นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

(0) เพราะสิ่งเล็กๆ ล้วนมีความหมาย

"การที่ได้รับมอบหมายงานแต่ละชิ้นจากผู้บังคับบัญชา อาจเป็นงานชิ้นเล็กๆ แต่สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน งานทุกชิ้นล้วนมีความหมาย ล้วนมีความสำคัญ" ที่มา www.google.com วันนี้ผู้เขียนจะหยิบยกตัวอย่างเรื่องการประสา... more »
By jinny   created: 15 June 2016 09:46 Modified: 15 June 2016 09:46 [ Report Abuse ]

(1) ดึง ปลด กด ส่าย

ใกล้จะผ่านฤดูร้อนไปแล้ว แต่อัคคีภัยก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากทุกคนมีความประมาทไม่ป้องกันระมัดระวัง ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศการป้องกันอัคคีภัย โดยขอให้ช่วยกันปฏิบัติ ดังนี้ ในฐานะผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่สังกัดหน่วยอาคารสถา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By jinny   created: 14 June 2015 21:45 Modified: 14 June 2015 21:45 [ Report Abuse ]

(3) ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการใช้ห้องประชุม

หน่วยอาคารสถานที่ฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล"เรื่องการใช้สถานที่ห้องประชุมของคณะฯ" วันนี้ในฐานะผู้เขียนเป็นบุคลากรหน่วยอาคารสถานที่ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว จึงได้หยิบยก"เรื่องข้อควรปฏิบัติสำหรับการใช้ห้องประชุม"มาเล... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By jinny   created: 15 April 2015 18:37 Modified: 15 April 2015 18:37 [ Report Abuse ]

(0) อัตราค่าบริการพัสดุหน่วยอาคารสถานที่ฯ (แผ่นพื้นเวที)

เนื่องด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีช่างไม้ที่มีความชำนาญด้านการซ่อมบำรุงงานไม้ สามารถจัดทำแผ่นพื้นเวทีไว้ใช้ในการจัดสถานที่ ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เช่น กิจกรรมงานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานเกษตรภาคใต้ และกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาอีกมากมาย ส่งผลให้เกิดประโ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By jinny   created: 07 April 2015 10:54 Modified: 07 April 2015 10:54 [ Report Abuse ]