นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(0) ผักไฮโดรโปนิกส์ แนวตั้ง ในงานเกษตรภาคใต้

ผักไฮโดรโปนิกส์ แนวตั้ง ในงานเกษตรภาคใต้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
By ศรีนรา   created: 17 August 2015 10:39 Modified: 17 August 2015 10:40 [ Report Abuse ]

(0) เมลอน พืชผลที่มีศักยภาพปลูกทางภาคใต้้ได้แล้ว..ชม..ในงานเกษตรภาคใต้

ภาคใต้ ปลูกเมลอนได้แล้ว..ชม..ในงานเกษตรภาคใต้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
By ศรีนรา   created: 17 August 2015 10:37 Modified: 17 August 2015 10:41 [ Report Abuse ]

(1) ครัวตลาดเกษตร ม.อ.จากแปลง...สู่คุณ

ครัวตลาดเกษตร ม.อ.จากแปลง...สู่คุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ more »
By ศรีนรา   created: 14 August 2015 15:06 Modified: 14 August 2015 15:06 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน หัวไซเท้า และ แครอท ในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน หัวไซเท้า และ แครอท ในงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
By ศรีนรา   created: 14 August 2015 14:56 Modified: 14 August 2015 14:56 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวเบบี้ สวนขวด ในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาวเบบี้ สวนขวด งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" more »
By ศรีนรา   created: 14 August 2015 14:49 Modified: 14 August 2015 15:06 [ Report Abuse ]

(0) สื่อรักจากลูกถึงแม่ด้วยไปรษณีย์บัตร LOVE MOM

สื่อรักจากลูกถึงแม่ด้วยไปรษณีย์บัตร LOVE MOM จากงานเกษตรภาคใต้ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
By ศรีนรา   created: 11 August 2015 14:47 Modified: 11 August 2015 14:47 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ถั่วพู-อัญชันสีขาว และ กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ถั่วพู-อัญชันสีขาว และ กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ใน งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
By ศรีนรา   created: 11 August 2015 09:09 Modified: 11 August 2015 09:10 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ดอกชมจันทร์ และ ถั่วฝักยาวในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน ดอกชมจันทร์ และ ถั่วฝักยาวในงานเกษตรภาคใต้ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; more »
By ศรีนรา   created: 10 August 2015 23:11 Modified: 10 August 2015 23:11 [ Report Abuse ]

(0) ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน บ้านไร่ไฮโดรโปนิกส์ และ น้ำเต้าขาควายในงานเกษตรภาคใต้

ฟาร์มธุรกิจเกษตรชุมชน บ้านไร่ไฮโดรโปนิกส์ และ น้ำเต้าขาควาย ใน......... งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 10 August 2015 16:26 Modified: 10 August 2015 16:26 [ Report Abuse ]

(3) เปิดประตูต้อนรับ..สู่งานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 10 August 2015 15:40 Modified: 10 August 2015 15:40 [ Report Abuse ]