นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลือลักษณ์
Ico64
อ.ดร. ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1560
ความเห็น: 0

ข่าวคราว 5 ส คณะเภสัชศาสตร์

การตรวจเพื่อประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส จะมีขึ้นในวันอังคาร ที่ 12 และ วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2552

ในปีงบประมาณ 2552 นี้ ทางคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี นิวัติ แก้วประดับ ได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรม 5 ส ภายในคณะเภสัชศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ

เราได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5 ส คณะเภสัชศาสตร์ ขึ้นตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2551 โดยท่านคณบดีเป็นประธานด้วยตนเอง และมีกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน หรือ ผู้แทน คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ในการให้นโยบาย สนับสนุน กำกับดูแลงาน 5 ส ของคณะเภสัชศาสตร์

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการร่างเกณฑ์กิจกรรม 5 ส ของคณะ ซึ่งในขณะนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ ก็ได้จัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาและได้ส่งให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแล้ว

อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการอำนวยการได้ให้แนวทางว่า ควรจะมีการประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส ก่อนที่จะนำไปใช้ในการตรวจประเมินจริง ซึ่งเราได้วางแผนเอาไว้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552

ดังนั้น ในขณะนี้ ทางคณะอนุกรรมการประเมินฯ จึงได้จัดส่งร่างเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส ไปให้ทางหัวหน้าหน่วยงาน/ภาควิชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และ รับการตรวจเพื่อประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส เพื่อที่จะนำมาปรับก่อนนำมาใช้จริงต่อไป

การตรวจเพื่อประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส จะมีขึ้นในวันอังคาร ที่ 12 และ วันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2552 โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้ให้แนวทางไว้ คือ ทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมพร้อมรับการตรวจในวันดังกล่าว โดยจะทำการตรวจในทุกหน่วยงาน แต่สุ่มตรวจเฉพาะบางพื้นที่

แต่จะเป็นพื้นที่ใดในหน่วยงานนั้น จะเป็นความลับทั้งฝ่ายผู้ตรวจ และผู้รับการตรวจนะคะ จะได้ทราบกันในวันตรวจค่ะ   

ในวันนั้น คณะกรรมการประเมินฯ จะทำการตรวจตามเกณฑ์ที่ได้ร่างไว้ แล้วประเมินระดับคะแนนคร่าวๆ แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆรับทราบ นอกจากนี้ยังรับฟังข้อเสนอแนะจากทางหน่วยงานเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานที่ร่างขึ้นนี้ เพื่อนำมาปรับให้มีความเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส คณะเภสัชศาสตร์ สามารถดูได้ที่

http://www.pharmacy.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=53&Itemid=

ค่ะ

ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป จะทยอยนำมาบันทึกไว้ในที่นี้ค่ะ

 

 

   

Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 10 April 2009 15:44 Modified: 10 April 2009 15:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ