นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1171
ความเห็น: 0

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้  ครั้งที่  24  

ร่วมประชุม หารือ การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24

12-21 สิงหาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะทรัพยากรธรรมชาติเชิญ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 เข้าร่วมประชุม โดยมี ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการจัดงาน

        ประธานกล่าวขอบคุณท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ หน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดงานเกษตรภาคใต้

        งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่24 ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559 หัวข้องานคือ เกษตรเพื่อชีวิต

        ประธานแจ้งว่า จากการประเมินผลในแต่ละปีที่ผ่านมา ผู้เข้ามาร่วมชมงานตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงานมีประมาณไม่ต่ำกว่าห้าแสนคน ประกอบไปด้วยคนไทยและชาวต่างชาติ โดยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เราได้ต้อนรับลูกค้าจากประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จุดประสงค์ของการมาเที่ยวชมงานของชาวมาเลเซียคือ การซื้อต้นไม้จากร้านค้าในงานเกษตรภาคใต้ เช่น กล้วยไม้ และเฟร์นชนิดต่างๆ เป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ เราก็จะเน้นให้ทุกหน่วยงานสร้างนิทรรศการที่จับต้องได้ สร้างแนวคิดการเกษตรทางเลือกให้เกษตรกรได้คิดหาวิธีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดความมั่นคงในครอบครัว ซึ่งภาคเกษตรในปัจจุบันจะต้องเดินควบคู่กับทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือการตลาด โดยจะมีการจัดแสดงผลงาน ตัวอย่างของเกษตรกรที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนใช้หลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการหาพืชพรรณต่างๆ ที่น่าสนใจมานำเสนอ

        ประธานฯ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงานแจ้งการจัดกิจกรรมภายในงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนระบบการจราจร การจัดการทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ประธานฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง หลังจากร่วมประชุมหารือเป็นที่เรียบร้อย

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 June 2016 15:44 Modified: 07 June 2016 16:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.107.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ