นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2173
ความเห็น: 6

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร (ตอนที่ 1)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยรู้ไว้ใช่ว่า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีอิสระที่ต่างกันระหว่าง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย" 

"กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีอิสระที่ต่างกันระหว่าง กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย" 

 

 

       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ  การจัดสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินแก่ลูกจ้างให้มีเงินไว้ใช้ในยามชราหรือเมื่อพ้นวัยทำงาน และยังเป็นการสร้างสถาบันเงินออม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวเมื่อสมาชิก กสพ. เสียชีวิต และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐและพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ประกอบด้วย “เงินสะสม” ของลูกจ้าง และ “เงินสมทบ” ของนายจ้าง

-เงินสะสม: เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน โดยหักจากค่าจ้างเป็นประจำทุกเดือน และนำส่งเข้ากองทุนพร้อมการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างโดยให้นายจ้างหักเงินสะสมในอัตราร้อยละตามรายละเอียด ดังนี้

                อายุสมาชิก                               อัตราเงินสะสม (ร้อยละ)                  

      - ทำงานไม่ถึง 2 ปี                                                 3

      - ทำงานครบ 2ปี หรือมากกว่า แต่ไม่ครบ 5 ปี       3-4

      - ทำงานครบ 5 ปี หรือมากกว่า                                  5

-เงินสมทบ: เงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนเพื่อลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือน เงินสมทบเป็นส่วนที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้นอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าอัตราเงินสะสมของลูกจ้าง ลูกจ้างสะสมเท่าไหร่นายจ้างสะสมให้เท่านั้น โดยการที่ลูกจ้างจะได้รับเงินสมทบหรือผลประโยชน์ดังกล่าวเต็มจำนวนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอายุงานของลูกจ้างรายนั้นๆตามรายละเอียด ดังนี้

        อายุสมาชิก                       เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ (ร้อยละ)

         - ทำงานไม่ถึง 2 ปี                                               0 (ได้เฉพาะเงินสะสมของตนเอง)

         - ทำงานครบ 2 ปี หรือมากกว่า แต่ไม่ครบ 4 ปี        50 (เงินสะสมตนเอง+เงินสมทบ 50%+ผลประโยชน์)

         - ทำงานครบ 4 ปี หรือมากกว่า                              100 (เงินสะสมตนเอง+เงินสมทบ 100%+ผลประโยชน์)

 

        กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย คือ การจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเติมเต็มสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยให้เทียบเท่ากับข้าราชการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิอยู่บ้างบางประเภท แต่สิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับ คือค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร สิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจะแยกตามประเภท สวัสดิการฯ ทั้งที่รัฐจัดให้ และสวัสดิการที่ ม.อ. จัดให้หรือที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/เอกชนภายนอกจัดให้ เพื่อทุกท่านจะได้เห็นชัดๆ ว่าบุคลากรแต่ละประเภทได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง จะสรุปให้ในตอนที่ 2ค่ะ (ไม่นานเกินรอจ้า) 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มีนาคม 2556 15:28 แก้ไข: 19 มีนาคม 2556 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ต้อนรับน้องใหม่ สู่ share psu ค่ะ

น้องจุ๊บสู้ ๆ พี่จะรออ่านนะจ๊ะ

ยินดีต้อรับครับ

เราเอง

ยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่วงแชร์สีชมพูค่ะ  ....จะคอยอ่านตอน 2 ค่ะ

จ้าขอบคุณทุกกำลังใจคะ (ตอน2 ไม่นานเกินรอค๊า)

Ico48
พนักงาน [IP: 192.168.200.134]
20 มีนาคม 2556 15:34
#85615

จริง ๆ คือ เงินของพนักงานเอง ทั้งส่วนของ ลูกจ้าง และ นายจ้าง ในส่วนที่นายจ้างจ่าย แท้จริง ก็คือ เงินของลูกจ้าง ที่มหาวิทยาลัยหักไว้ทุกเดือนจากค่าจ้างทั้งหมด แล้วก็นำมาจ่ายสมทบ 

ฟังแล้วก็ ตลกดี 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.85.57.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ