นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1865
ความเห็น: 4

พระอาจารย์ผาสุข ให้ข้อคิดยึดหลักธรรมะควบคู่วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติในสังคมยุคปัจจุบัน

“ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ ไว้ให้บริสุทธิ”

พระอาจารย์ผาสุข  ให้ข้อคิดยึดหลักธรรมะควบคู่วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติในสังคมยุคปัจจุบัน


       “ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์  ไว้ให้บริสุทธิ”  พระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนก  ซึ่งพระอาจารย์ผาสุข  กุลละวณิชย์   ฐานวุฑโฒภิกขุ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้ให้ข้อคิดกับบุคลากรและนักศึกษา เป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ในการบรรยายธรรม “ธรรมะกับสังคมไทย”  เมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

      พระอาจารย์ผาสุข  กุลละวณิชย์  ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2  วาระ ในปี 2518 – 2522  และ  ปี 2528 – 2534  หลังจากท่านเกษียณอายุราชการ ได้ทำการสร้างวัด ร่วมกับ พระอาจารย์อารยะวังโส   ในปี  2545  หลังจากนั้นได้อุปสมบท ในปี  2546  ที่วัดป่าพุทธพจน์ หริภุญไชย บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ปี  2551   ต่อไปในปี  2552  ได้ไปเผยแพร่ธรรมะที่ประเทศสวีเดน รวม  2 พรรษา และกลับมาเผยแพร่พุทธศาสนาที่รัฐอริโซน่า 2 พรรษา  จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งวัดสามัคคีแห่งอริโซน่า (สหรัฐอเมริกา)  เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาและเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมตามคำเรียกร้องของพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ประกอบด้วย ไทย อเมริกัน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย ฯลฯ  ซึ่งสถานที่ที่จะจัดตั้งวัดที่อริโซน่านั้น เป็นโบสถ์คริสต์เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีอาคาร 4 หลัง สร้างมาแล้ว  8 ปี   จะดัดแปลงเป็นศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนาในเรื่องการปฎิบัติธรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อจัดซื้อ  และดำเนินการตามระเบียบการจัดตั้งวัด ซึ่งต่างจากการตั้งวัดในประเทศไทย

  

  

        พระอาจารย์ผาสุข  ได้สนทนาธรรมโดยกล่าวถึงการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ ได้นำหลักปฏิบัติเพื่อสร้างความสงบของจิต  ให้กับสังคมคนอเมริกัน ไม่ยึดติดตามวัตถุนิยม ความสงบเป็นสิ่งสำคัญในสังคมที่วุ่นวาย  กลุ่มคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นหญิงไทย และ ชักชวนคู่ครองซึ่งเป็นอเมริกันเข้าวัดไทย มีทั้งกลุ่มชาวบ้านธรรมดา จนถึงผู้มีความรู้ดี    ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ความเคารพนักบวช  ชาวอเมริกันคนชั้นสูง นับถือและศึกษาพุทธศาสนา มีความเชื่อเรื่องศีลอย่างจริงจัง  นับถือ Meditation  เป็นเป็นเพ็ชรเม็ดเอกของพุทธศาสนา  เชื่อถือและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ในเรื่องของการให้ทาน ชาวอเมริกันมักจะไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งขัดกับวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่สอนให้ช่วยเหลือตัวเอง  จึงมีความเชื่อในเรื่องศีล และ ภาวนา อย่างจริงจัง คริสต์ศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนเท่ากันหมด ถ้าตั้งใจทำอะไรก็จะพยายามทำให้สำเร็จ

  

        ท่านอยากให้ชาวพุทธปฏิบัติตามธรรมะอย่างจริงจัง มีพรหมวิหาร 4 คือ  เมตตา กรุณาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  พอใจในสิ่งที่มีอยู่   และ มีสันโดษในชีวิต  อยากให้สังคมไทยเข้าถึงธรรมะและเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องไปเผชิญโลกข้างหน้า อยากให้ยึดหลักธรรมะในการดำรงชีวิต ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติได้ลำบาก  แต่ขอให้รักษาธรรมะให้มั่นคงตลอดไป  ดังพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์  ไว้ให้บริสุทธิ”  ไม่ใช่อาศัยเฉพาะวิชาชีพเท่านั้น  ในสังคมไทยปัจจุบันที่วุ่นวาย    จึงได้ฝากอาจารย์ทุกท่านได้สั่งสอนศิษย์ ให้ยึดพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก เป็นแนวทางปฏิบัติในการเผชิญชีวิตในภายภาคหน้า และร่วมกันเริ่มกระบวนการปรับปรุงสังคมไทยให้ดีขึ้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มีนาคม 2557 14:38 แก้ไข: 02 มีนาคม 2557 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รวดเร็วมากเลย เทศน์เสร็จ เขียนblog เลย คุณเอ๋ อภิญญา

เอาบุญ และข้อคิดดีๆ มาฝากด้วย สาธุ สาธุ

ขอบคุณพี่ไอซ์มากค่ะ ให้กำลังใจตลอด

ขอบคุณที่ช่วยเป็นสพานบุญค่ะ ได้ทบทวนธรรม

ปีนี้ตกข่าวไม่ทราบว่าพระอาจารย์มา ม.อ.

นี้คืออัตลักษณ์สำคัญของความเป็นไทย ที่เราสามารถสืบทอดและนำใช้เพื่อสันติสุขแห่งตนและสังคมนะคะ

เจริญธรรม เจริญสุขค่ะ

ยาดมเอง

ขอบคุณพี่ยาดมมากค่ะ ที่เข้ามาให้กำลังใจ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ