นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 1704 17
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์ 52 1678 6
รับอาสาสมัครทำกิจกรรม 1329 0
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษาสาขา ICT ปีการศึกษา 2552 1719 15
งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2551 3577 45
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ BI 1304 1
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ KM 963 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-SIPA Animation Contest 2009 1053 0
ทัศนศึกษาดูงาน (ต่อ) 1177 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน รหัส 49.. 1156 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา รหัส48.. 1262 0
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะ 1284 1
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมการเขียนแนะนำตัวเอง Resume 2158 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงปีใหม่ 1122 8
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานวันเด็ก ICT เพื่อเด็กไทย 920 1
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปลูกป่า วันพ่อ 1230 3
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 1215 0
งานปีใหม่ 2552 1889 0
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา 2373 4
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปัจฉิม IT รหัส 49... 1161 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-งานประจำปี ICT 2551 1222 0
โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008" 1386 4
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ดูงาน ณ ทัณฑสถานบำบัด สงขลา 1090 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-พบพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2550 1023 0
ตอบคำถาม-หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์ 1439 0
โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย (ทัณฑสถานฯ) 1341 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-สานสัมพันธ์ รับขวัญน้อง 1017 0
บันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 1022 0
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์51 1244 0
นัดนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 849 0
งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2550 (ต้อนรับบัณฑิต IT รหัส 48) 1145 1