นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1640
comment: 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมพบปะที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการปีงบประมาณ 2554 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่เดินทางไปพบปะเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการ ของสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ในการจัดดำเนินงาน/โครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรที่ดีในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต (เที่ยงแล้ว..ค่อยกลับมาเขียนต่อครับ)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ตุลาคม 2554 11:51 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2554 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.232.129.123
Message:  
Load Editor
   
Cancel or