นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ทำ 5 ส ให้ดี ก็เป็นคนดีได้

สวัสดีค่ะ ผลิตผล (Productivity) ของกิจกรรม 5 ส มาจากไหน? ผลผลิตที่ดี---นิสัยที่ดี---คนดี---การทำกิจกรรม 5 ส ทำไม? เพราะอะไร คำตอบ คือ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): 5s
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สายฝน   สร้าง: 21 มิถุนายน 2554 14:56 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2554 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 5ส. กับการจัดเก็บเอกสาร

สวัสดีค่ะวิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี1. จำแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน2. กำหนดประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บในตู้เอกสารต่าง ๆ โดย 2.1 เก็บเอกสารที่ใช้อยู่เสมอหรือใช้ประจำในตู้หรือลิ้นชักระดับสายตา 2.2 เก็บเอกสารที่ใช้อ้างอิงน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2552 11:56 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2552 12:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 5 ส. ภาคราชการ ต่างกับ 5 ส. ภาคเอกชนหรือไม่ (ตอนที่ 2)

สวัสดีค่ะตอนที่ 2 (วิธีการทำงาน) ภาคราชการต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) ดังนั้น วิธีการทำงานจึงมีกฎ ระเบียบ กำหนดไว้มากกว่าที่จะคิดขึ้นเอง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบไม่สามารถทำได้โดยบุคคล/คณะบุคคล แต่มักต้องผ่านขั้นตอนกลั่นกรองหลายขั้น ใช้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2552 11:28 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2552 11:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) 5 ส. ภาคราชการ ต่างกับ 5 ส. ภาคเอกชนหรือไม่ (ตอนที่ 1)

สวัสดีค่ะ สายฝนไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำขึ้นมา สายฝนเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ชาว PSU. สำนักงาน ก.พ.ได้พูดถึงเรื่อง "เทคนิคและกลยุทธ์ในการนำ 5ส.ไปปฏิบัติ" โดยแนวคิด (Concept) แล้ว 5 ส.ในภาคราชการกับภาคเอกชนเห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2552 09:08 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2552 08:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชิญชวนบุคลากรชาว PSU.ไปร่วมงาน "Thailand 5S Award 2009"

สวัสดีค่ะ สายฝนขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรชาว PSU.ที่สนใจเข้าร่วมงาน "Thailand 5S Award 2009" สายฝนเข้าร่วมด้วยค่ะ แต่กำลังขออนุมัติอยู่ ถ้าเพื่อนชาว PSU. ท่านใดสนใจที่จะไป สายฝนจะส่งใบสมัครให้ค่ะ (ถ้าไป 5 คน แถม 1 คนค่ะ)(คลิกดูรายละเอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 15 ตุลาคม 2552 17:22 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 5 ส.กับการพัฒนาระบบงาน (ตอนที่ 5)

สวัสดีค่ะ วันนี้ก็เป็นตอนที่ 5 "จิตสำนึกบุคลากร : ลดความสูญเสียทุกรูปแบบ" การดำเนินกิจกรรม 5 ส. จะประสบผลสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ "ผู้บริหารระดับสูง" จนถึง "ผู้บริหารระดับล่าง" และ "บุคลากรทุกค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 15 ตุลาคม 2552 17:12 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) 5ส.กับการพัฒนางาน ตอนที่ 4

สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นตอนที่ 4 "กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส." 1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง2. มีคณะกรรมการส่วนกลาง จำนวน 1 ชุด ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ และมีความต่อเนื่องทุกปี (เป็นการพัฒนาแบบต่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 14 ตุลาคม 2552 19:56 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 5ส.กับการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี ตอนที่ 3

สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นตอนที่ 3 ท่านได้อะไรจากการทำ 5 ส.ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2552 สิ่งที่ได้ คือสะสาง : การจัดแยกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น และขจัดของที่ไม่จำเป็น ออกไป สะดวก : การจัดวางของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ และง่ายต่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 13 ตุลาคม 2552 19:00 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การตรวจเยี่ยม 5 ส.สนอ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 กับการพัฒนาระบบงาน (ตอนที่ 2)

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปตอบคำถามคำว่าทำไมต้องทำ 5 ส. เมื่อเดือนกันยายน 2552 สำนักงานอธิการบดีนำโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน ประจำปี 2552-2553 ปีนี้เป็นครั้งแรกในการตรวจเยี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 10 ตุลาคม 2552 13:17 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตรวจเยี่ยม 5 ส.สนอ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 กับการพัฒนาระบบงาน (ตอนที่ 1)

สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของ share.psu.สายฝนจะพาเพื่อนๆ ชาว psu.ไปเยี่ยมชม 5 ส. กับการพัฒนาระบบงานและน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ชาว psu.มากทีเดียวค่ะ5 ส.กับการพัฒนาระบบงาน5 ส. คืออะไร 5 ส.เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นในเรื่องการดูแลรักษาคว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 10 ตุลาคม 2552 13:08 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2552 08:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]