นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3171
ความเห็น: 1

วิศวฯ จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ (First Visit ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม (รับทราบปัญหาจากแท้จริง และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (รศ.สมชาย ชูโฉม) พร้อมกับหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต-นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ (First Visit ครั้งที่ 1) เพื่อรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรม โดยในครั้งนี้ทางหน่วยบริการวิชาการฯ ได้เข้าพบปะกับผู้จัดการโรงงาน ทีมบริหารงานบุคคล และทีมวิศวกร ของบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด ชื่อย่อว่า "SIF" ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกปลากระป๋องรายใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศ 

ภาพที่ 1 กิจกรรมเข้าพบปะหน่วยงานอุตสาหกรรม (First Visit ครั้งที่ 1)

โดยการเข้าพบปะหน่วยงานครั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แนะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม (Public Trainning) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2555 และความพร้อมให้แก่อุตสาหกรรม และสำรวจพร้อมรับทราบปัญหาของอุตสาหกรรม (กลุ่มเป้าหมาย) จากทีมวิศวกรของโรงงาน ซึ่งบางปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิจัย และบางปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

การจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นการรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากอุตสาหกรรม(กลุ่มเป้าหมาย) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขได้ตรงจุดและตรงกับความต้องการของกลุ่มหมายอย่างแท้จริงต่อไป และจะต่อเนื่องด้วยการสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนในอนาคตอีกด้วย

        

ภาพที่ 2 ผู้จัดการโรงงานและทีมวิศวกร ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาของโรงงาน

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวดังนี้ ทางหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรมจะจัดอีกจำนวน 7 ครั้ง อย่าลืมมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไร..ขอบคุณครับ

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 November 2011 11:55 Modified: 01 December 2011 15:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ผีเสื้อทรนง, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เยี่ยมมากค่ะ การเข้าหาสถานประกอบการเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากทำให้เราทราบปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ และช่วยแก้ปัญหาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.175.15
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ