นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(0) ผักไฮโดรโปนิกส์ แนวตั้ง ในงานเกษตรภาคใต้

ผักไฮโดรโปนิกส์ แนวตั้ง ในงานเกษตรภาคใต้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 17 สิงหาคม 2558 10:39 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2558 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมลอน พืชผลที่มีศักยภาพปลูกทางภาคใต้้ได้แล้ว..ชม..ในงานเกษตรภาคใต้

ภาคใต้ ปลูกเมลอนได้แล้ว..ชม..ในงานเกษตรภาคใต้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 17 สิงหาคม 2558 10:37 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2558 10:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ครัวตลาดเกษตร ม.อ.จากแปลง...สู่คุณ

ครัวตลาดเกษตร ม.อ.จากแปลง...สู่คุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 14 สิงหาคม 2558 15:06 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2558 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน หัวไซเท้า และ แครอท ในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน หัวไซเท้า และ แครอท ในงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 14 สิงหาคม 2558 14:56 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2558 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวเบบี้ สวนขวด ในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวเบบี้ สวนขวด งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 14 สิงหาคม 2558 14:49 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2558 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สื่อรักจากลูกถึงแม่ด้วยไปรษณีย์บัตร LOVE MOM

สื่อรักจากลูกถึงแม่ด้วยไปรษณีย์บัตร LOVE MOM จากงานเกษตรภาคใต้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 11 สิงหาคม 2558 14:47 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ถั่วพู-อัญชันสีขาว และ กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ถั่วพู-อัญชันสีขาว และ กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ใน งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 11 สิงหาคม 2558 09:09 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ดอกชมจันทร์ และ ถั่วฝักยาวในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ดอกชมจันทร์ และ ถั่วฝักยาวในงานเกษตรภาคใต้ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 10 สิงหาคม 2558 23:11 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2558 23:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน บ้านไร่ไฮโดรโปนิกส์ และ น้ำเต้าขาควายในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน บ้านไร่ไฮโดรโปนิกส์ และ น้ำเต้าขาควาย ใน......... งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 10 สิงหาคม 2558 16:26 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2558 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เปิดประตูต้อนรับ..สู่งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 10 สิงหาคม 2558 15:40 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2558 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]