นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ทักษะจำเป็นสำหรับนักบัญชีในยุค Disruptive Technology for Accounting

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานในวิชาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ในวิชาชีพบัญชีก็เช่นกัน การทำงานประเภทซ้ำ ๆ เช่นการบันทึกรายบัญชีลงโปรแกรมด้วยคนเอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อมีเทคโนโลยีสามารถอ่านเอก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): นักบัญชี  disruptive
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นราภรณ์   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2563 17:16 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2563 00:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ข้อเสนอแนะการสอนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น

รายวิชาหลักการบัญชี/บัญชีขั้นต้น เป็นวิชาพื้นฐานเล่มสำหรับนักศึกษาบัญชีในทุกมหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญสำหรับการเรียนบัญชี สำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน (GenZ--> GenC) เป็นเด็กที่เติบโตพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นราภรณ์   สร้าง: 13 กรกฎาคม 2560 15:21 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2560 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs : Thai Financial Report Standard for Small and Medium-Sized Entities) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนำมาบังคับใช้สำหรับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): Accounting  TFRS for SMEs
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นราภรณ์   สร้าง: 28 มกราคม 2560 17:46 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]