นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 11 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนมีนาคม 2554 1345 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 1251 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนมกราคม 2554 5088 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนธันวาคม 2553 2451 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 1213 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนตุลาคม 2553 1132 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนกันยายน 2553 3579 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนสิงหาคม 2553 2264 0
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนกรกฎาคม 2553 2074 1
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> ประจำเดือนมิถุนายน 2553 1532 1
กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ 5ส. คณะวิศวฯ >> เงื่อนไขการได้รับรางวัล 1316 0