นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1958
ความเห็น: 0

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ผู้เกษียณฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557

ตลอดระยะเวลาการรับราชการ เป็นข้ารับใช้ของพระราชา

 

 

สัมภาษณ์ผู้เกษียณ อายุราชการประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.09 – 11.30 น.  วันนี้เรามีนัดกับท่าน ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์โดย หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์ (ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย), ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว, ดร.ขวัญตา ขาวมี, คุณโสภิดา ขี่ทอง, ลิขิตเรื่องราว(คุณมาริสา รอดรัตน์), บันทึกความทรงจำ(คุณศศิธร ลิ่มจู้)    

เรามาทำความรู้จัก ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี กันให้มากขึ้น......                            
ท่านเกิดปีม้าวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2497 ปัจจุบันใกล้วัยเกษียณ นับเวลาอายุราชการประมาณ 38 ปี ท่านกล่าวขานดวงชะตาตนเองตามตำราพรหมชาติว่าเป็นคนตกที่นั่ง ม้าพระโพธิสัตว์ ผู้เขียนจึงไปหาที่มาเพื่อความกระจ่างว่าหมายความถึงอย่างไร ?

ตามตำราพรหมชาติฉบับราช ได้กล่าวถึงบุคคลตกที่นั่งม้าพระโพธิสัตว์ว่า มักมีเกียรติยศชื่อเสียง มียศถาบรรดาศักดิ์ มีที่พึ่งพาอาศัย เจ้านายอุปถัมภ์ค้ำชู รับราชการเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว ผู้ใหญ่รักใคร่ เหนื่อยยากจากการถูกใช้งานแต่ได้ดี

ทำให้ผู้เขียนแจ่มแจ้ง ในตัวท่านที่กล่าวถึงคำว่า "ม้าพระโพธิสัตว์" เพราะตามประสบการณ์ทำงานท่านเริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ตลอดระยะเวลาการรับราชการ เป็นข้ารับใช้ของพระราชา รับใช้คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งมั่นทุ่มเทตามอุดมการณ์และสายงานที่รับผิดชอบ จนปัจจุบันวัยใกล้เกษียณนี้ ท่านดำรงตำแหน่งทางด้านบริหารเป็น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเราจะขอพาทุกคนมาทำความรู้จัก ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี จากช่วงชีวิตวัยฉกรรจ์จนก้าวล่วงมาถึงวาระเกษียณฯ...

 

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร 

 

หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผมเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเกษตรกรรมตรัง จนจบหลักสูตรประโยควิชาชีพเกษตรกรรม (ปวช.) จากนั้นเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระชลบุรี หลักสูตรประโยคครูมัธยมเกษตร (ปม.ก) เรียนจบแล้วอยากกลับมาทำงานใกล้บ้านเกิดที่จังหวัดสงขลา เพราะอยากจะอยู่ใกล้บุพการีช่วงนั้นพ่อไปอยู่จังหวัดนครสวรรค์ (ทำงานรถไฟ) แม่ทำนาทำสวนเลี้ยงลูกทั้งหมด 5 คน โดยมีผมเป็นคนแรก เมื่อกลับมาบ้านทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังจะมีคณะด้านการเกษตร จึงได้ติดต่อกับ ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ผู้ดำเนินการก่อตั้งในขณะนั้น เพื่อมาสมัครเข้าทำงานที่คณะทรัพยฯ  หลังจากการสัมภาษณ์และดูเอกสารประกอบต่างๆแล้ว ท่านได้ให้โอกาสผมเข้าทำงานในตำแหน่งครู สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2519 งานรับผิดชอบเริ่มต้นคือขับรถยนต์แลนโรเวอร์คันแรก ขับรถเชฟโรเลตของท่านอาจารย์เจือบางครั้งคราว ขับรถแทรกเตอร์และรถเจซีบี ขุดตักบุกเบิกพื้นที่ก่อตั้งสำนักงานคณะทรัพยฯ (ปัจจุบันเป็นบริเวณสนามฟุตบอลหน้ามหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์)

ถือได้ว่า ผศ.ดร.ปราโมทย์ เป็นบุคลากรช่วงระยะแรกๆ ของการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยภาระงานเริ่มต้นบุกเบิกพื้นที่ก่อตั้งคณะทรัพยฯ เป็นครูช่วยสอนวิชาเครื่องยนต์ทุ่นแรงฟาร์ม วิชาชลประทาน วิชาช่างเกษตร เป็นต้น และต่อมาได้รับโอกาสให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาบางพระชลบุรี  เมื่อสำเร็จกลับมาปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์  ความรับผิดชอบช่วงนี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากงานสอนตามปกติแล้ว ยังต้องร่วมบุกเบิกพื้นที่ก่อตั้งคณะฯด้านถนนปุณกัณณ์ ซึ่งที่พวกเราอยู่ปัจจุบัน (คณะทรัพยฯ) และส่วนบ่อปลาภาควิชาวาริชศาสตร์ที่ได้ถูกนำไปสร้างเป็นอาคารที่พักของพยาบาล(ติดริมรั้วถนนปุณกัณณ์) และต่อมาก็ได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านวนศาสตร์วิชาเอกการจัดการลุ่มน้ำ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จกลับมาท่านได้ร่วมทำงานกับโครงการวิจัยไทย-ฝรั่งเศส จนมีผลชักนำให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ณ ประเทศฝรั่งเศส ทางด้านนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน และทางด้านวนเกษตร ตามลำดับ

ณ Universities Montpellier II หลังสำเร็จกลับมาช่วงนี้ท่านกล่าวว่าได้ทำงานตามอุดมการณ์หรือสาขาที่ชอบมากขึ้น เช่น เปิดสอนวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำ วิชาหลักวนเกษตร หรือร่วมสอนเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และสัตว์ป่า เป็นต้น ส่วนงานวิจัยที่ท่านชอบเกี่ยวกับทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมือง และตามประวัติชีวิตราชการท่านได้ทำงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อได้ว่าชีวิตราชการและลาภยศที่ท่านได้รับตอบแทน ก็คงจะเป็นไปด้วยพรหมลิขิตและความพยายามทุ่มเทของท่านโดยแท้ .....แจ่มแจ้งตามตำราที่นั่ง ม้าพระโพธิสัตว์

 

การปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง 

ผมได้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนตามวิชาที่รับผิดชอบ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำและชุมชน รวมทั้งได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริการวิชาการ เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์พิเศษ เป็นกรรมการและที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ และปัจจุบันงานบริหารคณะฯ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หลักการทำงาน/การสร้างผลงานมีแนวทางอย่างไร 

ผมทำงานตามอุดมการณ์แนวทางของตนเองเสมอมา ไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแส และพยายามทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดหรือเท่าที่จะทำได้  

            ด้านการเรียนการสอนผมใช้เทคนิครูปแบบที่แปลกใหม่ท้าทายให้ทันตามโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้นักศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างจริงที่หลากหลาย สร้างความเพลิดเพลินตามสาระเนื้อหาระหว่างการสอน กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน ให้ดูตัวอย่างโดยเทคนิคต่างๆ รวมกระทั้งผู้สอนเองก็ต้องทำตัวให้สนุกสนานกับผู้เรียน (คงด้วยเช่นนี้ จึงมีนักศึกษาสนใจมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ท่านอาจารย์เปิดสอนจำนวนมากค่ะ)

            ด้านการทำงานหรืออยู่ร่วมกับสังคมในองค์กร  ผมคิดอยู่เสมอว่าผมมาถึงตรงนี้ได้เพราะคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้ให้ จึงพยายามจะทดแทนบุญคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งรูปแบบคนปิดทองหลังพระและรูปแบบพระปิดทองหลังคน

            ด้านการสร้างผลงาน ท่าน ผศ.ดร. ปราโมทย์ ได้เสนอแนะเทคนิคการเขียนโครงการว่า "เขียนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับอุดมการเพื่อเป็นแรงกระตุ้นกำลังใจของเราในการมุ่งมั่นทำงาน"

ผลงานที่ทำให้ภาคภูมิใจมากที่สุด คืออะไร

ท่านตอบว่าก็คณะทรัพยากรธรรมชาตินี้ไง ภูมิใจที่เราคือบุคคลหนึ่งด้วยที่มีโอกาสได้มีหยาดเหงื่อลงแรงเห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง และอีกงานที่ภูใจท่านกล่าวว่าภายหลังสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ส่งข้อเสนอเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาได้รับสนับสนุนโครงการดังกล่าว และท่านได้ดำเนินโครงการ อพสธ. สนองพระราชดำริในนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาโดยเริ่มต้น ได้เข้าเฝ้าและได้เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหลายครั้งต่อหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง และท่านได้เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมความหลากหลายทางพันธุ์กรรมพืช ในรูปแบบของผักพื้นบ้าน ไม้ผลพื้นเมือง และพืชสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและนักศึกษา ณ สถานีคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 45 ไร่ ตามข้อเสนอโครงฯ ซึ่งสิ่งตามกล่าวข้างต้นท่านมีความภาคภูมิใจ

        

มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร 

ผมจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนหลัง งานหลักตามความรับผิดชอบจะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เสร็จโดยไม่ต้องอ้างเวลาหรือวันหยุด  อุทิศเพื่อองค์กรและสังคม เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือล้าจะไปทำงานอดิเรกที่ผมชอบ ผมถือเป็นการพักผ่อน เป็นความสุขของชีวิต จึงอุทิศตนให้กับการทำงานทั้งสองอย่าง แบ่งเวลาและทุ่มเทให้เต็มที่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้เสร็จตามกำหนดการที่ตั้งไว้ รวมทั้งงานบริหารภายในครอบครัวก็ต้องนำเข้ามาอยู่ในลำดับความสำคัญด้วย

 

มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางที่คณะฯ หรือไม่

ผมคิดว่าไม่มี เพราะผมสามารถพูดคุยหยอกล้อคลายเครียดกับใครๆได้ทุกหน่วยงาน  แต่ก็ไม่ทราบว่าเค้าจะรำคาญผมหรือเปล่านะ

 

การพัฒนางาน/ตนเอง 

ผมเห็นว่าเราต้องคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ โดยวางแผนปฏิบัติตามข้อตกลง TOR  มุ่งเน้นงานสอนตามหน้าที่ครูอาจารย์เป็นสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากมุ่งเน้นงานสอนเป็นหลักแล้ว งานอดิเรกที่ผมรักและโปรดปรานมาก คือ การสะสมเทคโนโลยีย้อนยุค เช่น รถโบราณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไตล์ เครื่องมือเกษตรกรรม ฯลฯ และชอบที่จะทำให้กลับมาใช้งานได้ หรือเก็บไว้ศึกษาเทคโนโลยีย้อนยุค ในอนาคตหลังเกษียณฯ อยากจะนำสิ่งเหล่านี้ออกจัดตั้งแสดง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสงขลา โดยยึดถือว่าการมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ชอบจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจได้  เพราะยึดถือตามแนวพระราชดำรัสที่ทรงทำเรือมดไว้ว่า "ผู้ทำเองย่อมรื่นรมย์"

 

แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม 

            การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางคณะฯ เป็นสิ่งที่ดี บุคลากรควรมีจิตสำนึก  มีความตระหนักให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะจะเป็นความประทับใจ และจะชักนำไปสู่ความผูกพันที่ดีต่อกัน เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กรของเรา

การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร 

ถ้ามีก็หยุด...ถอยออกห่าง  คิดวิธีแก้ปัญหา ใช้สติวางเฉยหลีกเลี่ยงการปะทะ ให้กาลเวลาและพฤติกรรมเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับ

 

ประทับใจอะไรในองค์กร และแนวคิดในการพัฒนาองค์กร

ประทับใจในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และการได้รับโอกาสให้พัฒนาคุณวุฒิได้สูงขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้จากองค์กรและผู้บังคับบัญชา     ผมจึงตั้งปณิธานว่าจะทดแทนบุญคุณให้องค์กรจนเกษียณอายุราชการโดยจะไม่เปลี่ยนย้ายไปที่ใด จึงอุทิศตนและทุ่มเทให้เสมอมาเมื่อผมมีโอกาส

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร 

            ต้องพัฒนาดำเนินการให้ก้าวหน้า นักศึกษามีอุดมการณ์ เป็นบัณฑิตเก่งที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนก่อนแล้วตามวิสัยทัศน์ของการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมอาจค้นหาได้จากประวัติการก่อตั้งคณะทรัพยฯ ของท่าน ผศ. ดร. เจือ สุทธิวณิชย์ เขียนทบทวนให้ไว้แล้ว

อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน  

            ต้องพิจารณาวางแผนชีวิตในการทำงาน มีความสามัคคีร่วมพัฒนาองค์กร  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างบุคลากรกับอาจารย์ และระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ยึดถือความเป็นครอบครัวที่คงผูกพันต่อกัน จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 หลังเกษียณอายุราชการ วางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไว้อย่างไร 

            ผมยังรู้สึกเสียดายเวลาว่าผ่านไปไวมาก ใจยังอยากทำงานแต่ต้องเป็นไปตามกาลเวลาและกติกากำหนด หลังจากเกษียณอายุราชการจะกลับไปใช้ชีวิตทำในสิ่งชอบ เช่น แหล่งเรียนรู้ตามกล่าวข้างต้น ทำสวนวนเกษตรไว้เป็นตู้เย็นที่มีชีวิตของตนเอง เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และเป็นสวนเกษตรตัวอย่าง เป็นวิทยากรตามคำเชิญขององค์กรหน่วยงานต่างๆ และจะให้เวลากับครอบครัวของผมให้มากขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มิถุนายน 2557 15:23 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2557 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.41.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ