นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) แนะนำ 5 ส.สำนักงานอธิการบดี

สวัสดีค่ะสำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดทำ 5ส. มาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติกำหนดนโยบายให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินกิจกรรม 5ส. โดยได้แจ้งให้ทบวงทราบและถือปฏิบัติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ต่อมาสำนักงานอธิการบดีก็ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส.มาอย่างต่อเนื่อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): 5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สายฝน   สร้าง: 27 กันยายน 2552 17:07 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2552 09:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]