นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การบริหารคนเก่ง

E-Book : เล่มที่ 66ชื่อเรื่อง : การบริหารคนเก่งรวบรวมโดย : คนึง นันทะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ : แวดวงภายในมหาวิทยาลัยมีคนเก่งอยู่มาก จึงควรได้มีการศึกษาเรียนรู้การบริหารคนเก่ง E-Book เรื่องนี้เป็นบทสรุปการบริหารคนเก่งที่กล่าวถึง ความรู้ทฤษฎีด้านบริหาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 23 ตุลาคม 2555 06:30 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2555 06:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สามเกลอจี้เส้น

E-Book : เล่มที่ 65 ชื่อเรื่อง: สามเกลอจี้เส้นแต่งโดย : ป.อินทรปาลิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ : เป็นหัสนิยายอมตะชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน สำหรับคนที่อยู่ในยุค Gen. B คงจะรู้จักนักเขียนท่านนี้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบ PDF File โดยมีจุดประสงค์ให้ใช้เพื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 19 ตุลาคม 2555 16:08 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2555 06:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ครบเครื่องเรื่องอาหารเจ

E-Book : เรื่องที่ 64 ชือเรื่อง : ครบเครื่องเรื่องอาหารเจเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ตัอนรับเทศกาลการถือศีลกินเจ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการกินเจ วิธีการกินเจที่ถูกต้อง พร้อมมีเมนูอาหารเจให้เลือกมากมาย โดยบอกสูตรเครื่องปรุงพร้อมวิธีทำมาให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 15 ตุลาคม 2555 07:31 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2555 04:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พลวัต ของความยากจน

E-Book: เรื่องที่ 63ชื่อเรื่อง: พลวัต ของความยากจนผู้แต่ง: อนันท์ชนก สกนธวัฒน์บรรณาธิการ: สมพร อิศวิลานนท์ และปิยทัศน์ พาฬอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องนี้: เอกสารเผยแพร่ชุดโครงการการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย โดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานกองทุนสน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 10 ตุลาคม 2555 10:14 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2555 10:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แค่รู้

E-Book : เรื่องที่ 62 ชื่อเรื่อง : แค่รู้รวบรวมเรียบเรียงโดย : พระมหาวิเชียร ชินวํโสเกี่ยวกับเรื่องนี้ : การอธิบายคำว่า “แค่รู้” เป็นเรื่องยาก บางครั้งผู้เขียนอธิบายอย่างหนึ่ง แต่ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุว่าการเจริญสตินั้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 03 ตุลาคม 2555 10:08 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2555 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กินผัก ผลไม้ 5 ส่วนขึ้นไปทุกวัน

E-Book: เรื่องที่ 61ชื่อเรื่อง: กินผัก ผลไม้ 5 ส่วนขึ้นไปทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้: ที่ปรึกษา: นพ.สมยศ เจริญศักดิ์ นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญเรียบเรียงโดย: ดรุณี อ้นขวัญเมืองบรรณาธิการ: สมชาย ลี่ทองอินจัดพิมพ์โดย: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 24 กันยายน 2555 10:06 แก้ไข: 26 กันยายน 2555 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) 4 ระดับของความสุข…จากสนุกสู่สงบ

E-Book: เรื่องที่ 60ชื่อเรื่อง: 4 ระดับของความสุข…จากสนุกสู่สงบแต่งโดย: นพ.สุกมล วิภาวีพลกุลเกี่ยวกับผู้แต่ง: คลิกที่นีเกี่ยวกับเรื่องนี้: “…และเมื่อความรู้สึกตัว ทำงานตามหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์ก็จะเกิดการแตกออกอย่างฉับพลัน ของ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 05 กันยายน 2555 13:59 แก้ไข: 05 กันยายน 2555 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความคิด การกระทำ และค่านิยม

E-Book: เรื่องที่ 59ชื่อเรื่อง: ความคิด การกระทำ และค่านิยมผู้แต่ง: สุพรรณี เหลืองเกรียงไกร สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้: ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาให้เกิดการกระทำขึ้น ถ้าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นช้า ๆ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 31 สิงหาคม 2555 09:30 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2555 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

E-Book: เรื่องที่ 58ชื่อเรื่อง: หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้เขียน: สุภาพร แรงกิจทรัพย์เกี่ยวกับผู้เขียน: นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ม.บูรพาเกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นการศึกษาถึงหลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 29 สิงหาคม 2555 05:58 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2555 07:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

E-Book: เรื่องที่ 57ชื่อเรื่อง: ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ผู้แต่ง: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)เกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นคำบรรยายของพระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) แก่นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เอสเค   สร้าง: 22 สิงหาคม 2555 10:02 แก้ไข: 22 สิงหาคม 2555 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]