.อ.
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
23 September 2011
Ico48

ขอบคุณทุกกำลัง ทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนในความยินดีกับัณฑิต

Ico48
ค่าของงานรับปริญญา 5: ค่าการดำเนินการของสถาบัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
จากค่าที่ซึ้ง ๆ งานรับปริญญา 4 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20363 และบันทึก 1-3 เป็นค่าด้านตัวบัณฑิต สำหรับงานรับปริญญายังมีค่าของสถาบันในการดำเนินการจัดพิธีการ ที่มีทั้งค่าใช้จ่าย แรงกาย แรงใจ ความยินดีต่อบัณฑิต อีกด้าน เริ่มจากการดำเนินการขอพระราชทานเพื่อเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ก...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1805
22 September 2011
Ico48
วันนี้บัณฑิตคณะทรัพย ตรี โท เอก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 22 ก.ย. 54 ชาวคณะทรัพย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
Ico48
ค่าของงานรับปริญญา 4: ค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
พิธีรับปริญญา เป็นพิธีที่มีค่ามีความหมาย ทั้งเกียรติ ทั้งเงิน ทั้งแรง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20358 และพิธีการต่าง ๆ ที่สร้างค่าแห่งความทรงจำและสายสัมพันธ์ งานรับปริญญาที่จัดเป็นระยะห่างจากการเรียนที่เคี่ยวเข็นตัวเอง ของอาจารย์ ที่ห่างหายไประยะหนึ่ง หลายคนไปทำงาน หลายคนเรียนต่อ ม...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2091
21 September 2011
Ico48
ค่าของงานรับปริญญา 3: ค่าการลงแรง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
นอกจากค่าแห่งเกียรติ ค่าของเงิน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20353ถึงกำลังกาย ยังไม่หมด เป็นบัณฑิตทั้งที ยังมีเรื่องให้ลงทุน ทั้งแรงกาย แรงใจ และความอดทน เพราะในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องออกแรงซ้อมพิธีต่าง ๆ 3 วัน สำหรับ ม.อ. ซ้อมย่อยเป็นรายคนเป็นการเริ่มต้น ซ้อมรายกลุ่ม รายคณะ ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1818