นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1064
ความเห็น: 1

การจัดการเรียนการสอนในพุทธศตวรรษที่ ๒๖

ครูคือคนที่เกิดก่อนเรา ทุกคนต่างทำหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้เรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุขร่วมกัน

     ห้องเรียนนครแห่งปัญญา

     ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยมทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นห้องประชุมที่เคยใช้ในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขของเทศบาลเรื่องการทำงานร่วมสร้างสุขภาพชุมชน  ในปี ๒๕๕๓  จากการเป็นหุ้นส่วนในโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  มีนักศึกษาทุน  ๒ คนจากเทศบาล  ซึ่งสำเร็จไปเป็นพยาบาลเรียบร้อย  ทำงานกับเทศบาลระยะหนึ่งปัจจุบันย้ายไปทำงานในสถานบริการของรัฐ

     เป็นหลักสูตรที่ลงไปศึกษาชุมชน  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำแผนและโครงการ  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  จนถึงขั้นการประเมินผลและนำเสนอในเวที่เครือข่ายที่คณะพยาบาลศาสตร์  ม.อ.  สำเร็จไปหนึ่งรอบของการเรียนรู้  หลังจากนั้นก็เป็นบทบาทของแต่คนแต่ละชุมชน  ไปทำหน้าที่ของตนเอง ตามบทบาทของอาสาสมัคร   บางปีก็จะร่วมกับอาจารย์ในภาควิชา ช่วยเป็นผู้อำนวยความสะดวก  เป็นวิทยากร  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรในปี ๒๕๕๕  นับเป็นการร่วมจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงความจริงสำหรับนักศึกษาที่ลงตัว

      ถึงวันนี้ ปี  ๒๕๕๙  ตนเองและทีมงานอาจารย์ใหม่ในภาควิชาและครูที่โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฏร์บำรุง)ร่วมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมเด็กวัยเรียน  กรณีศึกษาโครงการหงส์ไร้เหา  เป็นผู้นำเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณางบประมาณดำเนินการจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์    เป็นเวลาที่พี่ๆน้องซึ่งเคยเรียนรู้ร่วมกันต้องแสดงบทบาทคณะกรรมการกองทุนฯ  มีประเด็นคำถามและข้อเสนอต่อโครงการที่ท้าทายการค้นหาคำตอบ  และดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ  น่าชื่นใจในความกล้าหาญ ภูมิรู้และภูมิธรรมของแต่ละท่านต่อข้อเสนอที่สอดคล้องกับบริบทที่ท่านเข้าถึงและเข้าใจ   รวมทั้งหนุนเสริมกำลังใจสำหรับผู้เสนอโครงการ

     ประธานในที่ประชุมท่่านเป็นครูภูมิปัญญาเมธีจารย์ของชุมชนและสังคมไทย   ท่านเคยเป็นวิทยากร  อาจารย์พิเศษให้กับสถานศึกษาและเป็นผู้นำหมู่บ้านอันเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านและออมทรัพย์ชุมชนสมัยตนเองเป็นนักศึกษาพยาบาล พ.ศ  ๒๕๒๓  และในวันครู  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ท่านได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในวันครูของโรงเรียน  สำหรับท่านแล้ว "ครูคือคนที่เกิดก่อนเรา" เพราะเป็นผู้สั่งสอน  อบรมถ่ายทอดความรู้ ด้วยประสบการณ์ชีวิต     และนี่เป็นคำตอบหนึ่งที่ตอบคำถามตนเองได้ว่า  ผู้ที่เป็นปราชญ์สังคม  เขามีวิธีการเรียนรู้อย่างไร  "เรียนจากทุกคน"

      ขอบคุณครูใหญ่แห่งห้องเรียนของนครแห่งปัญญา  ครูน้าลัพย์  หนูประดิษย์แห่งชุมชน   บ้านคลองหวะ   ครูพี่ ๆ น้องๆ  และเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้ทุกท่าน

      พบกับผลงานของโครงการหงส์ไร้เหากันต่อไป  สถานที่ของการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาโรคเบื้อง  ตอนการพยาบาลเด็กวัยเรียน  ส่วนหนึ่งของ"การพยาบาลจากมดลูกสู่เชิงตะกอน" ของ  ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ  เพื่อตอบสนอง  ๑๐๐ ปี ศ.ดร.ป๋วย  อึ้งภากร  "คุณภาพชีวิตจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน"   

    "มนุษย์ทุกคนมีโอกาสพัฒนาให้เต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์  โดยมีการเรียนรู้ที่ดี  การเรียนรู้ใหม่จะง่ายกว่าเก่า  ทำให้เกิดความสนุก  เป็นการพัฒนาทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมกัน  (Interactive learning  through  action)" ศ.นพ.ประเวศ วะสี      

     โอกาสเกิดจากการแสวงหาด้วยตนเองและได้รับจากสังคมรอบด้าน?

     ศักยภาพอยู่ที่การรับรู้ตนเองและคนอื่นช่วยชี้แนะ ?

     การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดได้อย่างไร?

         ที่ช่วยให้ทุกคนเกิดความมั่นใจ  ภูมิใจในตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข   

เจริญธรรม   สำนึกดีค่ะ

       "ยาดมเอง"

    

                  

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มีนาคม 2559 12:27 แก้ไข: 29 เมษายน 2559 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายค่ะ

"ยาดมเอง"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ