นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

My Activities

05 September 2011
Ico48
เมื่อค่าของคนอยู่ผลของงาน จึงต้องสร้างงานให้มีค่าความสำคัญ และค่าของอาจารย์อยู่ที่การสร้างคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
04 September 2011
Ico48
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณไทย ทำให้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ เป็นเดือนที่มีการประเมินบุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับ ม.อ. ยังเป็น - เดือนสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวสอบไล่ สำหรับอาจารย์ต้องรีบสอบให...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 2065
Ico48
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สติ คือ ความรู้ตัวว่าทำอะไร เพื่ออะไรให้ได้อะไร สติในการเรียน ต้องรู้ว่า เรียนไปเพื่ออะไร สำเร็จอะไร เรียนไปทำประโยชน์อะไร เรียนให้รู้อะไร ที่กำลังเรียนอยู่ ได้รู้อย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ การมีสติก็ต้องตอบคำถามเหล่านี้ตลอดเวลา ก็คือความรู้สึกตัวและหาทางนำไปสู่เป้าหมาย หายเบื่อ หายเซ็ง ห...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 4011
Ico48

ต้องยกระดับข้อความส่วนกลาง กันให้มาก ๆ

Ico48

ที่แปลกคือคนเดียวกัน กินคนเดียว กินของแพงเอาไว้คุย คนของถูกเอาไว้บ่นต่อว่าคนขาย ทำไมไม่ไปทำกินเอง

03 September 2011
Ico48
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสองวันก่อนรับฟัังข่าวเสียงจากอเมริกาผ่านคลื่น 88 ม.อ. ว่าปัจจุบันประเทศจืนเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากเป็นอันดับหนึ่งในโลก และผลิตได้ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ เคยไปประเทศจีนหลายปีก่อน ก็พบว่าบนหลังคาบ้านมีแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์จำนวนค่อนข้างมาก เพราะรัฐส่งเสริิมให้ใช้ จากข่าวแจ้งว่าที่ประ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1653
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
03 September 2011 12:09
#68251

กว่าจะเป็นดอกไม้ให้ชื่นชม สวยงาม ผ่านความพยายามของคนมากมาย

ผู้คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผู้ปลูกดูแล และผู้ถ่ายภาพ

หากปราศจากท่านเหล่านี้ ภาพนี้คงไม่ปรากฎให้ได้ชื่นชม

Ico48

ขอให้คิดเพิ่ม คิดต่อถึงผู้ใช้ เย็บแบบไหนเปิดอ่านง่าย เย็บแบบไหนง่ายต่อการแยกกระดาษไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นนำกลับมาใช้อีกหน้าในกรณีที่เย็บหน้าเดียว หรือนำไปย่อยใช้ใหม่

Ico48
กินอาหารมื้อละ 300 500 นำมาคุย นำมาอวดว่าได้ไปกิน กินอาหารจานละ 30 บาท บ่นว่าแพง มันแปลกดีนะ
By Wullop Santipracha
Flowers: 0
02 September 2011
Ico48
ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
บรรยากาศ ตลาดนัดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดพัฒนา ผู้ค้า ชุมชน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค - รับรองความปลอดของอาหารโดย สาธารณสุข อ.หาดใหญ่ - ผู้ค้าร่วมพัฒนา อบรม ปฏิบัติตามข้อกำหนดสาธารณสุขด้านอาหารปลอดภัย - ร่วมทำ 5 ส ร่วมดูแลกำจัดขยะเอง ส่งเสริมการออมของผู้ค้า - สุ่มตรวจความปลอดภัย...
Flowers: 6 · Comments: 7 · Read: 2219
Ico48
Small_agr-fnr-m1
AgrFnrM1
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2482
Ico48
Small_agr-fnr-m
AgrFnM
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1412
Ico48
พันธุ์ข้าวโพดหวานตัดแต่งพันธุกรรม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ข่าวจากสำนักข่าว Bloomberg http://www.bloomberg.com/news/2011-08-04/monsanto-to-introduce-engineered-sweet-corn-in-u-s-this-year.html แจ้งว่า Monsanto Co. (MON) ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักใหญที่สุดของโลก กำลังจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรม(gmo) เพื่อเพาะปลูกในอเมริกาในปีนี้ ข้าวโพดหว...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2968
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
02 September 2011 14:27
#68191

คุณmandala

ใช่ครับ จะจัดชั้นเรียนเดียวกัน โดยแต่ละคณะจะดำเนินการประสานด้านการลงทะเบียนกับแต่ละสถาบัน จัดเพื่อนนักศึกษาต้อนรับดูแล การเรียนก็จะเน้นลงพื้นที่จริง

01 September 2011
Ico48
การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ของสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร เริ่มเดือน มี.ค. พ.ศ. 2555
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สภาคณบดีสาขาการเกษตร ที่ประกอบด้วยคณะวิชาสาขาการเกษตร จำนวน 27 คณะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ตกลงร่วมกันในการเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสาขาการเกษตรทั่วประเทศไทยลงเรียนรายวิชาในภาคฤดูร้อนและสามารถนำไปเป็นรายวิชาในหลักสูตรได้ เพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างหลากหลา...
Flowers: 2 · Comments: 4 · Read: 2153
31 August 2011
Ico48
Thai Journal Impact Factors (TCI) 2553 ของวารสารทางการเกษตรไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Journal Title ISSN 2553 Articles 2553 Total Cites 2553 Cross Cites TCI Immediacy Index Cited Halflife Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 1685-1994 25 6 5 0.012 0 4.5 Journal of ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 3106
Ico48
Impact Factor ใช้วัดคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Impact Factor (IF) ซึ่งเป็นคำที่พบเห็นกันบ่อยในช่วงที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้บอกว่าวารสารที่นำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปตีพิมพ์นั้น ได้รับการนำบทความไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด เป็นการวัดความนิยมของวารสารและประชาสัมพันธ์ว่าวารสารนั้น ๆ ที่ผู้นำผลงานไปลงตีพิมพ์ก็มีโอกาสมีผู้มาอ่านจำนวนมาก ๆ ซ...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2406
Ico48
การใช้ facebook สื่อสารสอบถามของกองทะเบียนและประเมินผล :อีกแนวปฏิบัติที่ดีจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองทะเบียนและประเมินผล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ปีนี้ 2554 ได้ไปทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในกองทะเบียนและประเมินผล อีกปี ที่แน่ ๆ คือกองฯมีสำนักงานที่กว้างขวาง โอ่โถง มีห้องประชุมของตนเอง มีการแยกจากงานทะเบียนกลางเป็นระดับใหม่หลายงาน เรียกว่า ยกระดับเป็นงาน และได้รวมงานรับนักศึกษาที่เดิมเป็นงานหนึ่งของ กบศ. มารวมอยู่ด้วย สิ่งที่พบว่าทันสมัยแล...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 2136
Ico48
Small_jcr2005-1
tci05
By Wullop Santipracha
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1155