นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

People who follow me

Ico48
Monly
Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Member Since: 29 November 2007 10:35
Last Login: 15 October 2019 14:39
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
บิวตี้
Member Since: 30 November 2007 09:25
Last Login: 21 October 2019 14:52
Ico48
~>aRuNaN<~
พนักงานมหาวิทยาลัย
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
Member Since: 09 October 2007 09:22
Last Login: 30 April 2013 14:05
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 04 August 2020 11:21
Ico48
เมตตา
Member Since: 08 October 2007 17:32
Last Login: 20 September 2020 16:09
Ico48
น้องอิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
Member Since: 13 Febuary 2009 12:02
Last Login: 08 November 2016 11:58
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 20 January 2012 14:03
Last Login: 17 October 2014 12:23
Ico48
Runya
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
Member Since: 15 January 2008 10:30
Last Login: 12 June 2015 10:42
Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 26 April 2017 08:40
Ico48
พรทิพย์
บรรณารักษ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 19 October 2007 14:31
Last Login: 09 November 2018 19:41
Ico48
ณ. พุนพิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 April 2012 17:44
Last Login: 24 March 2017 23:24
Ico48
หนูณิชน์
Member Since: 22 October 2007 17:54
Last Login: 30 April 2013 14:00
Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 22 October 2020 00:20
Ico48
Parisss'O
Member Since: 12 January 2016 09:27
Last Login: 07 Febuary 2019 23:07
Ico48
bkmom
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 09 August 2016 15:10
Last Login: 07 July 2017 16:02