นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1737
comment: 4

5ส.กับการพัฒนางาน ตอนที่ 4

5ส.กับการพัฒนางาน

สวัสดีค่ะ

วันนี้ก็เป็นตอนที่ 4 "กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5 ส."

1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง

2. มีคณะกรรมการส่วนกลาง จำนวน 1 ชุด ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ และมีความต่อเนื่องทุกปี (เป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่อง)

3. บุคลากร ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง 

4. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง

5. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น และเมื่อทำครบ  5 ส.แล้ว   ควรส่งเสริม ส.ที่ 6” และ ส.ที่ 7” ต่อไป  

6. หรือ ให้วางแผนดำเนินการใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มทีละ 1 ส. เมื่อ "ส.ที่ 1" ดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมาย  ก็ไปเริ่ม "ส.ที่ 2" ต่อ.......จนกระทั่งถึง "ส ที่ 5" เมื่อ "ส.ที่ 5"  อยู่ตัว หรือคงที่แล้ว ก็ไปเริ่ม "ส.ที่ 6"  และ "ส.ที่ 7" ต่อไป ดำเนินการไปสักระยะหนึ่ง  จนกระทั่งสำเร็จตามเป้าหมาย  

7. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดำเนินการ

8. ผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้คอยประสานงาน ซึ่งเป็นส่วนกลาง จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ 5 ส.อยู่ตลอดเวลา และเผยแพร่ความรู้เรื่อง 5 ส. อย่างต่อเนื่อง

พรุ่งนี้ก็เป็นตอนที่ 5 ค่ะ 

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: 5ส
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 14 October 2009 19:56 Modified: 16 October 2009 09:54 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

ขอบคุณที่ช่วยกระตุ้นต่อม 5 ส. ที่ชักจะซา อยากอ่านต่อจังตุ้ม

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
15 October 2009 17:03
#49422

วันนี้ตอนเย็นค่ะ จะเขียนต่อตอนที่ 5 ค่ะ

Ico48
mandala (Recent Activities)
15 October 2009 20:29
#49436

รอติดตามตอนต่อไปอยู่นะ

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
16 October 2009 09:53
#49449

ตอนที่ 5 เขียนแล้วค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.247.17
Message:  
Load Editor
   
Cancel or