นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jinny
Ico64
นางสาว จิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานเลขานุการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

อ่าน: 1222
ความเห็น: 0

เพราะสิ่งเล็กๆ ล้วนมีความหมาย

"SMALL BUT MATTER"

"การที่ได้รับมอบหมายงานแต่ละชิ้นจากผู้บังคับบัญชา อาจเป็นงานชิ้นเล็กๆ แต่สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน งานทุกชิ้นล้วนมีความหมาย ล้วนมีความสำคัญ"

                                                                                              ที่มา www.google.com


     วันนี้ผู้เขียนจะหยิบยกตัวอย่างเรื่องการประสานงานกับบุคคลภายใน/ภายนอกองค์กร ต้องมีกระบวนการคิดลำดับขั้นตอน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เขียนก็มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
  • —  ก่อนเริ่มประสาน คิดก่อนว่า เราต้องการอะไร  เมื่อไหร่  ที่ไหน  อย่างไร
  • —  ควรมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวก
      รวดเร็วในการติดต่อ
  • —  เมื่อติดต่อกับผู้ใด ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นไว้ เผื่อโอกาสที่จะ
      ติดต่อครั้งต่อไป
  • —  ใช้คำพูดสุภาพ ให้เกียรติคู่สนทนา
  • —  กล่าวคำขอบคุณทุกครั้งก่อนจบการสนทนา
     ดังนั้นการประสานงานจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ อ่อนโยน ถ่อมตน ความจริงใจ ความอดทนอดกลั้น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุน ขอความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพราะหากมีการประสานงานที่ผิดพลาดแล้ว งานนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เช่นกัน

 

ปล.”งานเล็ก งานใหญ่ งานทุกงาน ล้วนมีความหมาย ล้วนมีความสำคัญ”  หากทุกคนทำด้วยความตั้งใจ ใส่ใจในงาน งานก็จะสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2559 09:46 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2559 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ