นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 2838
ความเห็น: 0

อุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (2 )

 

 

ตอนที่ 1 กล่าวถึงอุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ไปแล้ว.. 
ตอนที่ 2 ล้วงลึกกันว่า...รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 ...ได้มาอย่างไร    
 
ความรู้สึกเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น  
เห็นว่าให้เกียรติมากก็คงจะเป็นผลมาจากความพยายามโดยแท้ที่ได้ทำงานด้วยอุดมการณ์อย่างต่อเนื่อง และไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแส โดยยึดหลักการทำงาน ทั้งปิดทองหลังพระและพระปิดทองหลังคน  โดยเน้นทำงานทุกอย่างตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแม้ว่าไม่มีใครเห็น ก็เดินหน้าทำงานต่อไป อดทนต่อความกดดัน อดกลั้นต่อความยากลำบาก ขอแสดงความขอบคุณผู้ให้
 
 
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 
ได้เป็นวิทยากรรับเชิญอย่างต่อเนื่องทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน วนเกษตรยางพารา เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นประธานเครือข่ายการศึกษาวนเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai NAFE) เป็นคณะกรรมการวนเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANAFE Board)
                     
 
หลักการครองตน
ในฐานะหัวหน้าครอบครัว เป็นสามีและพ่อที่ดีของบุตร ในฐานะบุตร ดูแลบุพการีทั้งฝ่ายตนเองและภรรยา ในฐานะศิษย์ ดูแลถามข่าว หาโอกาสช่วยเหลือ บูรพาจารย์ที่เคารพนับถือ เมื่อมีโอกาส ในฐานะครู/อาจารย์ ตั้งใจสั่งสอนอบรมช่วยคิด ทำตัว เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ในฐานะเพื่อน เป็นกัลยาณิมิตร อย่าเอาเปรียบเพื่อน  
 
หลักการครองคน
การใช้คนให้ถูกกับงาน ความถนัดของคนไม่เท่ากัน และปกครองลูกน้องแบบพี่น้อง วางตัวเป็นกลางมีมนุษย์สัมพันธ์ หากอยู่ในฐานะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายึดหลักว่าอยู่ที่ใดก็ช่วยทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมได้ ในฐานะเพื่อนร่วมงาน ให้ความสำคัญตามสายงานทุกสาขา ยึดหลักการตามพระราชดำริ “สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว” กล่าวคือ ทุกๆ สิ่งล้วนเกี่ยวข้องมีผลต่อกันทั้งสิ้น
 
หลักการครองงาน       
มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืออุทิศเพื่อองค์กรและสังคม โดยวางแผนปฏิบัติตามข้อตกลง TORจัดลำดับความสำคัญของงานก่อน-หลัง โดยมุ่งเน้นงานสอนเป็นสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากมุ่งเน้นงานสอนเป็นหลักแล้ว งานอดิเรกที่รักและโปรดปรานมาก คือ การสะสมเทคโนโลยีย้อนยุค เช่น รถโบราณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไตล์ ฯลฯ   โดยยึดถือว่าการมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ชอบถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะมีความรื่นรมย์
 
อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน  
            ต้องพิจารณาวางแผนชีวิตในการทำงาน  ทำตัวเป็นกลาง มีความสามัคคีปรองดองกันในหมู่คณะ ร่วมพัฒนาองค์กร
 
หากสมมุติเกษียณอายุราชการ วางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไว้อย่างไร 
            รู้สึกเสียดายเวลาผ่านไปไวมาก ใจยังอยากทำงานแต่ต้องเป็นไปตามกาลเวลาและกติกากำหนด หลังจากเกษียณอายุราชการจะกลับไปใช้ชีวิตทำสวนให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากรตามคำเชิญขององค์กรหน่วยงานต่างๆ และจะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น
 

   

 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล...ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ขอขอบคุณทีมสัมภาษณ์ นำโดย ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย และคณะ
ขอขอบคุณช่างภาพ...คุณศศิธร ลิ่มจู้
ถ่ายทอดความรู้ผ่าน Share.psu ....ซูซี่

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 13:12 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ