นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 10 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557 1918 0
โครงการ "ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1" ปีการศึกษา 2556 1843 0
กิจกรรมโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ปี 2556 1940 1
กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล : ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย ปีการศึกษา 2556 2179 0
กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ปี 2556 2104 0
กิจกรรมโครงการ “รับขวัญบัณฑิต” ประจำปี 2556 1776 0
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ??? 3202 0
กิจกรรมโครงการ “ฝึกงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์” ปี 2556 2002 1
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556 2130 1
โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2504 2