นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1272
ความเห็น: 2

ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในการปรับตัวสู่ AEC

การจัดการเรียนการสอนให้บริการพยาบาลเชิงรุก "สร้างนำซ่อม"สิ่งที่ต้องตระหนักคือการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนรวมทั้งภาระกิจของเครือข่ายแหล่งฝึก

   การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาพยาบาลเบื้องต้น (640-492)ปีการศึกษา 2557 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในโรงเรียน  ที่เปิดภาคการศึกษา ในเดือนสิงหาคม  ในขณะที่โรงเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติยังคงเปิดเรียนตามปกติคือเดือน มิถุนายน  มาพร้อมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในโรงเรียนต้องลงบันทึกในระบบข้อมูลการให้บริการให้แล้วเสร็จในห้วงเวลาที่กำหนด  ก่อให้เกิดความไม่ลงตัวของการจัดการเรียนการสอน    กับการปฎิบัติงานในภาวะปกติของแหล่งฝึกเหมือนทุกปีที่ผ่านมา   ก็มีการต่อรอง  ขอร้อง  ประวิงเวลา  กันไว้ระดับหนึ่ง  ลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้าง  แต่ก็อยู่ในบรรยากาศของความเข้าใจต่อกัน

   ส่วนของการให้บริการในชุมชนก็ลงช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งอาจมีผลต่อการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมโครงการที่นักศึกษาดำเนินการ  การประชุมเครือข่ายที่ผ่านมาทราบเงื่อนไข  ก็อาจต้องอาศัยอำนาจนายกอบต. นายกเทศบาล  ในการพิจารณาอนุมัติ  ตั้งหลักรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ไม่ทราบว่าในปีการศึกษาต่อไปจะเป็นอย่างไร  ต้องอาศัยความรอบรู้  รอบคอบ  ของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะดำเนินการให้ลงตัว

   การให้บริการในสถานบริการพยาบาลไม่มีปัญหาเพราะเป็นการตั้งรับ  เปิดให้บริการตามปกติ

   การจัดการเรียนการสอนให้บริการพยาบาลเชิงรุก "สร้างนำซ่อม" 

สิ่งที่ต้องตระหนักเสมอคือ  การมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคนและชุมชนรวมทั้งภาระกิจของเครือข่ายแหล่งฝึก

      บทพิสูจน์ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

      ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์  อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุม  แต่จะทำอย่างไรให้สมดุล  ลงตัว

       เริ่มต้นที่ตัวเราเอง

        เจริญธรรม  สำนึกดี

         ยาดมเอง

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2557 16:42 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2557 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่ง ส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างผีเสื้อขยับปีก ที่เรียกว่า butterfly effect

อิอิอิ

เราเอง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
18 July 2014 09:55
#99176

ขอบคุณค่ะ

ุคุณ Our Shangri-La

ทำหน้าที่ของผู้ศึกษาเรียนรู้และกำหนดการปรับเปลี่ยนกันต่อไป

ความทนทุกข์ยากมีขอบเขตจำกัด

ยามวิกฤติก่อกำเนิดวีรชน

ยามพ่อแม่ทุกข์เจ็บป่วยจัึงเกิดลูกกตัญญูู

ยามยากลำเค็ญจึงเกิดแม่ศรีเรือน

ตามดูและสร้างความจริงกันต่อไปค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ