นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

My Activities

08 September 2011
Ico48
เราจะทำงานด้วยกฎ กติกา หรือใช้สติปัญญาทำงาน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
07 September 2011
Ico48
งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
งานเกษตรภาคใต้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ อีกเป้าหมายหลักหนึ่งคือ เป็นเวทีการพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษา ที่มีนักศึกษาทำงานจริงในทุกงานทุกฝ่าย พิธีกร ประชาสัมพันธ์ ประจำบูทวิชาการ การประกวดสาธิต ดูแลการจัดสัมมนาวิชาการ ไกด์พาน้องเที่ยวงาน คุมสต๊อคสินค้าที่จำหน่ายโดยนักศึกษา เตรียมแปลงสาธิตและประจำแ...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2136
Ico48
ข้อคิดของการเป็นผู้นำ ก้าวหน้า พัฒนา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ถ้าพูดถึงสินค้า IT ที่มีคุณสมบัติเฉพาะระดับสูง ทั้งราคา ความสามารถ และเป็นที่นิยมเชื่อถือ เมื่อออกรุ่นใหม่ถึงกับต้องจองกันละก็ คงไม่พ้นสินค้าตระกูล ไอ โดยเฉพาะ ไอโฟนและไอแพด ที่จัดได้ว่าเป็น สินค้าชั้นนำ นำที่สร้างจุดเด่นจากความมุ่งมั่นของผู้ริเริ่ม คือ สตีฟ จ๊อบ ที่สร้างคอมพิวเตอร์ที่เน้น ความเ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2457
06 September 2011
Ico48
ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เริ่มจากการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่เดิมมีระบบ entrance ที่เป็นระบบพัฒนาจนอยู่ตัว กลับมาเป็น admission ที่วันนี้ ยังมั่ว ที่บอกว่า ลดการกวดวิชาแล้วเป็นไง เดี๋ยวนี้กวดทั้งที่เรียนทุกชั้นปีที่ก่อนนี้กวดเฉพาะสอบเข้ามหาวิทยาลัย -การสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็แยกกันไปหลายสาขา หลายมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ผ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2040
Ico48
การประเมิน 360 องศา ยังไม่พอ ต้องประเมินทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ช่วงนี้ เดือนกันยายน เป็นช่วงการประเมินเพื่อเลื่อนขั้น ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน ในปีงบประมาณ 2555 สำหรับ ม.อ. และสถาบันอุดมศึกษาที่ยังมีข้าราชการ ก็เป็นการปรับตามระบบแท่งอย่างเต็มรูปเป็นครั้งแรก ที่มีการใช้ผลการประเมินทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพหรือที่เรียกว่า ความสามารถ สมรรถนะของคนทำงาน และการคิดกา...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 2596
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
06 September 2011 11:48
#68384

ส่วนใหญ่ยังเป็นให้ที่คิดว่าอยากให้ มากกว่า ให้ตามที่ชุมชนอยากได้ ก็เกิดปัญหาว่าไม่มีใครมารับ ทำโดยขอร้อง จัดตั้ง ทั้งที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ เพราะคิดเอาข้างเดียว

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
06 September 2011 10:20
#68377

เห็นรูปอาหาร อาจทำให้หลายคนซื้อของมากขึ้น เพราะเพิ่มความอยากตามหน้าตาอาหารจากรูป

ข้อคิดการกินอาหารตามฤดู เป็นสิงที่ดี นอกจากราคาไม่แพงเพราะของมาก ฟังจากหมอแผนไทย ยังทำให้ร่างกายได้อาหารที่ปรับสภาพตามฤดูกาล ไปสร้างสมดุลในร่างกายด้วย

Ico48
การบริการชุมชน ต้องทำตามที่ชุมชนต้องการ ไม่ใช่ตามที่ผู้ให้บริการอยากทำ
By Wullop Santipracha
Flowers: 2
Ico48

ขอบคุณ คุณใยมะพร้าว VS ใยไหม ที่เข้ามาแสดงความเห็น ก็จริงที่บอกหลานท่านไปขอให้พัฒนาก็ยังยอมทำ ก็เลยไม่พัฒนา แต่ก็ยังได้การพัฒนา เพราะเป็นมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษา ประชาชนอย่างไร ที่บันทึกต้องการให้เห็นว่า เทคโนโลยีช่วยได้จริง ๆ และต้องใส่ความคิด ให้มีชีวิตเป็นของเรา หลายคนก็สักแต่ทำ ข้อมูลไม่ปรับให้ทันสมัย มีข้อมูลใหม่ ของเดิมก็ยังอยู่ ทำให้สับสนกันไปใหญ่ เพราะขาดความเอาใจใส่ คิดให้เป็นระบบ

05 September 2011
Ico48
บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ปี 2554 ได้ผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปีนี้เทวดาให้ฝนมาเกือบทุกวัน ดีที่คณะได้ปรับพื้นของพื้นที่การจัดงานทำให้สามารถเดินในงานต่อได้หลังฝนตก จึงไม่ทำให้มีปัญหาอุปสรรคมากนัก ขอขอบคุณบุคลากร นักศึกษาคณะทุกคน ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ร่ว...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1945
Ico48
การทำงานยุคใหม่ต้องเน้นที่ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เวลาปฏิบัติงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ในยุคที่มีเครื่องมือสื่อสาร เครือข่ายการทำงานที่ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องทำงานเฉพาะในที่ทำงานและเวลาปฏิบัติงาน การทำงานต้องปรับเข้ากับสภาวะการณ์ รวมถึงปัญหาการเดินทางในช่วงเวลารถติด น้ำมันแพง ที่ทำให้สามารถเลือกเวลาเดินทางตามสภาพเวลาที่เดินทางสะดวก ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย ก...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 2095
Ico48

ขอบคุณคุณวราภรณ์ ได้แก้ให้ถูกแล้ว

และบัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับในวันที่ 22 ก.ย.

Ico48
เมื่อค่าของคนอยู่ผลของงาน จึงต้องสร้างงานให้มีค่าความสำคัญ และค่าของอาจารย์อยู่ที่การสร้างคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1
04 September 2011
Ico48
เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ.
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณไทย ทำให้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ เป็นเดือนที่มีการประเมินบุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับ ม.อ. ยังเป็น - เดือนสุดท้ายของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา ที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวสอบไล่ สำหรับอาจารย์ต้องรีบสอบให...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 2186
Ico48
มีสติในการเรียน นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
สติ คือ ความรู้ตัวว่าทำอะไร เพื่ออะไรให้ได้อะไร สติในการเรียน ต้องรู้ว่า เรียนไปเพื่ออะไร สำเร็จอะไร เรียนไปทำประโยชน์อะไร เรียนให้รู้อะไร ที่กำลังเรียนอยู่ ได้รู้อย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ การมีสติก็ต้องตอบคำถามเหล่านี้ตลอดเวลา ก็คือความรู้สึกตัวและหาทางนำไปสู่เป้าหมาย หายเบื่อ หายเซ็ง ห...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 4143
Ico48

ต้องยกระดับข้อความส่วนกลาง กันให้มาก ๆ

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
04 September 2011 13:48
#68297

ที่แปลกคือคนเดียวกัน กินคนเดียว กินของแพงเอาไว้คุย คนของถูกเอาไว้บ่นต่อว่าคนขาย ทำไมไม่ไปทำกินเอง

03 September 2011
Ico48
ประเทศจีนผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากที่สุดกับระบบธรรมาภิบาล
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
เมื่อสองวันก่อนรับฟัังข่าวเสียงจากอเมริกาผ่านคลื่น 88 ม.อ. ว่าปัจจุบันประเทศจืนเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์มากเป็นอันดับหนึ่งในโลก และผลิตได้ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ เคยไปประเทศจีนหลายปีก่อน ก็พบว่าบนหลังคาบ้านมีแผงเซลล์รับแสงอาทิตย์จำนวนค่อนข้างมาก เพราะรัฐส่งเสริิมให้ใช้ จากข่าวแจ้งว่าที่ประ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1768
Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
03 September 2011 12:09
#68251

กว่าจะเป็นดอกไม้ให้ชื่นชม สวยงาม ผ่านความพยายามของคนมากมาย

ผู้คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผู้ปลูกดูแล และผู้ถ่ายภาพ

หากปราศจากท่านเหล่านี้ ภาพนี้คงไม่ปรากฎให้ได้ชื่นชม

Ico48

ขอให้คิดเพิ่ม คิดต่อถึงผู้ใช้ เย็บแบบไหนเปิดอ่านง่าย เย็บแบบไหนง่ายต่อการแยกกระดาษไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นนำกลับมาใช้อีกหน้าในกรณีที่เย็บหน้าเดียว หรือนำไปย่อยใช้ใหม่