นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 3671
ความเห็น: 2

หนังสือเดินทางราชการ

ทำอย่างไร.. จึงมีหนังสือเดินทางราชการใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
ในแต่ละปี ภาควิชา/หน่วยงาน ของแต่ละคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ของภาควิชา/หน่วยงาน อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ และเปิดโลกทรรศน์ให้กับบุคลากร
หากภาควิชา/หน่วยงาน ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ให้เทียบเท่ากับสังคมภายนอก ก็มักจะเลือกไปศึกษาดูงานต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ หรืออัพเกรดสักนิด อาจจะไป ประเทศจีน ไต้หวัน หรือเกาหลี หรืออย่างโซนยุโรป ที่มีจัดกันไปในแต่ละครั้ง) แต่ท่านจะไปต่างประเทศกับพวกเขา ท่านมีหนังสือเดินทางหรือยัง
                หนังสือเดินทาง นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางส่วนตัว
                วันนี้กล่าวถึงหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งการทำหนังสือเดินทางนั้น ต้องเริ่มจาก...
 1. ภาควิชา/หน่วยงาน มีโครงการพัฒนาบุคลากร  ......เขียนโครงการ 1 ฉบับ
 2. ค่าใช้จ่ายการเดินทาง....ต้องขอนุมัติจากจากผู้มีอำนาจ
 3. มีโครงการแล้ว.....กำหนดการเดินทางละ....plan โปรแกรมให้น่าสนใจเอาไว้ก่อน ...มักเลือกจากบริษัททัวร์ที่ท่านไว้วางใจได้
 4. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ กรณีประสงค์ทำหนังสือเดินทางราชการให้ระบุ พร้อมแนบรายชื่อกรณีหลายคนด้วย
 5. เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางใหม่เท่านั้น
        หลักฐานเอกสารทั้งหมด จัดส่งมายังหน่วยการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
        หน่วยการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการดังนี้
 1. จัดหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ เรียน อธิการบดี โดยคณบดีหรือผู้มีอำนาจลงนาม  เพื่อเสนอ มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
 2. กรณีขอมีหนังสือเดินทางราชการ คณะฯออกหนังสือนำจากต้นสังกัด ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทาง เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับจริงและสำเนาคู่ต้นฉบับ
 3. เมื่อเรื่องกลับมายังคณะฯ ดำเนินการแจ้งภาควิชา/หน่วยงานทราบต่อไป
กรณีขอมีหนังสือเดินทางราชการ ต้องเตรียมเอกสารที่ต้องนำไปยื่น ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ดังนี้
 1. หนังสือนำจากต้นสังกัดระดับปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้ออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้ผู้ร้องขอเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ประเทสใด พร้อมงบประมาณที่ใช้และกำหนดการเดินทาง (ฉบับจริงเท่านั้น)
 2. สำเนาบันทึกการอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
 3. บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
 5. สัญญาจ้าง/คำสั่งจ้าง (กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย)
 6. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (สามารถนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด) และค่าจัดส่ง 35 บาท
เมื่อเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงิน
 2. ใบรับหนังสือเดินทาง ระบุวันรับหนังสือเดินทาง
 3. ผู้ยื่นร้องขอหนังสือเดินทางราชการจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน--------วันทำการ
 
*(อ้างอิงจาก ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา) หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือเดินทางราชการหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ทั้งนี้ หนังสือเดินทางราชการไม่สามารถต่ออายุ และจะไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้
และสิ่งสำคัญของการเดินทางไปต่างประเทศ เตรียมรางกายและใจให้พร้อม เพื่อท่านจะได้มีความสุขกับการไปครั้งนี้......(อย่าลืมของฝากติดมือมาฝากกันบ้างละ..อิอิ)
 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กันยายน 2554 17:47 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2554 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 • การทำหนังสือเดินทางราชการนี้ เจ้าหน้าที่จะถามในเรื่องหลัก ที่ในบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการไม่มี เช่น  ส่วนสูงเท่าไหร่  และบุคคลที่ติดต่อได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินพร้อมเบอร์โทรศัพท์ค่ะ   นอกจากนี้การส่งเอกสารหนังสือเดินทางราชการ ต้องการให้ส่งไปที่สถานที่ใดที่เราสะดวกต่อการรับมากที่สุดค่ะ

 

พาสปอร์ตราชการ สีน้ำเงินค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ