นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สิ่งสำคัญที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ "สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย"

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานฯ ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว ที่กำลังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้สรุปสวัสดิการและสิทธิประโยชน์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 11:32 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทบทวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกของพนักงานมหาวิทยาลัย

ทบทวนการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกของพนักงานมหาวิทยาลัย จากการสอบถามกันเข้ามาบ่อยนะจ้า สิทธิ์สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกของพนักงานมหาวิทยาลัย มี 2 กรณี 1. รักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ คือ จะรักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 23 มีนาคม 2558 11:00 แก้ไข: 23 มีนาคม 2558 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้งานโปรแกรมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้สมัครสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถเข้าใช้โปรแกรมดูข้อมูลประวัติและรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการซึ่งสามารถค้นหาดูข้อมูลได้ว่าเคยใช้สิทธิ์การเบิกเงินสวัสดิการไปกี่ครั้งแล้วเบิกอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 11 ตุลาคม 2556 14:55 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2556 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตอนที่2

“หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ถูกต้องและรวดเร็ว” ตอนที่2 ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 30 พฤษภาคม 2556 16:50 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2556 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

“หลักเกณฑ์กระบวนการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ถูกต้องและรวดเร็ว” ตอนที่ 1 ก่อนส่งเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รวมถึงเบิกให้ญาติสายตร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 30 พฤษภาคม 2556 15:26 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2556 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 มาแล้วจ้า “บอกแล้วว่าไม่นานเกินรอจ้า” สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานฯ ได้รับจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 20 มีนาคม 2556 15:49 แก้ไข: 20 มีนาคม 2556 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร (ตอนที่ 1)

"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีอิสระที่ต่างกันระหว่าง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย" กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ การจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินแก่ลูกจ้างให้มีเงินไว้ใช้ในยามชราหรือเมื่อพ้นวัยทำงาน และยังเป็นการสร้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อนุสรา   สร้าง: 18 มีนาคม 2556 15:28 แก้ไข: 19 มีนาคม 2556 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]