นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(0) การบริหารคนเก่ง

E-Book : เล่มที่ 66ชื่อเรื่อง : การบริหารคนเก่งรวบรวมโดย : คนึง นันทะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ : แวดวงภายในมหาวิทยาลัยมีคนเก่งอยู่มาก จึงควรได้มีการศึกษาเรียนรู้การบริหารคนเก่ง E-Book เรื่องนี้เป็นบทสรุปการบริหารคนเก่งที่กล่าวถึง ความรู้ทฤษฎีด้านบริหาร... more »
By เอสเค   created: 23 October 2012 06:30 Modified: 23 October 2012 06:35 [ Report Abuse ]

(2) สามเกลอจี้เส้น

E-Book : เล่มที่ 65 ชื่อเรื่อง: สามเกลอจี้เส้นแต่งโดย : ป.อินทรปาลิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ : เป็นหัสนิยายอมตะชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน สำหรับคนที่อยู่ในยุค Gen. B คงจะรู้จักนักเขียนท่านนี้เป็นอย่างดี นำเสนอในรูปแบบ PDF File โดยมีจุดประสงค์ให้ใช้เพื่อ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เอสเค   created: 19 October 2012 16:08 Modified: 23 October 2012 06:38 [ Report Abuse ]

(0) ครบเครื่องเรื่องอาหารเจ

E-Book : เรื่องที่ 64 ชือเรื่อง : ครบเครื่องเรื่องอาหารเจเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ตัอนรับเทศกาลการถือศีลกินเจ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการกินเจ วิธีการกินเจที่ถูกต้อง พร้อมมีเมนูอาหารเจให้เลือกมากมาย โดยบอกสูตรเครื่องปรุงพร้อมวิธีทำมาให... more »
By เอสเค   created: 15 October 2012 07:31 Modified: 20 October 2012 04:15 [ Report Abuse ]

(0) พลวัต ของความยากจน

E-Book: เรื่องที่ 63ชื่อเรื่อง: พลวัต ของความยากจนผู้แต่ง: อนันท์ชนก สกนธวัฒน์บรรณาธิการ: สมพร อิศวิลานนท์ และปิยทัศน์ พาฬอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องนี้: เอกสารเผยแพร่ชุดโครงการการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย โดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติร่วมกับ สำนักงานกองทุนสน... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เอสเค   created: 10 October 2012 10:14 Modified: 10 October 2012 10:28 [ Report Abuse ]

(0) แค่รู้

E-Book : เรื่องที่ 62 ชื่อเรื่อง : แค่รู้รวบรวมเรียบเรียงโดย : พระมหาวิเชียร ชินวํโสเกี่ยวกับเรื่องนี้ : การอธิบายคำว่า “แค่รู้” เป็นเรื่องยาก บางครั้งผู้เขียนอธิบายอย่างหนึ่ง แต่ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุว่าการเจริญสตินั้น... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เอสเค   created: 03 October 2012 10:08 Modified: 03 October 2012 10:11 [ Report Abuse ]

(1) กินผัก ผลไม้ 5 ส่วนขึ้นไปทุกวัน

E-Book: เรื่องที่ 61ชื่อเรื่อง: กินผัก ผลไม้ 5 ส่วนขึ้นไปทุกวันเกี่ยวกับเรื่องนี้: ที่ปรึกษา: นพ.สมยศ เจริญศักดิ์ นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญเรียบเรียงโดย: ดรุณี อ้นขวัญเมืองบรรณาธิการ: สมชาย ลี่ทองอินจัดพิมพ์โดย: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ... more »
By เอสเค   created: 24 September 2012 10:06 Modified: 26 September 2012 13:42 [ Report Abuse ]

(1) 4 ระดับของความสุข…จากสนุกสู่สงบ

E-Book: เรื่องที่ 60ชื่อเรื่อง: 4 ระดับของความสุข…จากสนุกสู่สงบแต่งโดย: นพ.สุกมล วิภาวีพลกุลเกี่ยวกับผู้แต่ง: คลิกที่นีเกี่ยวกับเรื่องนี้: “…และเมื่อความรู้สึกตัว ทำงานตามหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์ก็จะเกิดการแตกออกอย่างฉับพลัน ของ... more »
By เอสเค   created: 05 September 2012 13:59 Modified: 05 September 2012 14:01 [ Report Abuse ]

(0) ความคิด การกระทำ และค่านิยม

E-Book: เรื่องที่ 59ชื่อเรื่อง: ความคิด การกระทำ และค่านิยมผู้แต่ง: สุพรรณี เหลืองเกรียงไกร สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้: ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาให้เกิดการกระทำขึ้น ถ้าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นช้า ๆ ... more »
By เอสเค   created: 31 August 2012 09:30 Modified: 31 August 2012 09:37 [ Report Abuse ]

(0) หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

E-Book: เรื่องที่ 58ชื่อเรื่อง: หลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้เขียน: สุภาพร แรงกิจทรัพย์เกี่ยวกับผู้เขียน: นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ม.บูรพาเกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นการศึกษาถึงหลักจริยธรรมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีส... more »
By เอสเค   created: 29 August 2012 05:58 Modified: 29 August 2012 07:22 [ Report Abuse ]

(0) ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

E-Book: เรื่องที่ 57ชื่อเรื่อง: ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ผู้แต่ง: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)เกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นคำบรรยายของพระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) แก่นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ... more »
By เอสเค   created: 22 August 2012 10:02 Modified: 22 August 2012 10:07 [ Report Abuse ]