นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) สิ่งที่ควรรู้ในการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online สำหรับอาจารย์

เมื่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้สร้างรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ผลการเรียนรู้ 2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ครบถ้วน หรือได้มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานผลการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย J   สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2556 11:25 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2556 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) สำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จึงขอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งมาร่วมแบ่งปันกันค่ะ 1. การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ การสร้างรายการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย J   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2556 15:14 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2556 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]