นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2483
ความเห็น: 0

เสวนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ/นม ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17

ความเข้มแข็งของปศุสัตว์ไทยคือการสร้างกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกร

ความเข้มแข็งของปศุสัตว์ไทยคือการสร้างกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกรขอเชิญร่วมเสวนา

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 สิงหาคม 2552

........................................................................

เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2552

........................................................................

ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

1จับประเด็น

    : สถานการณ์การเลี้ยงแพะเนื้อ/แพะนม ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2548-2552 และอนาคตในปี 2553

    : รายงานความก้าวหน้า การจัดทำเครือข่ายการผลิตแพะเนื้อ/แพะนมของแต่ละจังหวัด (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส) โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด

    : แนวทางการพัฒนาระบบการตลาดแพะ โดย พ่อค้า/ผู้ประกอบการด้านการตลาดแพะ  และ

    : แนวทางการพัฒนา การจัดทำระบบเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ/แพะนมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด เสวนาแพะเนื้อ  เสวนาแพะนม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเบญจมาศ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร.074 286069
หรือแจ้งชื่อเข้าร่วมเสวนาได้ที่ปศุสัตว์อำเภอที่ท่านอยู่

ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส

อบรม สัมมนา เรื่องอื่นๆ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่  17

14-23 สิงหาคม 2552

ภาพประกอบ www.123rf.com/photo_3429874.html

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 สิงหาคม 2552 13:16 แก้ไข: 19 เมษายน 2553 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ