นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Network
Members · Following: 6 · Followed: 0

อ่าน: 1175
ความเห็น: 0

ม.อ.ปลูกฝังความดี ปลูกรักษ์ชายฝั่ง

ปลูกรักษ์ชายฝั่ง

กิจกรรมม.อ.ปลูกฝังความดี..ปลูกรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและการผลิตสื่อวิดิทัศน์ชุด ม.อ.ปลูกฝังความดี..ปลูกรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี มุ่งหวังให้นักศึกษา ปี 1 ได้เรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของคนภาคใต้ นอกจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชนในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทรัพยากรชายฝั่ง ประมง และการท่องเที่ยว เป็นจุดเด่นที่นำมาสู่การพัฒนาการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสู่อาชีพของนักศึกษาที่จบไป ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้เน้นให้นักศึกษาใหม่ ได้มีการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมฐาน พร้อมศึกษาระบบนิเวศ ด้วยการลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณสถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ อ.ไชยา หรือสถาบันเครือข่ายด้านการวิจัยกับม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
 
" วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาทรัพยากรประมงชายฝั่ง ทั้งในวิทยาเขต และสถาบันในการสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง และการพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา ในชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ งานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อการจัดการให้ความมั่นคงทางอาหาร โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อชุมชน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป"

ด้วยความหวังของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ช่อศรีตรังช่อใหม่ทุกช่อ ได้เติบโตอย่างมีคุณค่า พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ความพร้อมทางวิชาการ และการสามารถปรับตัวสู่สังคม       หวังเพื่อให้พวกเขาได้เติบใหญ่ จากต้นกล้า เป็นศรีตรังช่อใหญ่ที่มีคุณธรรม เปี่ยมความรู้และประสบการณ์ชีวิต และสุดท้ายเพื่อพวกเขาได้เติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้ประชาชนในสังคมต่อไป

ติดตามชมสารคดีชุดนี้ได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=aW8-27thWOs&feature=youtu.be 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ปลูกป่าชายเลน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 สิงหาคม 2558 21:10 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.228.52.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ