นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) โครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (ตอนที่ 2) :เศรษฐกิจชุมมชนในบริบทของเศรษฐกิจทุนนิยม

ผมแบ่งการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน บนชานชาลานี้ออกเป็นตอนๆ โดยเริ่มตอนที่ 1 ไปแล้ว เป็นการบังคับตัวเองว่า เมื่อมีตอนที่ 1 แล้วก็จะมีตอนที่ 2,3…ด้วย หากมีเวลาเมื่อไร จะพยายามเขียนเพิ่มเติม อย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อนนะครับ แ... มีต่อ »
โดย สมยศ   สร้าง: 15 มกราคม 2556 10:51 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) โครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (ตอนที่1)

ผมว่าการสอนหนังสือสมัยนี้มันยากนะครับ บางคนคงแปลกใจว่า เอ๊ะ ! ทำไมสอนหนังสือมาก็นานแล้ว (คำว่า “สอนหนังสือ” ในที่นี้ไม่ได้เฉพาะการนำความรู้จากหนังสือมาสอนให้กับนักศึกษาเท่านั้นนะครับ แต่หมายถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยทั่วไป) แต่ทำไม... มีต่อ »
โดย สมยศ   สร้าง: 15 มกราคม 2556 10:37 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 1)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ผมกับคุณวิโชติ จงรุ่งโรจน์ มีโอกาสไปเยี่ยมชมการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรท่านหนึ่งที่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ชื่อคุณโกญจนาถ รจนาสุวรรณ ที่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 10 มกราคม 2556 09:48 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) AEC กับการเพิ่มศักยภาพของคนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้: กรณีจังหวัดสตูล

สตูลเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งในบรรดาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ 1,754,000 ไร่ประชากร ประมาณ 305,250 คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2555) พื้นฐานเศรษฐกิจหลักๆมาจากสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน ยางพารา สินค้าประมง โรงงานที่ต่อเนื่องจากสินค้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 08 มกราคม 2556 10:50 แก้ไข: 08 มกราคม 2556 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]