นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1223
ความเห็น: 1

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท)

ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลดูแลกัน สานสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

                  รู้หน้าที่  เข้าถึง  จึงเข้าใจ  เรียนรู้ร่วมกันไป                            ตามบันไดของความเป็นจริง

           ร่วมฝึกฝนเผชิญสุขทุกข์ทั้งสิ้น                                                     บนผืนแผ่นดินถิ่นบิดามาตุภูมิ

                  ใต้ร่มพระบารมีได้หยัดยืน                                                    มั่นคงยั่งยืนด้วยสายใยแห่งรักพันผูก

           ขับเคลื่อนอำนาจพลังความดี  ความถูก                                       เมตตาร่วมปลูกด้วยกรุณาวิชชา

                   ร่วมสร้างสังคมแห่งมิตรกัลยา                                             นำพาวิริยาปลื้มปิติด้วยปัญญา

          เต็มกำลังอริยะมรรคาวางอุเบกขา                                                ผ่อนส่งศรัทธาวิสุทธิกายวาจาใจ

                    มรดกทางปัญญามีคุณค่าหรือไม่                                       อยู่ที่กายวาจาใจของผู้รับ-ถ่ายศรัทธา

         ความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงตามเวลา                                               ก็ด้วยธรรมากาลเรา-เขาต่างกัน

                  ก้าวเดินต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น                                                   ประโยชน์จัดสรรค์พ้นทุกข์เกิดสุขพลันทันใด

         ทำหน้าที่อย่างเบิกบานแจ่มใส                                                       กอปร์การใดๆด้วยทาน ศิล  ภาวนา

สติ  สมาธิ  ปัญญา พัฒนา                                                             ตลอดกาลนิรันดร์เทอญ

 

             ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน         สาน(บุญ)สัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น    PHN. PSU:  CARE&SHARE 

            วิสัยทัศน์    :  เป็นให้ดู  อยู่ให้เห็น    เย็นให้สัมผัส    ฝึกต่อไป     ถึง  เมื่อไหร่เมื่อนั้น   ผาสุกที่ตน  ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา       ในคุณค่าและศักด์ศรีคน          

                                                                                        จริงใจ  ไมตรี  มีอภัยไร้ทุกข์  ผาสุกที่ตน  ฝึกฝนต่อไป

                                                                                                                             เจริญธรรม  สำนึกดี

                                                                                                                                  ยาดมเอง

                                                                                                                                     18  พฤษภาคม  2559       

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤษภาคม 2559 12:06 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2559 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาทักทายค่ะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ