นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1617
ความเห็น: 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการปีงบประมาณ 2554 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบปะเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ ของสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ในการจัดดำเนินงาน/โครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรที่ดีในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต (เที่ยงแล้ว..ค่อยกลับมาเขียนต่อครับ)

created: 05 October 2011 11:51 Modified: 14 October 2011 10:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ