นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 0

(0) สร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) กับการทำกิจกรรมนักศึกษา

สร้างภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) กับการทำกิจกรรมนักศึกษา การสรา้งความพร้อมให้กับนักศึกษารับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ v สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรคือเรื่องใด? v ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคือเรื... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 01 Febuary 2016 16:14 Modified: 01 Febuary 2016 16:24 [ Report Abuse ]

(2) สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมหลักสูตร Lean เพื่อการพัฒนาการทำงาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมหลักสูตร Lean เพื่อการพัฒนาการทำงาน ในระบบการประกันคุณภาพ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจใน Lean ก่อนเข้าร่วมการอบรม เคยสงสัยว่า Lean คืออะไร และจะเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานของเรา Lean คืออะไร Lean แปลว่า ผอม เพรียว บาง ถ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
Tag: lean
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 01 Febuary 2016 15:29 Modified: 01 Febuary 2016 15:34 [ Report Abuse ]

(0) ภาษาพามิตร ตอนที่ 1 : มิตรภาพระหว่าง นศ UMK-PSU SURAT

ภาษาพามิตร ตอนที่ 1 : มิตรภาพระหว่าง นศ UMK-PSU SURA เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558ิ ม.อ. สุราษฎร์ธานี มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากUniversiti Malaysia Kelantan: Entrepreneurship University (UMK) นับเป็นโอกาสดีที่บุคลากร แ... more »
Sections: บันทึกการเดินทาง
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 17 November 2015 10:54 Modified: 17 November 2015 10:59 [ Report Abuse ]

(0) ตามรอยธรรมาจารย์ อาณาจักรศรีวิชัย

อาณาจักรศรีวิชัยการเดินทางครั้งนี้ของเราจุดเริ่มต้นของเราเริ่มขึ้นที่นี่“ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี” การเดินทางเพื่อตามรอยอาณาจักรศรีวิชัย การได้ออกเดินทางครั้งนี้ เพื่อออกตามหารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และแ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 04 August 2015 21:27 Modified: 04 August 2015 21:27 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.ปลูกฝังความดี ปลูกรักษ์ชายฝั่ง

กิจกรรมม.อ.ปลูกฝังความดี..ปลูกรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและการผลิตสื่อวิดิทัศน์ชุด ม.อ.ปลูกฝังความดี..ปลูกรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี มุ่งหวั... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 04 August 2015 21:10 Modified: 11 August 2015 09:14 [ Report Abuse ]

(0) โครงการศิลปะแห่งชีวิต...กิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ

โครงการศิลปะแห่งชีวิต...รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น กับกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ รุ่นพี่ วข สุราษฎร์ธานี ร่วมกันปลูกดอกไม้บานชื่น และดอกไม้นานาชาติ เพื่อมอบให้น้องๆได้มีโอกาสสัมผัสความงาม ผ่านประสบการณ์ในการจัดดอกไม่จัดใจ ดอกไม้ดอกน้อยๆ ที่มาจากการเพาะก... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 04 August 2015 21:02 Modified: 11 August 2015 09:17 [ Report Abuse ]

(0) กิจกรรม100 ชม. ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีนโยบายให้มีการกำหนดการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 100 ชม.ให้สอดคล้องกับศตรรษที่ 21 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล   created: 04 August 2015 11:00 Modified: 11 August 2015 09:35 [ Report Abuse ]