นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1026
ความเห็น: 0

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (บทปฏิบัติการ)

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลคือข้อมูลสำหรับผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บทเรียนจากประสบการณ์การทำงานในความจริงของครูพยาบาลชุมชน

         สื่อการเรียนการสอน

          จุดเริ่มต้นของการทำสื่อ  :  ในการจัดการเรียนการสอนมักจะมีคำถามที่เป็นเสียงสะท้อนจากภายในของนักศึกษาว่า  1)จะเตรียมตัวอย่างไร   2)  เริ่มต้นการทำงานอย่างไร  3)  ทำงานกับใครบ้าง     4) อาจารย์ต้องการอะไร  5.) จะต้องไปพบเจออะไรบ้างในชุมชน  6) กังวลต่อความร่วมมือและการต้อนรับของชุมชน   ฯลฯ   จึงเป็นที่มาของความพยายามจัดทำสื่อ      สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบภาพรวมของการทำงาน  และได้แนวทางสำหรับการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงของปฏิบัติการ    โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้สอน

          ปัจจัยเอื้อ    :   เป็นจังหวะเวลาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CLPD)  ประกาศสนับสนุนงบประมาณการจัดทำสื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21    พร้อมมีกรรมการและกระบวนการสำหรับพิจารณาพัฒนาคุณภาพและเผยแพร่เมื่อผ่านการพิจารณา

           กระบวนการจัดทำสื่อ : เป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทำสื่อ  โดยทำร่วมกับอาจารย์อภิรัตน์  อิ้มพัฒน์  ซึ่งมักได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่เดียวกัน  และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชาร่วมกัน  มีความต้องการร่วมกันสำหรับผลิตสื่อเพื่อให้การปฐมนิเทศแก่นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาโรคเบื้องต้น (640-493)

           ในกระบวนการผลิตถ่ายทำและตัดต่อทำร่วมกับ  ครอบครัวพานทอง  และได้รับข้อเสนอแนะในการตั้งชื่อเรื่องจากนายโมกข์  พานทอง  ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่จัดการศึกษา โดย  “บ้านเรียนสีเขียวครอบครัวพานทอง”    ว่าขอให้ปรับชื่อ  จากเรื่อง  “การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” เป็น “พยาบาลของชุมชน”      ด้วยเห็นว่าผู้ผลิตเป็นวัยเดียวกันกับนักศึกษา  จึงใช้ชื่อสื่อตามที่เสนอ   การเลือกเพลงจะให้ผู้ตัดต่อช่วยเลือกให้   ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ผลิตว่า  น่าจะเพิ่มเติม  “การเป็นกัลยาณมิตรของสังคมทำอย่างไร ?”

          เนื้อหาของสื่อ   :   1.) ความเชื่อและเป้าหมายของการพยาบาลอนามัยชุมชน  2)  หลักการทำงาน    3.) ขั้นตอนการทำงาน     4.)  บทสรุปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    5.)  การเร้าพลังด้วยเพลง  ม.อ ใต้ร่วมพระบารมี

         การนำใช้  :  1.)  นำทดลองใช้ในการปฐมนิเทศ  (15  ตุลาคม  2557)  พร้อมให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้จากสื่อ

                            2.)  ปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เรียนเสนอศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  (CLPD )     www.youtube.com/watch?v=P55vZdgfnw0&feature=youtu.be  25  พ.ย 57  (513  view  26  พ.ค 59)

                            3.)   นำใช้ที่ปรับปรุงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันประเมินผลรายวิชา ฯ  (17  พ.ย.2557)พร้อมให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้

                             4.)   แขวนใน  LMS  และใช้ประกอบการปฐมนิเทศรายวิชา ฯ   http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6969พร้อมให้นักศึกษาสะท้อนการเรียนรู้

                             5.)   มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาจาก http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=7496  พร้อมสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้รับ

               แบบสะท้อนการเรียนรู้ที่นำใช้  “การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”

                                                ร่วมเรียนรู้พึ่งตนและแบ่งปัน     สานสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น

1.  การเรียนรู้ที่ได้รับภายหลังการดู

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.แนวทางเตรียมตนเองสำหรับฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนฯ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อการสอนนี้

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       การมีส่วนร่วมในการประเมินผลคือข้อมูลสำหรับผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตอนต่อไป

                บทเรียนจากประสบการณ์การทำงานในความจริงของครูพยาบาลชุมชน

                              เจริญธรรม  เจริญสุข

                                  ยาดมเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2559 13:32 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2559 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ