นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2429
ความเห็น: 13

AEC กับการเพิ่มศักยภาพของคนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้: กรณีจังหวัดสตูล

ทดลองนำความรู้ที่เรามีอยู่ไปทำงานร่วมกับชุมชน แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ความรู้ที่เรามีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

     สตูลเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งในบรรดาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 1,754,000 ไร่ประชากร ประมาณ 305,250 คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2555) พื้นฐานเศรษฐกิจหลักๆมาจากสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน ยางพารา สินค้าประมง โรงงานที่ต่อเนื่องจากสินค้าเกษตรและประมงดังกล่าวมีบ้างแต่ไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็มีรองรับสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมามากในระยะหลังๆนี้ ในช่วงหยุดยาวและเทศกาลต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ลงไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ และอื่นๆ จะอยู่ท่องเที่ยวในตัวเมืองสตูลไม่มากนัก

     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สตูลเป็นเมืองเงียบๆ ไม่ค่อยจะหวือหว่าเท่าไร เดิมไม่ค่อยมีคนจากต่างจังหวัดเข้าไปเที่ยวที่จังหวัดสตูลมากนัก ผมเป็นชาวสตูลและไม่ใช่เป็นนักธุรกิจ แต่เข้าใจว่านักธุรกิจใหญ่ๆได้มีการวิเคราะห์แล้วพอสมควรถึงโอกาสในการสร้างรายได้ในจังหวัดสตูล จะเห็นว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้มีศูนย์การค้าใหญ่ๆเกิดขึ้นในสตูลไม่ว่าจะเป็น เทสโก้ โลตัส หรือ บิ๊กซี และจะตามมาอีกในเร็วๆนี้คือศูนย์การค้าแมคโคร แต่ก็น่ากลัวว่าร้านค้าเล็กๆรายย่อยจะสลายย่อยยับไปเช่นเดียวกัน

       จะเป็นเพราะศักยภาพของสตูลในเรื่องเศรษฐกิจกระมังที่ทำให้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ดร.มหาเธร์ บิน มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 22 ปี และยังมีอิทธิพลอยู่ในวงการเมืองของมาเลเซียจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามได้เดินทางมาที่จังหวัดสตูลเพื่อต้องการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (ถ้าผมจำไม่ผิด บ้านเกิดของ ดร.มหาเธร์ อยู่ที่เกาะลังกาวี ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดสตูล)และปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนักธุรกิจของจังหวัดสตูลในการที่จะพัฒนาจังหวัดสตูลไปพร้อมกับมาเลเซียโดยเฉพาะกับรัฐเปอร์ลิส เพราะจังหวัดสตูลอยู่ติดกับรัฐเปอร์ลิส สามารถเดินทางติดต่อกันได้ทั้งทางเรือ และทางบกผ่านด่านชายแดนวังประจัน รวมทั้งเกาะลังกาวีของมาเลเซียน่าจะเชื่อมโยงธุรกิจกับจังหวัดสตูลได้ ดร.มหาเธร์ มาสตูลในครั้งนี้ประสงค์จะให้พี่น้องประชาชนทั้ง 2 ประเทศมีการเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกขึ้น มากกว่า การใช้พาสปอร์ตในการเดินทาง เป็นการลดขั้นตอนให้เกิดความสะดวกมากขึ้น เพื่อต้องการให้มีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว โดยกล่าวว่าตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีหาดทรายสวยงามมากควรได้รับการพัฒนา โดยให้ลังกาวีเป็นศูนย์กลางในการเดินทางมายังสตูล และแหล่งท่องเที่ยวของสตูล เพราะลังกาวีมีการคมนาคมทางอากาศสะดวก ถ้าทำอย่างนั้นได้จะทำให้สตูลกลายเป็นเมืองแห่งการค้าและน่าลงทุนอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่าง

       เมื่อพิจารณาจากมุมมองของผมเองในฐานะที่อยู่คณะทรัพยากรธรรมชาติที่มีการเรียนการสอนทางด้านทรัพยากรเกษตรและเศรษฐกิจสังคมการเกษตรแล้วคิดว่าโอกาสสินค้าเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลน่าจะมีโอกาสมากขึ้น จำนวนคนไหลเวียนที่ชายแดนสตูล-มาเลเซียมากขึ้นสามารถนำสินค้าพวกผัก ผลไม้ ไปขายยังลังกาวีและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งของไทยและมาเลเซียมากขึ้น เพราะความชำนาญของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากกว่ามาเลเซีย ลังกาวียังมีความต้องการสินค้าจำพวกผักและผลไม้อยู่มาก นอกจากนี้สินค้า OTOP ของไทยก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นเพราะมีคุณภาพดี รวมทั้งลังกาวีเป็นเกาะสินค้าปลอดภาษี โอกาสสินค้าของเราน่าจะมีมากพอควร การมาของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านนี้เป็นก้าวแรกที่จะมีการร่วมมือในการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ผมทราบมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมีการเสนอโครงการไฟฟ้าไปยังเกาะหลีเป๊ะ เพื่อพัฒนาเกาะหลีเป๊ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกด้วยเช่นกัน

AEC จะสมบูรณ์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เป็นที่น่ายินดีว่าเราจะมีความร่วมมือที่ดีกับเพื่อนบ้านของเราในเรื่องเศรษฐกิจ ธุรกิจ อย่างไรก็ตามความจริงแล้วคนในจังหวัดสตูลมีการทำมาค้าขายกับมาเลเซียมานานแล้ว เพียงแต่เดิมนั้นเป็นการติดต่อระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเองเสียมากกว่าและมักจะเป็นเอกชนรายใหญ่ๆ เท่านั้นที่ร่ำรวย ส่วนรายย่อยๆก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแบบปกติธรรมดา เท่าที่ผมพอจะทราบในฐานะของคนสตูลคือเรายังไม่ค่อยมีข้อตกลงร่วมกันแบบ win-win กันทั้งสองฝ่ายที่เป็นการกระจายผลของความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้กับระดับชาวบ้านรายเล็กรายน้อยมากเท่าไร

 

       ผมว่าในโอกาสนี้ภาคราชการในจังหวัดสตูลน่าจะร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าเกษตรและOTOP เพื่อเสริมความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว และถือโอกาสเสริมศักยภาพให้ชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถร่วมมือกันทำธุรกิจชุมชน อย่าปล่อยให้โอกาสนี้เป็นโอกาสของผู้ที่มือยาวเท่านั้น การเข้าสู่ AEC จะทำให้การเคลื่อนที่ของทุน และ แรงงานทำได้สะดวกขึ้น ดังนั้นการปล่อยให้ผู้ที่มีทุนใหญ่ ทุนมากเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์โดยไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นขึ้นมารองรับด้วย  การมาสู่ AEC ก็คงเป็นเช่นเดียวกับเดิมที่ทุนรายใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากผลพวงของการเปลี่ยนแปลง     สำหรับมหาวิทยาลัยเอง ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากจะให้คณะต่างๆ มีความเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราก็ตั้งมานานพอสมควรแล้ว องค์ความรู้และภูมิรู้ต่างๆมีมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความรู้ของเรายังไม่ค่อยนำไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่นมากนัก  ในโอกาสที่สังคมเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคต เราน่าจะหาทางเชื่อมโยงความรู้ที่พวกเรามีเข้ากับชุมชนให้มากขึ้น ทุกคณะสามารถจะทำได้ ตัวอย่างเช่นหากคณะทรัพยากรธรรมชาติมีโครงการ  “หนึ่งภาควิชาหนึ่งชุมชน”  ทดลองนำความรู้ที่เรามีอยู่ไปทำงานร่วมกับชุมชน แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ความรู้ที่เรามีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการการประเมินดูว่าสิ่งที่เรามีสามารถใช้ได้ในสภาพความเป็นจริงหรือไม่ และยังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงกับการเรียนการสอนที่เราทำอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง

       กรณีของจังหวัดสตูลเป็นผลที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการเข้ามาของ AEC เป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการนำ “โครงการหนึ่งภาควิชา หนึ่งชุมชนท้องถิ่น” มาทดลองทำดู…ข้อเสนอนี้ไม่ใช่ในฐานะที่ผมเป็นคนสตูลนะครับ !

created: 08 January 2013 10:50 Modified: 08 January 2013 14:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 13 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
08 January 2013 11:22
#83077

ยินดีต้อนรับค่ะอาอจารย์

รู้สึกเป็นเกียรติ์กับวง share ที่อาจารย์มาร่วมแบ่งปัน

เคยไปลังกาวีค่ะ ผลไม้เค้าแพงมากจริงๆ เป็นโอกาสของบ้านเราจริงๆ

น่าสนใจนะคะ 1ภาควิชา 1 ชุมชน

มหาวิทยาลัยกำลังจะจัดสัมมนา ที่ประชุมคณบดี เรื่องนี้วันที่ 18-19 นี้

ท่านคณบดี วัลลภ คงจะเล่าเรื่องนี้ให้ในที่ประชุมฟัง

หวังเช่นนั้นค่ะ

โอกาสของการพัฒนาจากนโยบาย AEC นั้น จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าครับ

รายได้จากบริการการท่องเที่ยวมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

เราคงต้องพยายามสร้างความตื่นตัวให้กับชุมชนมากขึ้น ให้เขาเข้ามาดูแลผลประโยชน์ที่จะกลับไปสู่ชุมชนมากขึ้น มากกว่าที่จะสู่นักลงทุนต่างถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ยาวกว่า

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 January 2013 11:45
#83080

ขอต้อนรับด้วยความยินดีค่ะ

1 ภาควิชา 1 ชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับท้องถิ่น เสริมด้วยภาคีความร่วมมือเป็น 1 ชุมชน หลายคณะ ตามประเด็นความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น รวมแล้วอาจกลายเป็นโครงการส่งนักวิชาการคืนชุมชนท้องถิ่นในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแต่ละชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องเรียนความเป็นจริงของนักศึกษา สงขลานครินทร์ แนวทางนี้หรือเปล่าหนอที่ช่วยเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างปราชญ์สังคมให้เต็มแผ่นดิน ด้วยยุทธศาสตร์เสริมคุณค่าคนชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่คลื่นลูกที่ห้า"ปราชญ์สังคม สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรตที่ 21 (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา 2541 ) คืนนักวิชาการสู่บ้านเกิดเพิ่มเสริมศักยภาพท้องถิ่นก้าวสู่ AEC

ขอหวังร่วมค่ะ

ยินดีต้อนรับน้องใหม่วงแชร์ มาบันทึกอีกนะคะ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
08 January 2013 11:48
#83082

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่วงแชร์ครับ

เราเอง

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
08 January 2013 13:36
#83085
  • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่วงแชร์ค่ะ
  • แหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในจ.สตูล ชอบในความเป็นธรรมชาติของท้องทะเลค่ะ 
  • มาต้อนรับสมาชิกใหม่ share ค่ะ   ได้ข่าวว่า พี่ยศ มาบันทึก  งง  อยู่เหมือนกันว่าเป็นใคร  ตามข่าวเกือบไม่ทันค่ะ
  • สตูล  เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลาย  มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง   ช่วงเวลาที่เหมาะเสนอให้อาจารย์จัดทริบอีกนะค่ะ  เมื่อครั้งอาจารย์เป็น ผอ.โครงการสมทบ   ที่ไปเที่ยวเกาะตะรูเต่ากัน  (นานมากแล้วค่ะ)
  • รอโปรแกรมถัดไปนะค่ะ  ฮิ ฮิ

 

อีกมุมหนึ่งของชาว PSU ที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีดีให้แก่กัน

และพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่..อบอุ่นมั้ยค๊ะ อ.สมยศ..

รอบันทึกที่ 2   3   4 ...  และบันทึกเรื่องต่อๆ ไปค่ะ..

Ico48
มิกกี้ (Recent Activities)
08 January 2013 16:56
#83094
  • ยินดีต้อนรับน้องใหม่วงแชร์ค่ะ
  • ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งที่ อ.เมือง จ.สตูล เป็นเมืองที่สงบ น่าอยู่ค่ะ

ยินดีต้อนรับสมาชิกด้วยคนค่ะ ^__^..

Ico48
beebee [IP: 192.168.37.194]
09 มกราคม 2556 11:27
#83115

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ อ.สมยศ (<->) จ.สตูลน่าอยู่มากค่ะ แหล่งท่องเที่ยวเกาะสวยค่ะ

โอโฮ ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกใหม่ครับ เนื้อหาสาระแน่นปึ๊ก ขอขอบพระคุณที่แบ่งปันมุมมองของท่านให้ได้เรียนรู้ร่วมกันครับ (^_^)

Ico48
สมยศ (Recent Activities)
12 January 2013 21:12
#83224

ขอบคุณทุกความเห็นครับ จะพยายาม share มาอีกครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ