นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

[C] (5) เมลอน รมควัน

เมลอน รมควัน เมลอน ผลไม้ดั่งเดิมจากเมืองอาทิตย์อุทัย แต่สามารถปรับตัวและปลูกในไทยได้แล้ว... หลายๆ จังหวัดในประเทศไทย มีการนำเมลอน ผลไม้ตระกูลเดียวกับแตงโม แคนตาลูป เข้ามาปลูก หากผลผลิตดี รสชาติหอมหวาน เป็นที่ต้องการของตลาด ก็สามารถสร้างร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 16 สิงหาคม 2559 21:38 แก้ไข: 05 กันยายน 2559 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) คนปลูกผัก : แปลงสาธิตธุรกิจเกษตรชุมชม

คนปลูกผัก : แปลงสาธิตธุรกิจเกษตรชุมชม กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเกษตร ม.อ. สาธิตปลูกผักเพื่อความปลอดภัย ในงานเกษตรภาคใต้ 2559 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 16 สิงหาคม 2559 12:31 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2559 12:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แปลงสาธิตเกษตรเพื่อชาวใต้

แปลงสาธิตเกษตรเพื่อชาวใต้ :>>แปลงสาธิต “เกษตรเพื่อชาวใต้” :>> การเลี้ยงแพะ ปลาบึกสยาม สวนปาล์มน้ำมันและการปลูกพืชบนนั่งร้าน พืชแซมสวนยางพารา สวนพืชสมุนไพร เพาะเห็ด สร้างชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง งานเกษตรภาคใต้ คณะทรั... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 16 สิงหาคม 2559 12:27 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2559 12:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฝากบอกเพื่อน : งานเกษตรภาคใต้ 2559

งานเกษตรภาคใต้ 12 - 21 สิงหาคม 2559 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ งานเกษตรภาคใต้ 12-21 สิงหาคม 59 คณะทรัพย์ ม.อ.งานเกษตรภาคใต้ 12-21 สิงหาคม 59 คณะทรัพย์ ม.อ. มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 09 สิงหาคม 2559 13:27 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2559 13:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 หัวข้อ “เกษตรเพื่อชาวใต้” ประกอบด้วยงานนิทรรศการและแปลงสาธิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติและหน่วนงานต่าง ๆ การประกวด การแข่งขัน และสาธิต การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการสู่ชุมชน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 04 สิงหาคม 2559 02:17 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2559 02:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เพาะเห็ด บ่มอาชีพ รุ่นที่ 3 และ 4 ในงานเกษตรภาคใต้

เสริมอาชีพกับการ เพาะเห็ดในงานเกษตรภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับงาน .. ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม การเพาะเห็ด บ่มอาชีพ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดฟางในตะกร้า เห็ดหูหนู เห็ดแครง ณ เรือนปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ภาควิช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2559 11:22 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2559 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) 16 สิงหา 59 อบรมการปลูกผักในงานเกษตรภาคใต้

ปลูกผักเพื่อสุขภาพ ทำง่าย รายได้ดี ในงานเกษตรภาคใต้ 2559 ∞คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .. เกษตรเพื่อชาวใต้ ...ขอเชิญ ผู้สนใจเรื่องการปลูกผัก .. เสริมความรู้ สร้างรายได้ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ “แนวทางการผลิตผลผล... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 14 กรกฎาคม 2559 18:27 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2559 12:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ร่วมประชุม หารือ การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 12-21 สิงหาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะทรัพยากรธรรมชาติเชิญ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 07 มิถุนายน 2559 15:44 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2559 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) จองพื้นที่จำหน่ายสินค้างานเกษตรภาคใต้

เรื่มต้นกับการประชาสัมพันธ์ จองพื้นที่จำหน่าย/แสดงสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การเกษตรอาหารเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน หนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าทั่วไป เกษตรเพื่อชาวใต้ สำหรับกิจกรรมต่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 12 เมษายน 2559 13:07 แก้ไข: 27 เมษายน 2559 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พาท่อง..ฟาร์มสัตวศาสตร์ ทุ่งดอกทานตะวัน และAquaEco Tourวาริชศาสตร์

พาท่อง..ฟาร์มสัตวศาสตร์ ทุ่งดอกทานตะวัน และAquaEco Tourวาริชศาสตร์ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 17 สิงหาคม 2558 10:44 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2558 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]