นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2980
ความเห็น: 2

ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์”

 

       คณะกรรมการ  5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดให้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรม  5ส   ปีละ  1  ครั้ง  โดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เรื่อง  “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์”  
 
       วิทยากร คือ นางจรรยา  เพชรหวน (พี่บิวตี้)  นางสาวยุวภา  โฆสกิตติกุล (น้องbo) และ
นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้ (น้อง ooyzuza)   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
        วิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ นางมะลิ  นิลสุวรรณ (พี่มอนลี่) และนางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ (พี่เด๊ะ) 
 
เมื่อวันศุกร์ที่  27  มกราคม  2555  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 159
อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ค่ะ

    

พี่บิ้วตี้  * การใช้พื้นที่ใน Server FNR ซึ่งคณะฯ ก็จะแบ่งการจัดเก็บไว้ 2 ห้อง คือ 
            1. ห้อง Server FNR - Data
                บริการบันทึกไฟล์ใช้งานส่วนกลาง และไฟล์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เช่น  การออกเลข ม.อ.   ข้อมูลหน่วยการเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
            2. ห้อง Server FNR- Temp
                บริการพื้นที่ส่งไฟล์ข้อมูลให้กับผู้รับ (แบบชั่วคราวค่ะ) ซึ่งจะมีการเคลียร์ห้อง Temp ในวันศุกร์แรกของเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และจะมีการแจ้งให้เคลียร์ไฟล์เพียงครั้งเดียว จะไม่มีการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 หรือ 3 อีกนะค่ะ 
          *  แนวปฏิบัติในการใช้งาน เพื่อการจัดการ Maintenance
              - ควรแยกไฟล์อย่างเป็นระบบ
              - แนะนำการสร้างไอคอนเพื่อติดต่อ Server
พี่มอนลี่   *  ร่วม share การตั้งชื่อไฟล์อย่างเป็นระบบ
              -  ควรตั้งชื่อ Floder ตามชื่อเรื่อง, งาน, ปีงบประมาณ
              -  ชื่อเอกสารให้มีเส้นทางของเอกสารแสดงไว้ เพื่อสะดวกในการค้นหา
 
ข้อตกลงในการตั้งชื่อไฟล์ในคลังภาพ Digital  กำหนดให้
        1. ให้ตั้ง ปี-เดือน-วันที่ ชื่อกิจกรรม เช่น 2555-02-02 Big Cleaning Day
        2. ใน Floder ย่อยให้ใส่ชื่อผู้เป็นเจ้าของภาพ (ข้อแนะนำควร Resizeภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมก่อนนะค่ะ)
พี่เด๊ะ   *  Share วิธีการ Resize ภาพ
น้อง bo  * การทำ Short Cut ของ FNR-Data
น้อง ooyzuza * การป้องกันไวรัส"Microsoft Security Essentials"

 

 

ขอขอบคุณทีมงาน และบุคลากรผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กุมภาพันธ์ 2555 17:02 แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2555 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 สงกรานต์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นการพัฒนาของเราชาวทรัพยฯ หวังว่าคงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้สมกับคำว่า พัฒนาแล้ว

ขอบคุณทุกความร่วมมือ ร่วมใจ เห็นไหมจากผู้ใช้เป็นวิทยากร ที่ร่วมกันทำได้

รับทราบและปฏิบัติค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.182.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ